Urmager Christensen søns ses på Jyderup Realskole
Otto Birch Christensen ses 1955 IV U, 1956 V U, 1957 I m.c, 1958 II mc, 1959 III mc, (IV mc - kun mellem og realeksamen ses for 1960), 1961 ses ikke - formoder Otto tog mellemskoleeksamen 19601
Konfirmeret 5/10. 19582

1962, 9. juli; Urmagermester død
En kendt og agtet Jyderup borger, urmager Carl Emil Christensen, er i går pludselig død, 62 år gammel. C.E.C blev for kort tid siden indlagt på Kalundborg sygehus p.gr. af en hjertelidelse, men var tilsyneladende i god bedring og glædede sig til at skulle hjem igen. Fru Christensen var netop på besøg hos sin mand, som selv fortalte hvor godt det gik, da han pludselig blev ramt af en hjertelammelse.
C.E. Christensen var født i Kalundborg og lærte faget hos urmagermester Thyme. Også efter at have etableret sig som mester gjorde han stadig en indsats for at være "up to date" og har bl.a. også ved en rejse til Schweiz suppleret sin viden. Gennem årene i Jyderup havde Christensen oparbejdet en solid forretning og nød anseelse i vide kredse som en dygtig og ubestikkelig samvittighedsfuld forretningsmand. Et løfte, der var givet af urmagermester Christensen, stod ved magt, og han var hæderligheden selv i alle livets forhold.
Offentlige hverv interesserede Christensen sig ikke for, men han fulgte levende med i sin bys ve og vel, havde f.eks. også historiske interesser samt var en ivrig skalspiller og medlem af Jyderup Skakklub. Det smukke og hyggelige hjem på Drivassatsvej var hans verden uden for forretningstiden. Her levede han et lykkeligt og harmonisk samliv med sin hustru, og ægteparrets 18 årige søn, tømrer Otto Birch Christensen. Også som ven og nabo var C.E. Christensen en prægtig mand, hjælpsom og venlig, og alle holdt af han for hans sympatiske væremåde. Christensen vil blive savnet overalt, naturligvis allermest i det hjem, han elskede, og stor medfølelse samler sig om fru Olga Christensen og Otto der har mistet en ejegod mand og far3

Kalundborg Folkeblad 3. juli 1967, side 4; Bryllup
Lørdag den 8. juli (1967) i Svinninge kirke vies ekspeditrice frk. Lisbeth Jeppesen, datter af gdr. Mejnert Jeppesen, Gudmanstrup, til tømrer Otto Birch Christensen, søn af fru Olga Christensen, Drivsaatvej 15, Jyderup4


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1955-61
Kilde 2: Jyderup Kirkebog 1958-74, opslag 8 nr. 19
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 9. juli 1962, side 3; Urmagermester død
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 3. juli 1967, side 4; Bryllup

Sidst rettet 19. januar 2015
©Jyderup Realskole