Retur forside elevlisterElevliste 1954/55
*I Underklasse og II, III Underkasse ses ikke i Årsberetning for 1955, Statsbibliotekets Særsamling, Aarhus.
Antal elever i 1955 sammentalt til i alt 2541
IV Underklasse (21 elever på dette niveau)
Hanne Christensen, Gårdejer Christensen, Jyderup
Otto Birch Christensen, Urmager Christensen, Jyderup
Anne-Mette Jakobsen, Cykelhandler Jakobsen, Jyderup
Niels Tom Jacobsen, Fabrikant Jacobsen, Jyderup Forældre Svend og Inger Jensen, Holbækvej 105
Christian Funch Jensen, Direktør F. Jensen, Jyderup
Ole Noer Jensen, Gårdejer Jensen, Høed.
Christel Fau Jørgensen, Bogholder Jørgensena, Jyderup
Ingelise Larsen, Forvalter Larsen, Hjembæk
Jytte Larsen, Gårdejer Larsen, Hjembæk
Keld Mathiassen, Gårdejer Ottesen, Føllenslev
Torben Dion Ture Montan, Chauffør Montan, Jyderup
Per Ole Olsen, Bager Olsen, Føllenslev
Erling Petersen, Vognmand Petersen, Føllenslev
Finn Torkil Petersen, Forpagter Petersen, Rugtved
Eva Lohmann Poulsen, Godsejer L. Poulsen, Egemarke
Ole Rasmussen, Hotelejer Rasmussen, Jyderup
Lene Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Lissie Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Lene Slott, Bagermester Slott, Akselholm
Torkild Bøgh Sørensen, Arbejdsmand Sørensen, Jyderup
Marianne Troest, Dr. Troest, Jyderup
V Underklasse (20 elever på dette niveau)
Birthe Brabrand Andersen, Fabrikant B. Andersen, Alleshave
Lissi Aagaard Christiansen, Husmand Aa. Christiansen, Jyderup
Mogens Dolberg, Købmand Dolberg, Uglerup
Ellen Margrethe Gotfredsenm, Trafikassistent Gotfredsen, Jyderup
Lillian Hansen, Fodermester Hansen, Aggersvold
Grete Hjortsvar, Gårdejer Hjortsvar, Konradsgården, Mørkøv
Anette Jensen, Slagtermester Jensen, Mørkøv
Holger Jensen, Fodermester Jensen, Knabstrup
Jørgen Jensen, Gartner Jensen, Kattrup
Margit Jensen, Forpagter Jensen, Høedgården. Forældre Gunnar og Agnete Jensen, Høedvej 28
Birte Johansen, Købmand Johansen, Mørkøv
Kaj Nielsen, Tømrermester Nielsen, Snertinge
Else-Marie Pedersen, Købmand Pedersen, Bregninge
Annemette Toftegaard Petersen, Gårdejer Petersen, Føllenslev
Gerhardt Petersen, Laborant Petersen, Jyderup
Palle Prahl, Godsejer Prahl, Smakkerup
Lis Salomonsenn, Banenæstformand Salomonsen, Jyderup
Anne Sylvest, Forstander Sylvest, Jyderup
Karen Treschow, Godsejer Treschow, Toftholm, Mørkøv
Aksel Vidø, Savværksarbejder Vidø, Jyderup
I Mellemskoleklasse A (24 elever på dette niveau)
Anders Christensen, Chauffør Christensen, Høed Forældre Johannes og Karen Christensen, Høedvej 35
Birgit Annelise Christensen, Bagermester Christensen, Strids mølle
Lizzie Bank Mikkelsen, Mekaniker Mikkelsen, Akselholm
Ralf R. Christensen, Arbejdsmand Christensen, Haunsø
Ulla Hartvigo, Malermester Hartvig, Jyderup
Elin Holm, Gårdejer Holm, Englevåd
Jørgen Jensen, Gårdejer Jensen, Føllenslev
Poul Vang Jensen, Viktualiehandler V. Jensen, Mørkøv
Jørgen Kjeld Jørgensen, Tømrermester Jørgensen, Mørkøv
Margit Fau Jørgensen, Driftsleder Poul Jørgensenb, Jyderup
Lene Nygaard Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Inge Møldrupk, Inspektør Møldrup, Jyderup Flidspræmie *fb*
Else Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Inge Nielsen Arbejdsmand Nielsen, Skovhaven
Kirsten Ryberg Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Jyderup
Niels Jeppe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Englevådsgård. Forældre Karl Erik og Agnes Nielsen, Holbækvej 161
Ole Nygaard Olsen, Teglværksarbejder Olsen, Mørkøv
Niels Henning Petersen, Forpagter Petersen, Rugtvedgård
Lone Plesner, Proprietær Plesner, Ulviggård
Kirsten Rasch, Skibsfører Rasch, Svebølle
Jørgen Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Hjembæk
Ingelise Schoch, Proprietær Lind, Tornvedgård
Johan Fr. Sørensen, Boelsmand Sørensen, Askov
Trine Sørensen, Hotelejer Sørensen, Mørkøv
I Mellemskoleklasse B (23 elever på dette niveau)
Lilian Dam-Nielsen, Produkthandler D.-Nielsen, Eskebjerg
Inge Eriksen, Gårdejer Eriksen, Buerupgård
Jørgen Frölich Hansen, Fru E. Hansen, Hjembæk
Jakob Jensen, Snedkermester Jensen, Jyderup
Preben Jensen, Radioforhandler Jensen, Jyderup
Aksel Langberg-Johansen, Overlærer L.-Johansen, Jyderup Forældre Olaf og Karen L-J, Kommuneskolen, Holbækvej 108 *Aksel fik Flidspræmie
Ole Kaalund, Købmand Kaalund, Svebølle
Sonja Karlsson, Arbejdsmand Karlsson, Bjergsted
Inge Lise Larsen, Repræsentant Larsen, Eskebjerg
Ole Larsen, Manufakturhandler Larsen, Jyderup
Bodil Lund, Proprietær Lund, Grundmosegård
Lizzie Mikkelsen, Mekaniker Mikkelsen, Akselholm
Bente Nielsen, Gårdejer Nielsen, Særslev
Erik Slettegaard Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved
Karin Nielsen, Fabrikant Nielsen, Løgtved
Margrethe Olsen, Gårdejer Olsen, Føllenslev
Niels Jentoft Olsen, Konstruktør Olsen, Jyderup
Grethe Otto, Møller Otto, Føllenslev
Birgitte Elgaard Petersen, E. Petersen, Regstruplund
Birgitte Prange, Skovfoged Prange, Kattrup
Elisabeth Weinreich Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Bjergsted
Palle Slott, Bagermester Slott, Akselholm
Ole Christian Hermann Sørensenp, Trikotagehandler Sørensen, Jyderup
II Mellemklasse A (25 elever på dette niveau)
Anni Christensen, Tømrersvend Christensen, Jyderup Flidspræmie
Peter Gylling Folkmann, Isenkræmmer G. Folkmann, Jyderup
Birthe Hansen, Savværksarbejder Hansen, Høed Forældre Poul og Gudrun Hansen, Høedvej 41
Flemming Hansen, Gårdejer Knud Hansen, Storebjerg, Høedvej 40, Høed
Jette Hansen, Montør Hansen, Mørkøv
Karen Marie Høy, Overlærer Høy, Mørkøv
Arne Jensen, Skovejer Frede Jensen, Jyderup
Bente B. Jensen, Gårdejer Jensen, Tvede
Ester Jensen, Uddeler Jensen, Jyderup
Helge Jensen, Fodermester Jensen, Knabstrup
Jette Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Karen Jensen, Uddeler Jensen, Mørkøv
Hans Jacob Broskovl Jørgensen, Skræddermester Jørgensen, Knabstrup *fb*
Jette Kruhöffer, Pantefoged Kruhöffer, Mørkøv
Annelise Larsen, Gårdejer Larsen, Jyderupc
Jens Olesen, Købmand Th. Olesen, Jyderup Forældre Thorkild og Signe Olsen, Elmevej 4 *fb*
Kaj W. Olsen, Telefonistinde Olsen, Bakkerup
Birgit Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Kirsten Brunaa Pedersen, Bogholder Pedersen, Jyderup
Finn B. Pedersen, Købmand Pedersen, Jyderup
Egon Sckou-Hansen, Lagerforvalter S.-Hansen, Jyderup
Flemming Steensen, Boelsmand Steensen, Jyderup Forældre Henry og Erna Steensen, Holbækvej 131
Inge Sørensen, Tobakshandler Sørensen, Mørkøv
Merete Treschow, Godsejer Treschow, Toftholm, Mørkøv
Karen Tvergaard, Konsulent Tvergaard, Jyderup
II Mellemklasse B (18 elever på dette niveau)
Bent Andersen, Savværksarbejder Andersen, Jyderup Drengeklubben Kvik
Tove Andersen, Boelsmand Andersen, Haunsø Flidspræmie
Steen Evers Christensen, Værkfører Christensen, Jyderup
Hans Henrik Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk
Peter Hoppe, Direktør Grüner, Trustrupgården
Aksel Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup Drengeklubben Kvik
Gunver Jensen, Vognmand Jensen, Føllenslev
Gurli Jensen, Vognmand Jensen, Føllenslev
Hanne Jensen, Gartner Jensen, Kattrup
Mogens Jensen, Musiker Jensen, Svebølle
Mona Fast Jensen, Købmand Jensen, Bjergsted
Annelise Johansen, Skorstensfejermester Johansen, Jyderup
Jytte Karlsson, Arbejdsmand Karlsson, Bjergsted
Ulf Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup Drengeklubben Kvik
Finn Nielsen, Manufakturhandler Nielsen, Jyderup
Tove Nielsen, Gårdejer Nielsen, Kaltred
Anne Skotte Poulsen, Lærer Poulsen, Faurbo
Ole Sylvest, Forstander Sylvestd, Jyderup
III Mellemklasse A (25 elever på dette niveau)
Karen Clausen – ingen yderligere oplysninger
Jens Erik Enevoldsen, Arbejdsmand Enevoldsen, Jyderup
Flemming Eriksen, Gårdejer Eriksen, Buerupgård
Bent Hansen, Slagtermester Hansen, Bregninge
Hanne Marie Nordskov Hansen, Bagermester Hansen, Jyderupe
Birgitte Hjortsø, Planteskoleejer Hjortsø, Viskinge
Hanne Fau Jørgensen, Bogholder Jørgensenf, Jyderupg
Ida Jørgensen, Underfodermester Jørgensen, Mørkøv
Knud Erik Kløve, Godsforvalter Kløve, Dyrehavegård, Knabstrup
John Erik Morthensen, Musiker Morthensen, Mørkøv
Arne Munch, Chauffør Munch, Jyderup
Erik Nielsen, Gårdejer Nielsen, Mørkøv
Finn Nielsen, Savværksarbejder Nielsen, Jyderup
Kirsten Tove Greve Nielsen, Arbejdsmand Vilfred Greve Nielsen, Jyderup
Solveig Nielsen, Vognmand Petersen, Mørkøv
Elsa Olsen, Værkfører Olsen, Jyderup
Jane Gylling Olsen, Købmand G. Olsen, Jyderup
Lene Gylling Olsen, Købmand G. Olsen, Jyderup Flidspræmie
Inger Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup
Connie Rasmussen, Bager Rasmussen, Særslev
Kirsten Schmidt, Blikkenslager Schmidt, Jyderuph
Peter Schoch, Proprietær Lind, Tornvedgård
Finn Slott Sørensen, Centralbestyrerinde Fru Sørensen, Knabstrup
Inger Agnete Treschow, Godsejer Treschow, Toftholm Mørkøv
Bente Weinreich, Guldsmed Weinreich, Mørkøv
III Mellemklasse B (28 elever på dette niveau)
Kirsten Brabrand Andersen, Fabrikant B. Andersen, Alleshave
Else Kamilla Christensen, - ingen oplysninger!
Per Christensen, Vognmand Christensen, Viskinge
Ib Christensen, Vognmand Christensen, Svebølle
Else Birte Hansen, Arbejdsmand Laurits Jørgensen, Viskinge Børnehjem
Jørgen Hansen, Gårdejer Hansen, Eskebjerg
Lizzie Hansen, Gårdejer Hansen, Snertinge
Hanne Pl. Jensen, Mejeribestyrer Jensen, Føllenslev
Anni Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Torpe
Henning Kristensen, Gårdejer Kristensen, Hjembæk
Ulla Kristensen, Chauffør Kristensen, Svebølle
Kirsten Kristiansen, Konstruktør Kristensen, Svebølle
Kirsten Brandrup Larsen, Snedker Larsen, Snertinge
Inge Mortensen, Traktorfører Mortensen, Svebølle
Anny Dyveke Nielsen, Smedemester Nielsen, Holmstrup
Ester Borg Nielsen, Banearbejder Nielsen, Stokkebjerg
Georg Solberg Nielsen, Cykelhandler Nielsen, Eskebjerg
Lizzie Nielsen, Graver og ringer Nielsen, Hjembæk
Arne Normand, Overbetjent Normand, Føllenslev Flidspræmie
Verner Damgård Olsen, Tømrer Olsen, Viskinge
Kirsten Pedersen, Proprietær Pedersen, Viskingegård
Kirsten Toudal Petersen, Gårdejer Petersen, Bassebjerggård
Ole Petersen, Forpagter Petersen, Rugtvedgård
Agnete Lohmann Poulsen, Godsejer L. Poulsen, Egemarke
Bodil Margrethe Holm Sørensen, Repræsentant Karl Johan Sørensen, Viskinge Børnehjem
Lena Voss Sørensen, Fru Gårdejer Sørensen, Jorløse
Elin Voss, Arbejdsmand J. Hansen, Viskinge
Knud Weinreich, Gårdejer Weinreich, Viskinge
IV Mellemklasse A (24 elever på dette niveau)
Dorthe Andersens, Mejerist Andersen, Ballebjerg
Gunver Andersen, Mælkehandler Andersen, Særslev
Lizzie Bruhn, Kommis Bruhn, Mørkøv
Jørgen Lund Christensen, Gårdejer Christensen, Mørkøv
Karen Vibeke Christensen, Gårdejer Christensen, Haunsø
Erik Dyrholm, Gårdejer Dyrholm, Mørkøv
Preben Finnemann, Fabrikant Finnemann, Skamstrup
Per Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Ruth Hvam, Gårdejer Hvam, Særslev
Margrethe Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup
Ruth Elva Jensen, Arbejdsmand Jensen, Mørkøv
Preben Bruhn Jensen, Gårdejer B. Jensen, Tvede
Kirsten Larsen, Slagter Larsen, Mørkøv
Leif Larsen, Maler Larsen, Skamstrup
Anni Mikkelsen, Husmand Nielsen, Godthåb Flidspræmie
Preben Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
Lone Fabricius Nielsen, Forvalter Nielsen, Davrup
Birthe Toudal Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Anni Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup
Inger Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Fritz Møller Svendsen, Arbejdsmand Svendsen, Mørkøv
Elisabeth Sørensen, Hotelejer Sørensen, Mørkøv
Vagn Peter Sørensen, Tobakshandler Sørensen, Mørkøv
Susanne Troest, Dr. Troest, Jyderup

IV Mellemklasse B (20 elever på dette niveau)
Erna Andersenr, Gårdejer Fru Andersen, Jorløse
Else Christensen, Gårdejer Christensen, Søbæksgården, Jyderup
Jørgen Ib Christiansen, Mekaniker Christiansen, Jyderup
Anne Lise Glenhøj, Tømrer Glenhøj, Akselholm
Ellen Marie Hansen, Boelsmand Hansen, Jorløse
Mona Lisa Hansen, Vognmand Hansen, Bregninge
Poul Ernst Hansen, Arbejdsmand Hansen, Jyderup
Vivi Høj, Gårdejer Høj, Jyderup Forældre Bertel og Ninna Høj, Bryggergården, Bryggervænget 1
Anni Marie Jensen, Gårdejer Jensen, Jorløse Flidspræmie
Inger Johansenq, Skorstensfejermester Johansen, Jyderup *fb*
Preben Johansen, Banenæstformand Johansen, Jyderup *fb*
Ingeborg Kjær, Gårdejer Kjær, Viskinge
Tove Larsen, Overlærer Larsen, Akselholm
Hanne Larsen, Gårdejer Larsen, Eskebjerg
Jørgen Finn Melchiorsen, Fru Greisvold, Føllenslev
Kirsten Seidelin Nørby, Arbejdsmand Nørby, Jyderup
Per K. Pedersen, Købmand Pedersen, Bregninge
Jørgen Christian Petersen, Gårdejer Petersen, Eskebjerg
Ella Rasmussen, Stationsforstander Rasmussen, Jyderup
Flemming Raun, Kommunesekretær Raun, Jyderup

Jyderup Realskole ca. 1955-56
Billedet fra Preben Johansen III eller IV mellem
i skolegården, bygningerne der ses bag hegnet er fjerkræslagterriet,og til højre var der en springgrav.
Vi ser Lærer Peter Larsen og hr. Clausen (putter sig ude til højre)12


Realklasse A (13 elever på dette niveau)
Inna Wøldiche Christensen, Skotøjsforhandler Christensen, Mørkøv
Elsebeth Lindhardt Hansen, Gårdejer Hansen, Høed Forældre Knud og Ingeborg Hansen, Storebjerg, Høedvej 40
Niels Henrik Hansen, Bager Hansen, Jyderup
Anne Kirsten Jensen, Slagtermester Jensen, Mørkøv
Ole Vang Jensen, Viktualiehandler Jensen, Mørkøv
Else Elisabeth Johansen, Husmand Johansen, Friheden
Inge Lise Fau Jørgensen, Bogholder Jørgenseni+9, Jyderup
Frede Bo Larsen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Tove Nygaard Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv Flidspræmie
Arne Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved
Inge Birthe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed Forældre Holger og Alma Nielsen, Søbogård, Høedvej 38
Birgit Lohmann Poulsen, Godsejer L. Poulsen, Egemarke
Erik Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Langevang


Realklasse B (13 elever på dette niveau)
Jørgen Illemann Christiansen, Gartner Christiansen, Rønnekilde
Evy Hansen, Mekaniker Hansen, Viskinge
Jørgen Hansen, Savværksforpagter Hansen, Jyderup
Birgit Øster Larsen, Gårdejer Larsen, Eskebjerg Flidspræmie
Finn Willy Larsen, Boelsmand Larsen, Stokkebjerg
Inger Marie Madsen, Købmand Madsen, Svebølle
Erik Mathiassen, Gårdejer Ottesen, Føllenslev
Connie Nielsen, Boelsmand Nielsen, Hagendrup
Eva Johanne Nielsen, Gårdejer Nielsen, Særslev
Gitte Helmer Petersen, Direktør H. Petersen, Svebølle
Mogens Halby Petersen, Boelsmand H. Petersen, Hallebyore
Finn Toftegaard Petersen, Gårdejer Petersen, Føllenslev
Hanne Søgaard, Boelsmand Søgaard, Ll. Stokkebjerg

Realeksamen 19552 (12 elever på dette niveau) Realklasse A
Inna Wøldiche Christensen, Skotøjsforhandler Christensen, Mørkøv
Elsebeth Hansen, Gårdejer Hansen, Høed Forældre Knud og Ingeborg Hansen, Storebjerg, Høedvej 40
Niels Henrik Nordskov Hansen, Bager Hansen, Jyderup Fanen
Anne Kirsten Jensen, Slagtermester Jensen, Mørkøv
Else Elisabeth Johansen, Husmand Johansen, Friheden
Inge Lise Frau Jørgensen, Bogholder Jørgensen, Jyderup ✝RIP9
Frede Boe Larsen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Tove Nygård Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv Flidspræmie
Arne Slettegård Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved
Inge Birthe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed Forældre Holger og Alma Nielsen, Søbogård, Høedvej 38
Birgit Lohmann Poulsen, Godsejer L. Poulsen, Egemarke
Erik Kurt Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Langevang

Jyderup Realskole 1955
Fra Jyderup Lokalarkiv, (http://arkiv.dk B7512) Realklasserne A og B 1955 (med tilladelse til gengivelse)
Øverste række fra venstre:
Nr. 1: Finn Larsen (B), 2: Frede Boe Larsen (A), 3: Erik Mathiasen (B), 4: Arne Slettegård Nielsen (A), 5: Niels Henrik Nordskov Hansen (A), 6: Jørgen Hansen (B), 7: Finn Toftegaard (B), 8: Jørgen Illemann Christiansen (B),
9: Mogens Halby Petersen (B), 10: Birgit Øster Larsen (B), 11: Erik Rasmussen (A), 12 : Hanne Søgaard (B), 13: Inge Marie Madsen (B), 14: Inna Wøldike (A), 15: Birthe Nielsen (A)
Første række: 1: Elsebeth Lindhardt Hansen (A), 2: Tove Nygård Larsen (A), 3: Evy Hansen (A), 4: Anne Kirsten Jensen (A), 5: Inge Lise Fau Jørgensen (A), 6: Else Elisabeth Johansen (A), 7: Eva Maud Hansen (B)
10

Realeksamen 1955 (11 elever på dette niveau)
Realklasse B
Jørgen Illemann Christiansen, Gartner Christiansen, Rønnekilde RIP 2018
Evy Maud Hansen, Mekaniker Hansen, Viskinge
Jørgen Christian Hansen, Savværksforpagter Hansen, Jyderup
Birgit Øster Larsen, Gårdejer Larsen, Eskebjerg Flidspræmie
Finn Willy Larsen, Boelsmand Larsen, Stokkebjerg
Inger Marie Madsen, Købmand Madsen, Svebølle
Erik Mathiassen, Gårdejer Ottesen, Føllenslev
Eva Johanne Nielsen, Gårdejer Nielsen, Særslev
Finn Toftegaard Petersen, Gårdejer Petersen, Føllenslev
Mogens Halby Petersen, Boelsmand H. Petersen, Hallebyore
Else Johanne Bastholm Søgaard, Boelsmand Søgaard, Ll. Stokkebjerg

Mellemskoleeksamen 19553 (24 elever på dette niveau)
Mellemskoleklasse A
Dorthe Astrid Andersens, Mejerist Andersen, Ballebjerg
Gunver Elisabeth Andersen, Mælkehandler Andersen, Særslev
Lizzie Bruhn, Kommis Bruhn, Mørkøv
Jørgen Lund Christensen, Gårdejer Christensen, Mørkøv
Karen Vibeke Christensen, Gårdejer Christensen, Haunsø
Niels Erik Dyrholm, Gårdejer Dyrholm, Mørkøv
Preben Finnemann, Fabrikant Finnemann, Skamstrup
Per Reinhardt Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Ruth Hvam, Gårdejer Hvam, Særslev
Margrethe Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup
Preben Bruhn Jensen, Gårdejer B. Jensen, Tvede
Ruth Elva Jensen, Arbejdsmand Jensen, Mørkøv
Kirsten Larsen, Slagter Larsen, Mørkøv
Leif Ærtebjerg Larsen, Maler Larsen, Skamstrup
Anni Birthe Eske Mikkelsen, Husmand Nielsen, Godthåb
Preben Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
Lone Fabricius Nielsen, Forvalter Nielsen, Davrup
Birthe Toudal Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Anni Kristine Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup
Inger Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Fritz Møller Svendsen, Arbejdsmand Svendsen, Mørkøv
Elisabeth Enggrob Sørensen, Hotelejer Sørensen, Mørkøv
Vagn Peter Sørensen, Tobakshandler Sørensen, Mørkøv
Susanne Troest, Dr. Troest, Jyderup

Mellemskoleeksamen (20 elever på dette niveau)
Mellemskoleklasse B
Erna Andersenr, Gårdejer Fru Andersen, Jorløse
Else Lena Christensen, Gårdejer Christensen, Søbæksgården, Jyderup
Jørgen Ib Christiansen, Mekaniker Christiansen, Jyderup
Anne Lise Glenhøj, Tømrer Glenhøj, Akselholm
Ellen Marie Hansen, Boelsmand Hansen, Jorløse
Mona Lisa Hansen, Vognmand Hansen, Bregninge
Poul Ernst Hansen, Arbejdsmand Hansen, Jyderup
Vivi Høj, Gårdejer Høj, Jyderup Forældre Bertel og Ninna Høj, Bryggergården, Bryggervænget
Anni Marie Jensen, Gårdejer Jensen, Jorløse
Inger Johansenq, Skorstensfejermester Johansen, Jyderup *fb*
Preben Ebbe Johansen, Banenæstformand Johansen, Jyderup *fb*
Ingeborg Kjær, Gårdejer Kjær, Viskinge
Hanne Øster Larsen, Gårdejer Larsen, Eskebjerg
Tove Larsen, Overlærer Larsen, Akselholm
Jørgen Finn Melchiorsen, Fru Greisvold, Føllenslev
Kirsten Seidelin Nørby, Arbejdsmand Nørby, Jyderup
Per Knudsen Pedersen, Købmand Pedersen, Bregninge
Jørgen Christian Petersen, Gårdejer Petersen, Eskebjerg
Ella Rasmussen, Stationsforstander Rasmussen, Jyderup
Flemmingj Dragsbæk Raun, Kommunesekretær Harald Raun, Jyderup

1955 Dimissionstalen
1955 Tysklands turen

1954 november; Alle skoleelever i Jyderup og omegn inviteret til at se Jørgen Bitsch-filmen "Tværs gennem Afrika"hotel Skarridsø8

I februar 1955 afholdtes H.C. Andersens 150 års mindesdag

1955, Kalundborg Folkeblad 13. maj 1955 , side 3;Skriftlig eksamen slutter på Realskolen
Jyderup Realskole sluttede i går den skriftlige del af eksamen. Eksamen omfatter 26 elever til Realeksamen og 44 til mellemskoleeksamen.
Den 24. ds. begynder den mundtlige eksamen, og der skal medvirke i alt 28 censorer, årsprøven for de almindelige klasser begynder midt i juni4

1955, Holbæk Amts Venstreblad 13. maj 1955, side 4; Eksamen på realskolen
I går sluttede en skriftlige eksamen på Jyderup Realskole hvor 26 realister og 44 elever i 4. mellem er indstillet til eksamen. Mundtlig eksamen begynder 24. maj. årsprøven i skolens andre klasser holdes i midten af juni5

1955, Kalundborg Folkeblad 13. juni 1955, side 7; Jyderup Realskoles annonce for optagelsesprøve
Optagelsesprøve til 1. Ml. afholdes på skolen torsdag den 16. juni kl. 8.30. Indmeldelse til prøven samt til 4. og 5. underklasse bedes foretaget snarest6

1955, Holbæk Amts Venstreblad 25. maj 1955, side 4; Optagelsesprøve på Jyderup Realskole
Jyderup Realskole er der optagelsesprøve til 1. mellem torsdag den 16. juni7


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1955, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 15. maj 1956, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 15. maj 1956, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 13. maj 1955 , side 3;Skriftlig eksamen slutter på Realskolen
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 13. maj 1955, side 4; Eksamen på realskolen
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 13. juni 1955, side 7; Jyderup Realskoles annonce for optagelsesprøve
Kilde 7: Holbæk Amts Venstreblad 25. maj 1955, side 4; Optagelsesprøve på Jyderup Realskole
Kilde 8: Holbæk Amts Venstreblad 11. nov. 1954, side 4; Globetrotter (film for skoleelever i Jyderup)
Kilde 9: Anne Fau Greve (famile til Inge Lise Fau Jørgensen) oplyser 27. april 2015 at Inge Lise Fau Jørgensen ikke lever længere, klassebilledet sender Anne til Inge Lise's børn.
28. april 2015 bekræfter Inge Lises' børn at det er Inge Lise
Kilde 10: Billedet fra arkiv.dk B7512 og navne på elever primært fra Finn og Gerda Larsen via Finns svigerdatter Maja Larsen, Lene Kirsten Huus Nielsen hvis faster er Birthe Nielsen samt Flemming Lindhart som har sendt billedet til Birthe
Kilde 11: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Kilde 12: Billede fra Preben Johansen sept. 2017
Noter:
*fb* betyder at du kan finde personen på internetportalen Facebook
a) Mejerist og direktør for mejeriet ved realskolen oplyst af Anne Fau Greve maj 2013
b) Mejerist og direktør for mejeriet ved realskolen oplyst af Anne Fau Greve maj 2013
c) Jyderup kirkebog 1950-63 opslag 192. Konfirmeret 25/9. 1955, forældre Poul og Anna Hansine, f. Henriksen
d) Hr. Sylvest var forstander på Sølyst. (I forbindelse med husgerning - takkes Sølyst's Forstander Sylvest, for dette samarbejde i årsberetningen 1953
e) Jyderup kirkebog 1950-63 opslag 192. Konfirmeret 25/9. 1955, 1955 Svend Ole og Aase Margrethe f. Enevoldsen, Teglværksvej 37, Hanne Hansen
f) Mejerist og direktør for mejeriet ved realskolen oplyst af Anne Fau Greve maj 2013
g) Jyderup kirkebog 1950-63 opslag 192. Konfirmeret 25/9. 1955, forældre Driftsleder Poul Helge og Hustru Christine Margretha født Frau, Dyremosevej 10, Hanne Fau Jørgensen
h) Jyderup kirkebog 1950-63 opslag 192. Konfirmeret 25/9.1955, Albert Comillus og Elna Kristine f. Pedersen, Jernbanevej 8
i) Mejerist og direktør for mejeriet ved realskolen oplyst af Anne Fau Greve maj 2013
j) Flemming Raun; 29. november 1963, Kalundborg Folkeblad, side 4; omtales Flemming som murer.
k) Navneændring nu Inge Møldrup Petersen (2016)
l) Tilføjet Broskov 16. dec. 2015
m) Fra sognerådsprotokol; 20/10.1955 Lukket møde, (sagsnr. 1687) Trafikass. Gotfredsen. Skarridsøgade ansøger om ½ friplads på Jyderup Realskole til datter. Det ses bevilgedet11
n) Fra Sognerådsprotokol; 20/10.1955 Lukket møde, (sagsnr. 1688) Banenæstform. Ko. J. Salomonsen. Englevaad. Søger friplads til datter på Jyderup Realskole. Der ses bevilgedes 1/1 friplads11
o) Fra sognerådsprotokol; 17/8.1954 (sagsnr. 1315) malerm H. Hartvig, Aldersrovej – friplads på Jyderup Realskole til datteren Ulla – bev. ½ fripladser11
p) Fra sognerådsprotokol; 21/10.1954 (sagsnr. 1413) Holger Sørensen, Sølystvej 11, friplads på Jyderup Realskole til søn Ole Sørensen. Bev. Midlertidig ½ friplads11
q) Navneændring nu Inger Clausen oplyst af Inger 14. september 2017
r) Navneændring nu Erna Hansen ses ved klassens sammenkomst 2006
s) Ses Dorthe Sejr Andersen ved klassens sammenkomst 2006

Sidst rettet 8. juli 2018
©Jyderup Realskole