Retur forside elevlisterElevliste 1957/58
I, II, III og IV Underkasse ses ikke i Årsberetning for 1958, Statsbibliotekets Særsamling, Aarhus.
Antal elever i 1958 sammentalt til i alt 2671
V Underklasse (9 elever på dette niveau)
Christen Illermann Christiansen, Gartner Christiansen, Rønnekilde
Vera Solveig Jensen, Gårdejer P. H. Jensen, Bennebo
Jørn K. Knudsen, Købmand Knudsen, Føllenslev
Inge Nygaard Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Finn Raun Nielsen, Landmand Sv. R. Nielsen, Hallebyore
Vagn Zakarias Nielsen, Tømrermester Z. Nielsen, Snertinge
Ole Otteslev, Købmand Otteslev, Bjergsted
Marianne Toftegaard Petersen, Gårdejer T. Petersen, Føllenslev
Karin M. H. Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Kajemose - omtale ved sangaften


I Mellemskoleklasse A (26 elever på dette niveau)
Finn Harder Andersen, Lærer Rørbech, Jyderup
Leif Andersen, Købmand Andersen, Jyderup
Lissi Ingrid Christensena, Tømrer Knud og Else Christensen, Jyderup † RIP
Kjeld Holger Steen Hansen, Vulkanisør Hansen, Jyderup Forældre Holger og Anna Hansen, Holbækvej 31
Bertel Ørbæk Høj, Gårdejer Høj, Jyderup Forældre Christian og Edith Høj, Bækgården, Høedvej 48 † RIP
Birthe Jakobsen, Viktualiehandler Jakobsen, Mørkøv
Inge-Lise Jacobsengg, Snedker Jacobsen, Jernbanevej Jyderup - omtale ved sangaften
Jens Trustrup Jensen, Autoforhandler Jensen, Jyderup Forældre Lars og Ester J, Holbækvej 7
Lone Marianne Jensen, Radiotekniker Jensen, Jyderup
John Preben Karlsson, Børstenbinder Karlsson, Jyderup Forældre Frederik og Andrea K, Holbækvej 136
Inger Kroghhh, Konsulent Krogh, Jyderup
Poul Erik Larsen, Arbejdsmand Larsen, Faurbo † RIP
Annie Birgit Lund, Fru Lund, Kattrup
Annemarie Myrup, Lærer Myrup, Hjembæk - omtale ved sangaften
Aksel Møhl, Proprietær Møhl, Kattrup
Annette Marie Therese Møllerii, Læge Møller, Mørkøv
Anne-Grethe Nielsenjj, Gårdejer Nielsen, Bennebo
Hans Henning Nielsen, Snedkermester Nielsen, Jyderup Forældre Holger og Else Nielsen, Holbækvej 44 *fb*
Herbert Poul Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Jyderup *fb*
Magda Solveig Nielsenkk, Smedemester Nielsen, Brokøb
Birgit Jentoft Olsen, Konstruktør Olsen, Jyderup
Benthe Seifert Pedersenll, Fru Pedersen, Jyderup
Karen Sjølund, Krovært Holger Sjølund, Bromølle
Dan Peter Sørensen, Skovfoged Sørensen, Akselholm † RIP
Allan Onn. Thullesen, Forstander Schmidt, Snertinge
Hanne Weinreichmm, Guldsmed Weinreich, Mørkøv

I Mellemskoleklasse B (28 elever på dette niveau)
Inge Hoffmann Andersen, Arbejdsmand Andersen, Lågeladt
Anna Lise Bakager, kontrolassistent A. Bakager, Mørkøv
Orla V. Christensen, Bestyrer Christensen, Mørkøv
Tove Christensen, Konditor Christensen, Jyderup Forældre Børge og Edith C, Trekanten, Holbækvej 147
Svend Erik Birch Christiansen, Konditor Birch, Jyderup
Per Damgaard, Tobakshandler Damgaard, Føllenslev
Jørgen G. Folkmann, Isenkræmmer G. Folkmann, Jyderup
Svend Erik Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup Forældre Harry og Herdis Gundersen, Nyvej
Inger Holst, Repræsentant Holst, Jyderup
Connie B. L. Jensen, Fabrikant Jensen, Jyderup
Jørgen Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup *fb*
Kirsten Anna Jørgine Jensen, Arbejdsmand Jensen, Jyderup
Mogens Hartvig Jensen, Gårdejer Forældre Gunnar og Agnete Jensen. Høed, Høedgården [Jyderup Kirkebog 1958-74, opslag 10 nr. 3, konfirmeret 4/10. 1959]
Kirsten Jytte Jentoft, Kørerlærer Jentoft, Jyderup
Aase A. M. Jepsen, Boelsmand Jepsen, Tornved
Marianne Kildeby, Gårdejer Kildeby, Åmosegård
Birgit A. Larsen, Husmand Larsen, Jyderup
Finn Larsen, Gårdejer Larsen, Hallebyore
Mogens Nygaard Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Westi Legindgaard, Gartner Fritz og Elly Legindgaard, Høedvej 12, Høed
Berith V. Nielsen, Chauffør Nielsen, Skyttevænget
Leo Nielsen, Fodermester Nielsen, Uglerup
Karsten E. V. Pedersen, Arbejdsmand Pedersen, Løgtved
Bodil Prange, Skovfoged Prange, Hallebyore
Gerner B. Rasmussen, Husmand Rasmussen, Langemark
Grethe M. Rasmussen, Gårdejer Svend Aage og Astrid Rasmussen, Møllegården, Høedvej 29, Høed
Mona Thomasen, Fru Thomasen, Jyderup
Holger A. Valentin, Arbejdsmand Valentin, Holmstrup
I Mellemskoleklasse C (27 elever på dette niveau)
Bodil Andersen, Gårdejer Andersen, Æblekærgård, Særslev
Doris Jensine Andersen, Mælkehandler Andersen, Særslev
Karin Elisabeth E. Christensen, Værkfører Christensen, Jyderup
Kirsten Berg Christensen, Mejeribestyrer B. Christensen, Englevaad
Hanne Martha Clausen, Arbejdsmand Clausen, Særslev
Inge Kirstine Eriksen, Husmand Eriksen, Godthaab - sangaften
Ole Guldmann, Præstegårdsforpagter Guldmann, Føllenslev
Hanne Hjørlund, Pastor Hjørlund, Jyderup
Ib Preben Jensen, Fabriksarbejder Jensen, Jyderup
Jonna Quist Jensen, Depotejer Q. Jensen, Mørkøv
Mogens Ebbe Kjær Jensen, Tømrermester K. Jensen, Mørkøv
Henry K. Larsen, Husmand Larsen, Stokkebjerg
Merethe Leena Edelslund Larsen, Slagter Larsen, Snertingeb
Ole Henrik I. Larsen, Gårdejer Larsen, Hjembæk Frihed
Jens Madsen, Gårdejer Evald og Marie Madsen, Østervang, Høedvej 53, Høed
Keld Mathiassen, Gårdejer Ottesen, Føllenslev
Hanne Mortensen, Disponent Mortensen, Jyderup
Kaj Arne Nielsen, Gårdejer Fru Nielsen, Hjembæk
Birthe Kallenbach Pedersen, Direktør K. Pedersen, "Vænget" Jyderup - sangaften
Hanne Brunaa, Prokurist Brunaa, Jyderup
Christa Petersen, Anlægsgartner Petersen, Jyderup
Esben Just Petersen, Maskinarbejder Petersen, Mørkøv
Flemming Chr. Petersen, Husmand Petersen, Stokkebjerg
Kurt Sonne, Fru Sonne, Faurbo
Helen S. Sørensen, Hotelejer Sørensen, Mørkøv
Lisel Thorsen, Mekaniker Thorsen, Jyderup
Peter Poul Thorsen, Mekaniker Thorsen, Jyderup
II Mellemskoleklasse A (21 elever på dette niveau)
Karin Ulrik Andersen, Fabrikant Andersen, Mørkøv - sangaften
Laila Grethe Andersen, Boelsmand Andersen, Haunsø
Lene Andersen, Vognmand Andersen, Høed Forældre Charles og Inge Andersen, Høedvej 44
Hanne Birthe Christensen, Gårdejer Christensen, Jyderup
Kirsten Buchardt Christensen, konditor C., Jyderup Forældre Børge og Edith C, Trekanten, Holbækvej 147
Niels Tom Jacobsen, Fabrikant Jacobsen, Jyderup Forældre Svend og Inger Jacobsen, Holbækvej 105
Christian Funch Jensen, Direktør F. Jensen
Ole Jensen, Arbejdsmand Jensen, Jyderup
Jytte Larsen, Gårdejer Larsen, Hjembæk
Inger Toudal Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Anette Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Marianne Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Finn Torkil Petersen, Forpagter Petersen, Rugtvedgård
Flemming Halby Petersen, Boelsmand H. Petersen, Hallebyore
Eva Lohmann Poulsen, Godsejer L. Poulsen, Egemarke
Ole Rasmussen, Hotelejer Fru Rasmussen, Jyderup
Lene Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Lissie Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Michael Schaffalitzky de Muckadell, Baron Schaffalitzky de Muckadell, Nøkkentved
Helge Stoltz, Arbejdsmand Stoltz, Jyderup
Marianne Troestc, Dr. Troest, Lyngvej Jyderup - sangaften
II Mellemskoleklasse B (19 elever på dette niveau)
Ernst Flemming Thorsen, Mejerimedhjælper Andersen, Jyderup Forældre Erling og Elly Andersen, Høedvej 36
Ole Arildsen, Bestyrer Arildsen, Jyderup Forældre Peter og Ellen A, Skarridshus, Slagelsevej 33
Ove Finn Hansen, Postbud Hansen, Teglværksvej Jyderup - sangaften
Kirsten Grethe Jensen, Boelsmand Jensen, Holmstrup
Birgit Broskov Jørgensen, Skræddermester Jørgensen, Knabstrup
Poul Ebbe Jørgensen, Ølhandler Jørgensen, Jyderup Forældre Erik og Ester Jørgensen, Nyvej 10 - sangaften
Inge Lise Lange, S. Lange, Føllenslev
Ingelise Larsen, Forvalter Larsen, Dønnerup
Hans Henrik Madsen, Repræsentant Madsen, Akselholm
Jens Albert Madsen, Repræsentant Madsen, Akselholm
Grethe Alice Mogensen, Vognmand Mogensen, Haunsø
Eva Annelise Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tysbjerggård, Hjembæk
Flemming Emil Nielsen, Bestyrelsesmedlem Nielsen, Forsamlingshuset, Buerup *fb*
Per Ole Olsen, Bager Olsen, Føllenslev
Holger Rasmus Helmer-Petersen, Direktør H. Petersen, Svebølle
Ebbe Rasmussen, Husmand Rasmussen, Høed Forældre Harry og Inger Lise R, Høedvej 43
Myra Birgitte Raug, Restauratør Raug, Haunsø
Helen Sørensen, Aksel Sørensen, Føllenslev græsmark
Vagn Erik Sørensen, Trikotagehandler Sørensen, Jyderup
II Mellemskoleklasse C (25 elever på dette niveau)
Else Marie Andersen, Gårdejer Andersen, Særslev
Lone Brixd , Skoleinspektør Brix, Jyderup
Otto Birch Christensen, Urmager Christensen, Jyderupe
Ulla Birgitte Bærholm Christensen, Centralbestyrer Sørensen, Haunsø
Pia Margrethe Kjær Clausen, Gårdejer Clausen, Særslev
Birgit Enevoldsen, Bagermester Enevoldsen, Viskinge
Svend Rye Filskov, Forretningsfører R. Filskov, Jyderup
Rittaff Ellis Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Anne-Mette Jakobsen, Cykelhandler Holger og Anna Johanne Jakobsen, Jyderup
Annie Helen Holmegaard Jensen, Gårdmand H. Jensen, Bennebo
Kurt Charles Stillhoff Jensen, Vulkanisør Jensen, Jyderup
Anne Christel Fau Jørgensen, Bogholder Jørgensen, Jyderup
Mette Langberg-Johansen, Overlærer L.-Johansen, Jyderup Forældre Olaf og Karen L-J, Kommuneskolen, Holbækvej 108
Peter Langberg-Johansen, Overlærer L.-Johansen, Jyderup Olaf og Karen L-J, Kommuneskolen, Holbækvej 108
Torben Dion Ture Montan, Chauffør Montan, Jydrup
Grethe Møldrup, Inspektør Møldrup, Jyderup
Birte Kildegaard Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Svend Erik Nielsen, Gårdejer Nielsen, Syvendekøb
Jørgen Otteslev, Købmand Otteslev, Bjergsted
Ida Petersen, Laborant Petersen, Jyderup
Hanne Skovgaard Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Tornved
Inge-Lise Riisholt, Arbejdsmand Riisholt, Særslev
Hanne Sivertsen, Gårdejer Sivertsen, Jyderup
Thorkild Bøgh Sørensen, Arbejdsmand B. Sørensen, Jyderup
Finn Tüchsen, Civilingeniør Tüchsen, Jyderup
III Mellemskoleklasse A (24 elever på dette niveau)
Inger Andersen, Fabrikant Andersen, Mørkøv
Ib Malm Christensen, Bager Christensen, Jyderup
Hanne Gissemann, Gårdejer Gissemann, Føllenslev
Arly G. Hansen, Arbejdsmand Hansen, Jyderup Forældre Knud og Else Hansen, Gl. Skole, Høedvej 26
Jacob Hansen, Gårdejer Hansen, Hjembæk
Karen M. Hansen, Arbejdsmand Hansen, Særslev
Grete Pia Hanseng, Arbejdsmand Henry Hansen, Skovvej 14, Jyderup
Lars O. Hansson, Fisker Villadsen, Haunsø
Niels Hjørlund, Pastor Hjørlund, Jyderup
Anne Merete Quist Jensen, Depotejer Q. Jensen, Mørkøv
Ingrid Jensen, Tømrermester Jensen, Mørkøv Flidspræmie
Kitty Jensen, Skomager Jensen, Særslev
Kurt Jensen, Murermester Børge Jensen, Høedvej, Jyderup
Jørn Justesenh, Chauffør Justesen, Henriksholm, Jyderup
Mona E. Jørgensendd, Arbejdsmand Jørgensen, Lille Stokkebjerg *fb*
Lis Møldrup, Inspektør Møldrup, Jyderup
Niels Bjarne Nielsen, Savværksarbejder Nielsen, Jyderup
Ebbe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Hjembæk
Ulla A. Nielsen, Gårdejer Nielsen, Hjembæk
Lis Grethe Nilsson, Fru Nilsson, Frydenlund
Lars Gylling Olsen, Købmand Gylling Olsen, Jyderup
Carsten Axel Anker Raug, Restauratør Raug, Haunsø
Palle Sivertsen, Gårdejer Sivertsen, Jyderup
III Mellemskoleklasse B (22 elever på dette niveau)
Mogens D. Dolberg, Købmand Dolberg, Uglerup Formand skolens elevforening 1964
Flemming Verner Frederiksen, Gårdejer Frederiksen, Brokøb
Ellen Margrethe Gotfredsen, Trafikassistent Gotfredsen, Jyderup
Palle Hansen, Montør Hansen, Mørkøv
Grete Hjortsvar, Gårdejer Hjortsvar, Konradsgården, Mørkøv
Annette V. Jensen, Slagtermester Jensen, Mørkøv
Holger B. Jensen, Fodermester Jensen, Knabstrup
Jørgen Jensen, Gartner Jensen, Kattrup
Margit Jenseni, Forpagter Jensen, Høedgården Flidspræmie
Forældre Gunnar og Agnete Jensen, Høedvej 28
Ole Noer Jensen, Gårdejer Jensen, Høed Forældre Børge og Else Noer, Bækgården, Høedvej 48
Birte P. Johansen, Købmand Johansen, Mørkøv
Kaj Nielsen, Tømrermester Nielsen, Snertinge
Leif H. Olsen, Gårdejer Olsen, Jyderup
Else-Marie Pedersen, Købmand Pedersen, Bregninge
Annemette Toftegaard Petersen, Gårdejer Petersen, Føllenslev
Erling Petersen, Vognmand Petersen, Føllenslev
Gerhardt Petersen, Laborant Petersen, Jyderup
Ole Petersen, Anlægsgartner Petersen, Jyderup
Svend Aage Petersen, Husmand Petersen, Raadbjerg
Palle G. Prahl, Godsejer Prahl, Smakkerup
Anne Sylvestj, Forstander Sylvest, Jyderup
Aksel Vidø, Savværksarbejder Vidø, Jyderup
IV Mellemskoleklasse A (22 elever på dette niveau)
Anders Christensen, Chauffør Christensen, Høed Forældre Johannes og Karen Christensen, Høedvej 35
Birgit Annelise Christensenk, Bagermester Christensen, Strids mølle
Lizzie Bank Mikkelsen, Mekaniker Mikkelsen, Englevaad
Ralf R. Christensen, Arbejdsmand Christensen, Haunsø
Ulla Hartvigl, Malermester Hartvig, Aldersrovej 6, Jyderup
Elin Holmm, Gårdejer Valter Holm, Englevaad
Jørgen Jensen, Gårdejer Jensen, Føllenslev
Jørgen Kjeld Jørgensen, Tømrermester Jørgensen, Mørkøv
Margit P. Jørgensenn, Bogholder Jørgensen, Jyderup (driftleder Helge J, Dyremosevej)
Lene Nygaard Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Inge Møldrupee, Inspektør Møldrup, Jyderup *fb*
Inge Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Skovhave
Kirsten Ryberg Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Jyderup
Niels Jeppe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Englevådsgård Forældre Karl Erik og Agnes Nielsen, Holbækvej 161
Ole Nygaard Olsen, Teglværksarbejder Olsen, Mørkøv
Niels Henning Petersen, Forpagter Petersen, Rugtvedgård
Kirsten Rasch, Skibsfører Rasch, Svebølle
Jørgen Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Hjembæk
Ingelise Schocho, Proprietær Lind, Tornvedgård
Johan Fr. Sørensen, Boelsmand Sørensen, Askov
Trine Sørensenp, Hotelejer Sørensen, Mørkøv
Poul Vang, Skovfoged Vang, Mørkøv
IV Mellemskoleklasse B (21 elever på dette niveau)
Lis Norma Enevoldsenq, Bagermester Bjørn Enevoldsen, Teglværksvej 37, Jyderup
Inge Eriksen, Gårdejer Eriksen, Buerupgård
Jørgen Frölich Hansen, Fru E. Hansen, Hjembæk
Ibeth Kristine Højr , Gårdejer Høj, Høed Forældre Christian og Ellen Høj, Bækgården, Høedvej 48
Jacob Jensen, Snedkermester Jensen, Jyderup
Preben Jensen, Radioforhandler Jensen, Jyderup
Ole Kaalund, Købmand Kaalund, Svebølle
Sonja Karlsson, Arbejdsmand Karlsson, Bjergsted Flidspræmie
Aksel Langberg-Johansen, Overlærer L.-Johansen, Jyderup Forældre Olaf og Karen L-J, Kommuneskolen, Holbækvej 108
Ole Larsen, Manufakturhandler Larsen, Jyderup
Lizzie Mikkelsen, Mekaniker Mikkelsen, Akselholm
Bente Nielsen, Gårdejer Nielsen, Særslev
Erik Slettegaard Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved
Margrethe Olsen, Gårdejer Olsen, Føllenslev
Niels Jentoft Olsen, Konstruktør Olsen, Jyderup
Birgitte Elgaard Petersens, E. Petersen, Regstruplund
Birgitte Prange, Skovfoged Prange, Kattrup
Benna Rasmussen, Ejendomshandler Rasmussen, Bregninge
Elisabeth Weinreich Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Bjergsted
Lis L. Rasmussen, Gartner Rasmussen, Stokkebjerg
Ole Christian Hermann Sørensen, Trikotagehandler Sørensen, Jyderup

Realklasse A (24 elever på dette niveau)
Tove L. Andersen, Bondemand Andersen, Haunsø
Anni B. Christensen, Tømrersvend Christensen, Jyderup
Steen E. Christensen, Værkfører Christensen, Jyderup
Hans Henrik Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk
Hans Peter Gylling Folkmann, Isenkræmmer G. Folkmann, Jyderup
Birthe M. Hansen, Savværksarbejdert Hansen, Høed Forældre Poul og Gudrun Hansen, Høedvej 41
Knud Flemming I. Hansenu Gårdejer Knud Hansen, Storebjerg, Høedvej 40, Høed
Arne Jensen, Skovejer Frede Jensen, Jyderup Skov - sangaften
Bente B. Jensen, Gårdejer Jensen, Tvede pr. Mørkøvv
Gunver Jensen, Bondemand Jensen, Faurbo
Helge B. Jensen, Fodermester Jensen, Knabstrup
Jette Halkjær Jensen, Ølhandlerw Jensen, Jyderup
Mona Fast Jensen, Købmand Jensen, Bjergsted Flidspræmie
Jette Kruhöfferx, Pantefoged Kruhöffer, Mørkøv - sangaften
Annelise Larsen, Gårdejer Larsen, Jyderup
Finn B. Nielsen, Manufakturhandler Fru Nielsen, Jyderup
Jens Olesen, Købmand Thorkild Olesen, Jyderup Flidspræmie *fb*
Forældre Thorkild og Signe Olsen, Elmevej 4
Kaj W. Olsen, Telefonistinde Olsen, Bakkerup
Birgit Søvndahl Petersen, Boghandler S. Petersen, Jyderup
Anne Skotte Poulsen, Lærer Skotte Poulsen, Faurbo Flidspræmie
Peter Egon Schou-Hansen, Lagerforvalter S.-Hansen, Jyderup
Flemming Steensen, Boelsmand Steensen, Jyderup Forældre Henry og Erna S, Holbækvej 131
Jacob Peter Therkeldsen, Uddeler Therkeldsen, Svebølle
Karen Tvergaard, Konsulent Tvergaard, Jyderup

Realeksamen i 19582 (24 elever på dette niveau)
Tove L. Andersen, Bondemand Andersen, Haunsø
Anni B. Christensen, Tømrersvend Christensen, Jyderup
Steen Evers Christensen, Værkfører Christensen, Jyderup
Hans Henrik Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk
Hans Peter Gylling Folkmann, Isenkræmmer G. Folkmann, Jyderup
Birthe M. Hansen, Savværksarbejder Hansen, Høed Forældre Poul og Gudrun Hansen, Høedvej 41
Knud Flemming I. Hanseny, Gårdejer Knud Hansen, Storebjerg, Høedvej 40, Høed
Arne Jensen, Skovejer Frede Jensen, Jyderup
Bente B. Jensen, Gårdejer Jensen, Tvede
Gunver Jensen, Bondemand Jensen, Faurbo
Helge B. Jensen, Fodermester Jensen, Knabstrup
Jette Halkjær Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Mona Fast Jensen, Købmand Jensen, Bjergsted
Jette Kruhöffer, Pantefoged Kruhöffer, Mørkøv
Annelise Larsen, Gårdejer Larsen, Jyderup
Finn B. Nielsen, Manufakturhandler Fru Nielsen, Jyderup
Jens Olesen, Købmand Thorkild Olesenz, Jyderup Forældre Thorkild og Signe Olsen, Elmevej 4
Kaj W. Olsen, Telefonistinde Olsen, Bakkerup
Birgit Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Anne Skotte Poulsen, Lærer Skotte Poulsen, Faurbo
Peter Egon Schou-Hansen, Lagerforvalter S.-Hansen, Jyderup
Flemming Steensen, Boelsmandæ Steensen, Jyderup Forældre Henry og Erna S, Holbækvej 131
Jacob Peter Therkeldsen, Uddeler Therkeldsen, Svebølle
Karen Tvergaard, Konsulent Tvergaard, Jyderup

Mellemskoleeksamen 19583 (22 elever på dette niveau)
Mellemskoleklasse A
Anders Christensen, Chauffør Christensen, Høed
Birgit Annelise Christensen, Bagermester Christensen, Strids Mølle
Lizzie Bank Mikkelsenø, Mekaniker Mikkelsen, Englevaad
Ralf R. Christensen, Arbejdsmand Christensen, Haunsø
Ulla Hartvig, Malermester Hartvig, Jyderup
Elin Holm Gårdejer Holm, Englevaad
Jørgen Jensen, Gårdejer Jensen, Føllenslev
Jørgen Kjeld Jørgensen, Tømrermester Jørgensen, Mørkøv Flidspræmie
Margit Fau Jørgensen, Driftleder Poul Jørgensen, Jyderupå
Lene Nygaard Larsenaa, Mekaniker Larsen, Mørkøv (Maskinforhandler JVL)
Inge Møldrupee, Inspektør Møldrup, Jyderup *fb*
Inge Nielsenbb, Arbejdsmand Nielsen, Skovhave (maskinfører Johannes N, Rønnekilde)
Kirsten Ryberg Nielsencc, Arbejdsmand Nielsen, Jyderup (skovarbmd Hermand N, Dyremosevej 19)
Niels Jeppe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Englevådsgård Forældre Karl Erik og Agnes Nielsen, Holbækvej 161
Ole Nygaard Olsen, Teglværksarbejder Olsen, Mørkøv
Niels Henning Petersen, Forpagter Petersen, Rugtvedgård
Kirsten Rasch, Skibsfører Rasch, Svebølle
Jørgen Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Hjembæk
Ingelise Schoch, Proprietær Lind, Tornvedgård
Johan Fr. Sørensen, Boelsmand Sørensen, Askov
Trine Sørensen, Hotelejer Sørensen, Mørkøv
Poul Vang, Skovfoged Vang, Mørkøv

Mellemskoleeksamen 19584 (19 elever på dette niveau)
Mellemskoleklasse B
Lis N. Enevoldsen, Bagermester Enevoldsen, Jyderup
Inge Eriksen, Gårdejer Eriksen, Buerupgård
Jørgen Frölich Hansen, Fru E. Hansen, Hjembæk
Ibeth Kristine Høj, Gårdejer Høj, Høed Forældre Christian og Ellen Høj, Bækgården, Høedvej 48
Jacob Jensen, Snedkermester Jensen, Jyderup
Preben Jensen, Radioforhandler Jensen, Jyderup
Ole Kaalund, Købmand Kaalund, Svebølle
Sonja Karlsson, Arbejdsmand Karlsson, Bjergsted
Aksel Langberg-Johansen, Overlærer L.-Johansen, Jyderup
Ole Larsen, Manufakturhandler Larsen, Jyderup
Lizzie Mikkelsen, Mekaniker Mikkelsen, Akselholm
Erik Slettegaard Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved
Margrethe Olsen, Gårdejer Olsen, Føllenslev
Niels Jentoft Olsen, Konstruktør Olsen, Jyderup
Birgitte Elgaard Petersen, E. Petersen, Regstruplund
Birgitte Prange, Skovfoged Prange, Kattrup
Benna Rasmussen, Ejendomshandler Rasmussen, Bregninge
Elisabeth Weinreich Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Bjergsted
Lis L. Rasmussen, Gartner Rasmussen, Stokkebjerg
Ole Christian Hermann Sørensen, Trikotagehandler Sørensen, Jyderup ✝ RIP 2003

1957, Kalundborg Folkeblad 28. maj 1957, side 4; Optagelsesprøve Jyderup Realskole
Ifølge omst. annonce foretages torsdag den 6. juni optagelsesprøve på Jyderup Realskole for elever udenfor Jyderup kommune.
I 5 Underklasse og de øvrige mellemklasser kan elever med tilstrækkelige forkundskaber optages. I Realklassen optages elever med mellemskoleeksamen og indmeldelse skal ske snarest5

1957, Kalundborg Folkeblad 20. sep. 1957, side 3; Brækket armen
I gymnastiktimen i går på Jyderup Realskole var murermester Aksel Olsens datter, Birgit, så uheldig at flade ned fra en ribbe, og i faldet brækkede hun den ene arm. Hun blev kørt til sit hjem6

1957, Kalundborg Folkeblad 19. nov. 1957, side 4; Svebølle pige kom til skade på Jyderup Realskole
Fik knæskallen forskubbet under gymnastik
Falck, Snertinge, blev i middags kaldt til Jyderup Realskole, hvor en 16 årig elev Kirsten Rasch, datter af skibsfører E.J. Rasch, Skolevej, Svebølle, var kommet til skade under gymnastik. Kirstens ene knæskal forskubbede sig, så den sad helt forkert, og hun kunne ikke røre sig.
Ambulancen lagde vejen over Svebølle, hvor Kirstens mor stod parat til at tage med til Kalundborg sygehus, efter at hun var blevet underrettet fra skolen.
På sygehuset fik man hurtigt sat knæskallen på plads igen, og Kirsten kom hjem efter at hun havde hvilet sig et par timer7

Lærer Hr. Kaj Clausen afgik ved døden 29. maj 1958 kort tid før eksamen. Hr. Clausen underviste i geografi og Hans død vil betyde et stort savn på skolen, hvor han netop nu skulde have ført eleverne op til eksamen, men naturligvis allermest i hans hjem, hvor hustru og børn har miste en god mand og far8

1958, Kalundborg Folkeblad 8. juni 1958, side 4; Optagelsesprøve på Jyderup Realskole
Ifølge omstående annonce afholdes der Optagelsesprøve til I. Mellem på Jyderup Realskole onsdag den 11. ds. kl. 8.30. Eleverne skal være fyldt 11 år.
Indmeldelse til de øvrige klasser sker snarest9

1958, Holbæk Amts Venstreblad 13. maj 1958, side 4; Realskolens eksamen er nu fastlagt
På Jyderup Realskole er den skriftlige eksamen nu afsluttet og den mundtlige begynder onsdag den 28. maj i Realklassen og for 26 elever, og tirsdag den 29. i fjerde mellem som har 43 elever.
Undervisningsinspektionen har som censorer udpeget skoleinspektør Leidersdorff, Hellerup i fysik, lærerinde Kaja Vemmetorp, Charlottenlund, i engelsk, lærerinde Gudrun Worm Aarhus, i dansk og lærer Knud Frederiksen, Vanløse, i historie. Den sidste eksamensdag bliver lørdag den 21. juni, og afslutningen finder sted mandag den 23. juni 195810

1958, Kalundborg Folkeblad 13. maj 1958, side 3; Eksamen ved Jyderup Realskole
Den skriftlige eksamen blev i fredags veloverstået på Jyderup Realskole, og nu forberedes den mundtlige eksamen, der begynder onsdag den 28 ds. i Realklassen og torsdag den 29 ds. i 4. Mellem. I de to klasser er henholdsvis 26 og 43 elever.
Beskikkede censorer er: Skoleinspektør L.S. Ravn, Store Heddinge (i tysk), Lærer Ledensdorff, Hellerup (fysik), lærerinde Caja Wemmetorp, Charlottenlund (Engelsk), lærerinde Gudrun Worm, Aarhus (Dansk) og lærer Knud Frederiksen, Vanløse (Historie)
Sidste eksamensdag er lørdag den 21. juni, og der er afslutning mandag den 23. juni 195811

1958, Holbæk Amts Venstreblad 17. maj 1958, side 4; Optagelsesprøve til Jyderup Realskole
Jyderup sogneråd og byggeudvalg for (kommune) skolen holdt i aftes et møde sammen med amtsskolekonsulent Møller Pedersen for at drøfte skolesagen. Vi har fra mødet fået en officiel meddelelse om, at man efter skolekonsulentens redegørelse vedtog i lighed med sidste år at foretage en optagelsesprøve til Realskolen, hvor elever fra fjerde klasse kan deltage og få en chance for at blive optaget. Prøven skal foretages i samarbejde mellem lærere både fra kommuneskolen og Realskolen.
Der bliver senere et møde, hvor der over for forældrene bliver redegjort for, hvorledes fremgangsmåden tilrettelægges 12

1958, Kalundborg Folkeblad 30. maj 1958, side 3; Optagelsesprøve (sammen med komm. skolen)
På Jyderup Realskole holdes optagelsesprøve til 1. Mellem onsdag den 11. juni. Her er prøve for elever, der er bosat udenfor Jyderup kommune13
Ved nogle af eleverne (konfirmeret 6/10) ses oplysninger i () disse er fra avisartikel fra konfirmation - og skal tjekkes14

1958 Dimissionstale
1958 Norges tur
En søndag på Amager


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1958, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1959, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1959, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1959, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 28. maj 1957, side 4; Optagelsesprøve Jyderup Realskole
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 20. sep. 1957, side 3; Brækket armen
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 19. nov. 1957, side 4; Svebølle pige kom til skade på Jyderup Realskole
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 30. maj 1958, side 3; Realskolelærer død
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 8. juni 1958, side 4; Optagelsesprøve på Jyderup Realskole
Kilde 10: Holbæk Amts Venstreblad 13. maj 1958, side 4; Realskolens eksamen er nu fastlagt
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 13. maj 1958, side 3; Eksamen ved Jyderup Realskole
Kilde 12: Holbæk Amts Venstreblad 17. maj 1958, side 4; Optagelsesprøve til Jyderup Realskole
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 30. maj 1958, side 3; Optagelsesprøve
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 25. sept. 1957, side 3+4
Kilde xx: Jyderup sognerådsbog, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
a) Lissi, Jyderup kirkebog 1958-74, opslag 31, nr 20 konfirmeret 2/10.1960
b) Rettet fra Merete Leena E. Larsen til Merethe Leena Edelslund Larsen, oplyst maj 2013
c) Marianne konfirmeret 5. april 1959; Kalundborg Folkeblad 24. marts 1959, side 3 (I Kalundborg)
d) Lone konfirmeret 5. april 1959; Kalundborg Folkeblad 24. marts 1959, side 3 (I Kalundborg)
e) Jyderup Kirkebog 1958-74, opsl. 8 nr. 19; Konfirmeret 5/10. 1958 Otto Birch Christensen
f) (Anne Christel) Direktør og mejerist oplyst af Anne Fau Greve, maj 2013, JK 58-74 opsl 27 nr. 26 konf 4/10.59
g) Pia konfirmeret 6 oktober 1957, Kalundborg Folkeblad 25. sept. 1957, side 3+4 (denne skal lige undersøges nærmere)
h) Jørn konfirmeret 23. marts 1958: Kalundborg Folkeblad 19. marts 1958, side 3
i) Margit konfirmeret 6 oktober 1957, Kalundborg Folkeblad 25. sept. 1957, side 3+4
j) Anne konfirmeret 6 oktober 1957, Kalundborg Folkeblad 25. sept. 1957, side 3+4
k) Birgit konfirmeret 6 oktober 1957, Kalundborg Folkeblad 25. sept. 1957, side 3+4
l) Ulla konfirmeret 6 oktober 1957, Kalundborg Folkeblad 25. sept. 1957, side 3+4
m) Elin konfirmeret 6 oktober 1957, Kalundborg Folkeblad 25. sept. 1957, side 3+4
n) Margit evt. konfirmeret 6 oktober 1957, Kalundborg Folkeblad 25. sept. 1957, side 3+4
o) Ingelise konfirmeret 6 oktober 1957, Kalundborg Folkeblad 25. sept. 1957, side 3+4
p) Trine konfirmeret 6 oktober 1957, Kalundborg Folkeblad 25. sept. 1957, side 3+4
q) Lis konfirmeret 23. marts 1958: Kalundborg Folkeblad 19. marts 1958, side 3
r) Ibeth konfirmeret 6 oktober 1957, Kalundborg Folkeblad 25. sept. 1957, side 3+4
s) Birgitte konfirmeret 23. marts 1958: Kalundborg Folkeblad 19. marts 1958, side 3
t) Ses arbejdsmand i Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1958, side 4; 24 realister fra Jyderup Realskole
u) Navneændring Flemming Lindhardt, oplyst af Flemming 2012
v) Ses pr. Mørkøv i Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1958, side 4; 24 realister fra Jyderup Realskole
w) Ses depotejer i Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1958, side 4; 24 realister fra Jyderup Realskole
x) Ses Kruhøffer i Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1958, side 4; 24 realister fra Jyderup Realskole
y) Navneændring Flemming Lindhardt
z) Kalundborg Folkeblad 17. dec. 1963, side 4; Købmand Olesen off. vejer - Jyderup kommune har i mange år ikke haft offentlig vejer og har, når der var brug for autoriseret vejning, måttet køre til andre byer. Den nærmest boende vejer har bopæl i Mørkøv. Nu vil Jyderup imidlertid igen få off. vejer, idet købmand Th. Olesen, Jyderup, har opnået den fornødne anbefaling, bl.a. fra købmandsforeningen og overbetjent Breinhild, til autorisation til offentlig vejning, hvilket gennem politimesteren i Holbæk er meddelt Jyderup sogneråd.
æ) Ses bondemand i Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1958, side 4; 24 realister fra Jyderup Realskole
ø) Lissi Bang-Mikkelsen konfirmeret 6 oktober 1957, Kalundborg Folkeblad 25. sept. 1957, side 3+4
å) Margit Fau Jørgensen, konfirmeret 6. oktober 1957, Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 203, nr. 26
aa) Lene evt. konfirmeret 6 oktober 1957, Kalundborg Folkeblad 25. sept. 1957, side 3+4
bb) Inge evt. konfirmeret 6 oktober 1957, Kalundborg Folkeblad 25. sept. 1957, side 3+4
cc) Kirsten evt. konfirmeret 6 oktober 1957, Kalundborg Folkeblad 25. sept. 1957, side 3+4
dd) Navneændring nu Mona Jensen
ee) Navenændring nu Inge Møldrup Petersen
ff) Rettet iht. til Kirkebog for Jyderup (Ritta Ellis Hansen)
gg) Navneændring nu Inge-Lise Nielsen, *fb* juli 2015
hh) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring for Inger Krogh nu Inger Stilhoff
ii) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring for Annette Marie Therese Møller nu Annette Marie Therese Pedersen
jj) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring for Anne Grethe Nielsen nu Anne Grethe Jansson
kk) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring for Magda Solveig Nielsen nu Magda Solveig Starostka
ll) Rettet der stod Bente S. Pedersen til Benthe Seifert Petersen, Benthe og hendes moder boede hos Hr. Valdemar Hansen, Benthes moder var husbestyrerinde ved Hr. Hansen
mm) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring for Hanne Weinrich nu Hanne Klarskov
nn) Rettet A. til Outrup iht. Særslev kirkebog 1959-72 opslag 16 nr. 2 Allan konfirmeret 20. marts 1960


Sidst rettet 28. juli 2019
©Jyderup Realskole