Retur forside elevlisterElevliste for Jyderup Realskole 1960/61


Yngste klasse 1960/61 (6 elever på dette niveau)
Susanne Frank, Fru Lis Vang, Mørkøv
Birthe Lykke Sørensen, Skovfoged Sørensen, Akselholm
Sven Telling, Skovfoged Telling, Stokkebjerg
Lissen Gravlund, Grosserer Gravlund, Viskinge
Maja Ketty Holmegaard Jensen, Gårdejer H. Jensen, Bennebo
Mogens Hardy Jørgensen, Arbejdsmand Jørgensen, Stokkebjerg
Efter beslutning på lærerrådsmøde
vil der i det nye skoleår blive indført små meddelelses bøger, som elverne altid skal have i tasken.
Heri noteres meddelelser fra skolen til hjemmet og fra hjemmet til skolen. F.eks. noteres heri grunde til elevers fravær, anmodning om fritagelse for enkelte timer eller dage, meddelelser ang. elevens arbejde m.m.
Desuden har hver elev en karakter- og vidnesbyrdbog, som skal opbevares på skolen, og som eleven får med hjem nogle gange om året med angivelse af elevens standpunkt,
arbejdsindsats, opførsel m.v.
Denne bog skal underskrives af forældre eller værge og tilbageleveres til skolen snarest muligt.
Kilde: Jyderup Realskoles årsberetning 1959-60, side 12
5 Klasse 1960/61 (5 elever på dette niveau)
Ulla Dose, Salgschef Dose, Jyderup *fb*
Bente Stilhof Jensen, Arbejdsmand Jensen, Jyderup *fb*
Per Hartvig Jensen, Gårdejer Jensen, Jyderup
Pers forældre Gunnar og Agnete Jensen, Høedvej 28
Annika Legindgaard, Gartner Fritz og Elly Legindgaard, Høedvej 12, Høed
Kirsten A. Vecht, Direktør Vecht, Jyderup

6 Klasse 1960/61 (13 elever på dette niveau)
Ragnhild Alsing, Radiotelegrafist Alsing, Buerup
Grethe Lystrup Andersen, Bestyrer L. Andersen, Rangle mølle
Rune Andersson, Arbejdsmand Andersson, Langemark
Grethe Birch Christiansen, Konditor Birch Christiansen, Jyderup
Lene Dolberg, Købmand Dolberg, Uglerup
Jette Filskov, Prokurist R. Filskov, Jyderup
Ole Jantzen, Telefonistinde Fru Jantzen, Jyderup *fb*
Hanne Madsen, Gårdejer Madsen, Jyderup
Forældre Evald og Marie M, Østervang, Høedvej 53
Janne Hedegaard Nielsen, Arbejdsmand H. Nielsen, Grønningehuse
Janne modtog lærernes flidspræmie
Svend Erik Nielsena, Boelsmand Nielsen, Jyderup
Forældre Lars Holger og Ellen N, Høedvej 46
Agnes Hanne Sigurdsson, Inspektør Sigurdsson, Jyderup
Lise Lotte D. H. Sørensen, Trikotagehandler Sørensen, Jyderup
Inger Tvergaard, Konsulent Tvergaard, Jyderup


7 klasse (12 elever på dette niveau) Tur København
Hans Jacob F. Andersen, Sognepræst Andersen, Skamstrup vandt Børnebogsugen tegnekonkurrence
Lissi Virenfeldt Christensen, Bestyrer Christensen, Lindholt
Jens Fabricius, Inspektør Fabricius, Davrup
Ida Gylling Folkmann, Isenkræmmer G. Folkmann, Jyderup
Søren Chr. Frandsen, Mejerist Frandsen, Brokøb
Vera Solveig Jensen, Gårdejer H. Jensen, Bennebo lærernes flidspræmie
(Vera Solveig Ses som Solveig Holmegaard Jensen under flidspræmie)
Leif Erling Johansen, Fru Johansen, Jyderup
Jens Bjarne Lund, Forvalter Lund, Aggersvold
Jessie Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
Birthe V. Petersen, Husmand Petersen, Løgtved
Martin V. Petersen, Sygeplejerske Fru Petersen, Jyderup
Jon Knud Rasmussen, Gartner Rasmussen, Stokkebjerg

III Mellemskoleklasse A (17 elever på dette niveau)
Mogens Flemming Andersen, Fru Andersen, Lindholt
Ingrid Christensen, Bogholder Christensen, Jyderup
Bendt Enevoldsen, Bagermester Enevoldsen, Jyderup
Hans-Kristian Frederiksenx, Mekaniker Frederiksen, Mørkøv
Anne-Grete Gissemann, Haunsø
Finn Damgaard Jacobsen, Ostehandler Jacobsen, Mørkøv
Ruth Jensen, Gravemester Jensen, Skellingsted
Ejvind Steffensen Jørgensenb, Tømrermester Jørgensen, Mørkøv
Henrik Juel Larsen, Kommunesekretær Larsen, Buerup
Kurt Bjarne Madsen, Arbejdsmand Madsen, Jyderup
Else Vivi Hedegaard Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Mørkøv
Erling Morits Nielsen, Gårdejer Nielsen, Løgtvedgård, Bro Mølle
Egon Hedegaard Pedersen, H. Aa. Pedersen, Jyderup
Grethe Annette Pedersen, Savværksarbejder Hansen, Jyderup
Anette Clara Quaade, Chauffør Quaade, Jyderup
Niels Skovgaard Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Tornved
Niels modtog Skolekredsens flidspræmie
Kurt Anders Stoltzc, Arbejdsmand Stoltz, Jyderup

III Mellemskoleklasse B (15 elever på dette niveau)
Gunvor Ester Margrethe Alsing, Radiotelegrafist Alsing, Buerup
Christen Illermann Christiansen, Gartner Christiansen, Rønnekilde
Aase Eriksen, Gårdejer Eriksen, Buerupgaard
Kirsten Jacobsen, Gårdejer Jacobsen, Buerup
Per Vang Jensen, Skovfoged V. Jensen, Mørkøv
Dorte Birch Larsen, Fru B. Larsen, Buerup
Niels Peter Nielsen, Montør Nielsen, Tornved
Preben Peter Nielsen, Boelsmand Nielsen, Tornved
Vagn Zakarias Nielsen, Tømrermester Z. Nielsen, Snertinge
Vagn modtog Skolekredsens flidspræmie
Finn Ravn Nielsen, Landmand Sv. R. Nielsen, Hallebyore
Irma Evelyn Olsen, Gårdejer Olsen, Løgtved
Ole Otteslev, Købmand Otteslev, Bjergsted
Karin M. H. Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Kajemose
Albert Camillus Schmidt, Blikkenslager Schmidt, Jyderup
Niels Uffe Høxbro Thomasen, Fru Købmand Thomasen, Jyderup


IV Mellemskoleklasse A (21 elever på dette niveau)
Finn Harder Andersen, Lærer Rørbech, Jyderup
Leif Andersen, Købmand Andersen, Jyderup
Lissi Ingrid Christensen, Tømrer Christensen, Jyderup † RIP
Kjeld Holger Steen Hansen, Vulkanisør Hansen, Jyderup
Forældre Holger og Anna Hansen, Holbækvej 31
Inge-Lise Jacobsend, Snedker Jacobsen, Jyderup *fb*
Jens Trustrup Jensen, Autoforhandler Jensen, Jyderup
Forældre Lars og Ester, Holbækvej
John Preben Karlsson, Børstenbinder Karlsson, Jyderup
Forældre Frederik og Andrea K, Holbækvej 136
Inger Kroghp, Konsulent Krogh, Jyderup
Poul Erik Larsen, Arbejdsmand Larsen, Faurbo † RIP
Annette Marie Therese Møllerq, Læge Møller, Mørkøv
Annette modtog flidspræmie
"Skolekredsens for flid og dygtighed"

Anne-Grethe Nielsenr, Gårdejer Nielsen, Bennebo
Hans Henning Nielsen, Snedkermester Nielsen, Jyderup *fb*
Forældre Holger og Else Nielsen, Holbækvej 44
Herbert Poul Nielsenu, Arbejdsmand Nielsen, Jyderup *fb*
Magda Solveig Nielsens, Smedemester Nielsen, Brokøb
Benthe Seifert Peterseno, Fru Petersen, Jyderup
Herbert Duholml Petersen, Pladesmed Petersen, Brokøb *fb*
Søren Rasmussen, Fodermester Rasmussen, Kattrup
Karen Sjølund, Krovært Sjølund, Bromølle Kro
Dan Peter Sørensen, Skovfoged Sørensen, Akselholm †RIP
Allan Outrupv Thullesen, Forstander Schmidt, Snertinge
Hanne Weinreicht, Guldsmed Weinreich, Mørkøv


IV Mellemskoleklasse B (23 elever på dette niveau)
Inge Hoffmann Andersen, Arbejdsmand Andersen, Lågeladt
Anna Lise Bakager, kontrolassistent A. Bakager, Mørkøv
Orla V. Christensen, Bestyrer Christensen, Mørkøv
Svend Erik Birch Christiansen, Konditor Birch, Jyderup
Jørgen G. Folkmann, Isenkræmmer G. Folkmann, Jyderup
Sven Erik Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Forældre Harry og Herdis Gundersen, Nyvej
Inger Holst, Repræsentant Holst, Jyderup
Connie Birthe L. Jensen, Fabrikant Jensen, Jyderup
Jørgen Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup *fb*
Mogens Hartvig Jensen, Gårdejer H. Jensen, Høedgården
Forældre Gunnar og Agnete Jensen, Høedvej 28
Kirsten Jytte Jentoft, Kørelærer Jenstoft, Jyderup
Forældre Villy og Grethe J, Holbækvej 143
Aase A. M. Jepsen, Boelsmand Jepsen, Tornved
Birgit A. Larsen, Husmand Larsen, Jyderup
Finn Larsen, Gårdejer Larsen, Hallebyore
Mogens Nygaard Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Westi Legindgaard, Gartner Fritz og Elly Legindgaard, Høedvej 12, Høed
Leo Nielsen, Fodermester Nielsen, Uglerup
Karsten E. V. Pedersen, Arbejdsmand Pedersen, Løgtved
Bodil Prange, Skovfoged Prange, Hallebyore
Gerner B. Rasmussen, Husmand Rasmussen, Langemark
Grethe M. Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Høed
Forældre Svend Aage og Astrid R, Møllegården, Høedvej 29
Mona Thomasen, Fru Thomasen, Jyderup
Holger A. Valentin, Arbejdsmand Valentin, Holmstrup
Holger modtog EFJR'S flidspræmie til flittigste elev

Realklasse A (14 elever på dette niveau)
Else Marie Andersen, Gårdejer Andersen, Æblekærgård
Ole Arildsen, Bestyrer Arildsen, Jyderup
Forældre Peter og Ellen A, Skarridshus, Slagelsevej 33
Annie Holmegaard Jensen, Gårdejer H. Jensen, Bennebo
Christian Funch Jensen, Direktør F. Jensen, Jyderupf
Kirsten Grethe Jensen, Boelsmand Jensen, Holmstrup
Birgit Broskov Jørgensen, Skræddermester Jørgensen, Knabstrup
Poul Ebbe Jørgensen, Ølhandler Jørgensen, Jyderup
Forældre Erik og Ester Jørgensen, Nyvej 10
Finn Torkil Petersen, Forpagter Petersen, Rugtvedgård
Holger Rasmus Helmer-Petersen, Direktør H. Peterseng, Svebølle
Jens Albert Madsen, Repræsentant Madsen, Akselholm
Birte Kildegaard Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Lene Slott, Bagermester Slott, Akselholm
Helen Vanda Sørensen, Handelsmand Sørensen, Føllenslev
Ernst Flemming Thorsen, Mejerimedhjælper Andersen, Jyderup *fb*
Skolekredsens flidspræmie – fik en bankbog med 25,-kr.
Flemmings forældre Erling og Elly Andersen, Høedvej 36

Realklasse B (20 elever på dette niveau)
Jens Martin Flensted Andersen, Sognepræst Flensted Andersen, Skamstrup
Karin Ulrik Andersen, Fabrikant Andersen, Mørkøv
Ulla Birgitte Bærholm Christensen, Centralbestyrer Sørensen, Haunsø
Rittan Ellis Hansen, Repræsentant Hansen, Jyderup
Ellis modtog Skolekredsens flidspræmie
Anne Christel Fau Jørgensenh, Driftleder Poul Helge Jørgenseni, Jyderup
Mette Langberg-Johansen, Overlærer L.-Johansen, Jyderup
Forældre Olaf og Karen L-J, Kommuneskolen, Holbækvej 108
Hans Henrik Madsen, Arbejdsmand Madsen, Akselholm
Grethe Møldrup, Inspektør Møldrup, Jyderup
Flemming Emil Nielsen, Bestyrer Nielsen, Buerup *fb*
Svend Erik Nielsen, Gårdejer Nielsen, Bennebo
Jørgen Otteslev, Købmand Otteslev, Bjergsted
Inger Toudal Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Anette Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderupj
Marianne Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderupk
Hanne Skovgaard Rasmussen, Gårdejer S. Rasmussen, Tornved
Myra Birgitte Raug, Restauratør Raug, Haunsø
Lene Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Lissie Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Inge-Lise Riisholt, Arbejdsmand Riisholt, Særslev
Helge Stoltz, Arbejdsmand Stoltz, Jyderup

Antal elever i 1961 sammentalt i alt 163

Realeksamen 1961 (A)2 (14 elever på dette niveau)
Else Marie Andersen, Gårdejer Andersen, Særslev
Ole Arildsen, Forpagter Arildsen, Jyderup
Forældre Peter og Ellen A, Skarridshus, Slagelsevej 33
Annie Holmegaard Jensen, Gårdejer H. Jensen, Bennebo
Annie fik *Bestyrelsens præmie for kammeratskab og opførsel
Christian Funch Jensen, Direktør F. Jensen, Jyderup
Forældre Kristian Flemming og Lilly f. Weinriech
Kirsten Grethe Jensen, Boelsmand Jensen, Holmstrup
Birgit Broskov Jørgensen, Skræddermester Jørgensen, Knabstrup
Poul Ebbe Jørgensen, Depotejer Jørgensen, Jyderup
Forældre Erik og Ester Jørgensen, Nyvej 10
Finn Torkil Petersen, Gårdejer Petersen, Rugtvedgård
Holger Rasmus Helmer-Petersen, Fabrikant H. Petersen, Svebølle
Jens Albert Madsen, Arbejdsmand Madsen, Akselholm
Birte Kildegaard Nielsen, Gårdejer Nielsen, Jyderup
Lene Slott, Bagermester Slott, Akselholm
Helen Vanda Sørensenu, Handelsmand Sørensen, Føllenslev
Ernst Flemming Thorsenl, Mejerimedhjælper Andersen, Jyderup *fb*
Flemming fik Skolekredsens flidspræmiem
Flemmings forældre Erling og Elly Andersen, Høedvej 36

Realeksamen 1961 (B) (20 elever på dette niveau)
Jens Martin Flensted Andersen, Sognepræst flensted Andersen, Skamstrup
Karin Ulrik Andersen, Direktør Andersen, Mørkøv
Ulla Birgitte Bærholm Christensen, Centralbestyrer Fru Sørensen, Haunsø
Rittan Ellis Hansen, Repræsentant Hansen, Jyderup
Anne Christel Fau Jørgensen, Driftsleder Jørgensen, Jyderup
Mette Langberg-Johansen, Overlærer L.-Johansen, Jyderup Forældre Olaf og Karen L-J, Kommuneskolen, Holbækvej 108
Hans Henrik Madsen, Arbejdsmand Madsen, Akselholm
Grethe Møldrup, Inspektør Møldrup, Jyderup
Flemming Emil Nielsen, Bestyrer Nielsen, Buerup Overlærer Larsens præmie for dygtighed i dansk
Svend Erik Nielsen, Gårdejer Nielsen, Bennebo Boghandler Søvndahl Petersens bogpræmie for bedste eksamen i dansk
Jørgen Leif Otteslev, Købmand Otteslev, Bjergsted
Inger Toudal Pedersen, Gårdejer Pedersen, Stokkebjerg
Anette Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Marianne Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Hanne Skovgaard Rasmussen, Gårdejer S. Rasmussen, Tornved
Myra Birgitte Raug, Restauratør Raug, Haunsø
Lene Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Lissie Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Inge-Lise Riisholt, Arbejdsmand Riisholt, Særslev
Helge Stoltz, Arbejdsmand Stoltz, Jyderup

Mellemskoleeksamen 1961 (A) (21 elever på dette niveau)
Finn Harder Andersen, Lærer Rørbech, Jyderup
Leif Andersen, Købmand Andersen, Jyderup
Lissi Ingrid Christensen, Tømrer Christensen, Jyderup † RIP
Kjeld Holger Steen Hansen, Vulkanisør Holger og Anna Hansen, Jyderup , Holbækvej 31
Inge-Lise Jacobsend, Snedker Jacobsen, Jyderup *fb*
Jens Trustrup Jensen, Autoforhandler Jensen, Jyderup Forældre Lars og Ester, Holbækvej
John Preben Karlsson, Børstenbinder Karlsson, Jyderup Forældre Frederik og Andrea K, Holbækvej 136
Inger Kroghp, Konsulent Krogh, Jyderup
Poul Erik Larsen, Arbejdsmand Larsen, Faurbo † RIP
Annette Marie Therese Møllerq, Læge Møller, Mørkøv Skolekredsens præmie for flid og dygtighed
Anne-Grethe Nielsenr, Gårdejer Nielsen, Bennebo
Hans Henning Nielsen, Snedker Nielsen, Jyderup Forældre Holger og Else Nielsen, Holbækvej 44
Herbert Poul Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Jyderup *fb*
Magda Solveig Nielsens, Smedemester Nielsen, Brokøb
Benthe Seifert Peterseno, Husmoder Fru Petersen, Jyderup
Herbert Duholml Petersen, Pladesmed Petersen, Brokøb *fb*
Søren Rasmussen, Fodermester Rasmussen, Kattrup
Karen Sjølund, Restauratør Sjølund, Bromølle Kro
Dan Peter Sørensen, Skovfoged Sørensen, Akselholm † RIP
Allan Outrupv Thullesen, Forstander Schmidt, Snertinge
Hanne Weinreicht, Guldsmed Weinreich, Mørkøv Skolekredsens flidspræmie

Mellemskoleeksamen B (23 elever på dette niveau)
Inge Hoffmann Andersen, Arbejdsmand Andersen, Lågeled
Anna Lise Bakager, kontrolassistent A. Bakager, Grønningehuse
Orla V. Christensen, Bestyrer Christensen, Mørkøv
Svend Erik Birch Christiansen, Konditor Birch, Jyderup
Jørgen Gylling Folkmann, Isenkræmmer G. Folkmann, Jyderup
Svend Erik Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup Forældre Harry og Herdis Gundersen, Nyvej
Inger Holst, Repræsentant Holst, Jyderup
Connie Birthe L. Jensen, Fabriksarbejder Jensen, Jyderup
Jørgen Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup
Mogens Hartvig Jensen, Gårdejer Jensen, Høedgården, Jyderup
Kirsten Jytte Jentoft, Kørelærer Jenstoft, Jyderup Forældre Villy og Grethe J, Holbækvej 143
Aase A. M. Jepsen, Boelsmand Jepsen, Jyderup
Birgit A. Larsen, Gårdejer Larsen, Jyderup
Finn Larsen, Gårdejer Larsen, Hallebyore
Mogens Nygaard Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Westi Legindgaard, Gartner Fritz og Elly Legindgaard, Høedvej 12, Høed
Leo Nielsen, Fodermester Nielsen, Uglerup
Karsten E. V. Pedersen, Husmand Pedersen, Løgtved
Bodil Prange, Skovfoged Prange, Hallebyore
Gerner Birch Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Langemark
Grethe Marie Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Høed Forældre Svend Aage og Astrid R, Møllegården, Høedvej 29
Mona Thomasen, Ostehandler Fru Thomasen, Jyderup
Holger Allan Valentin, Arbejdsmand Valentin, Holmstrup EFJR præmie for flittigste elev

Mellemskoleeksamen 1961 C (17 elever på dette niveau)
Hugo Bruhn, Kommis Bruhn, Knabstrup
Kirsten Berg Christensen, Mejeribestyrer B. Christensen, Jyderup
Hanne Martha Clausen, Arbejdsmand Clausen, Særslev Skolekredsens flidspræmie
Inge Kirstine Eriksen, Boelsmand Eriksen, Godthaab
Ib Preben Jensen, Fabriksarbejder Jensen, Jyderup Forældre Henry og Helga J, Elmevej 2
Mogens Ebbe Kjær Jensen, Tømrermester K. Jensen, Mørkøv
Eigil Kløve, Gårdbestyrer Kløve, Dyrehavegård
Henri Kjær Larsen, Boelsmand Larsen, Stokkebjerg
Merethe Leena Edelslund Larsen, Viktualiehandler Larsen, Snertinge *fb*
Ole Henrik I. Larsen, Gårdejer Larsen, Hjembæk
Jens Madsen, Gårdejer Madsen, Jyderup
Hanne Mortensen, Disponent Mortensen, Jyderup
Kaj Arne Nielsen, Gårdejer Fru Nielsen, Hjembæk
Christa Petersen, Anlægsgartner Petersen, Jyderup
Flemming Chr. Petersen, Boelsmand Petersen, Stokkebjerg
Kurt Sonne, Fru Sonne, Kalundborg
Helen Loulou Sørensen, Hotelejer Sørensen, Mørkøv1960, 14. juni; Indmeldelse Jyderup Realskole
Det er i denne uge sidste frist for indmeldelse til samtlige klasser på Jyderup Realskole. Fra i år vil 1. og 2. hovedskoleklasse blive oprettet7

1960, 30. nov.; Cyklist påkørt
Den 15 årige Holger Allan Vallentin, søn af skovarbejder Vallentin, Holmstrup, blev i går, da han var på vej hjem fra Jyderup Realskole, påkørt af en varebil, ført af tømrersvend Per Dennis Jensen, Aarslev.
Uheldet skete mellem Akselholm og Holmstrup ved 15-tiden.
Bilisten påstod, at han var blevet blændet af solen og ikke havde bemærket cyklisten, før han ramte ham. Holger Vallentin blev slynget i grøften, og i faldet brækkede han venstre lårben samt fik forskellige andre skrammer. Cyklen blev ødelagt.
Falck fra Snertinge førte Holger til Kalundborg sygehus, hvor han blev indlagt5

1960, 22. dec.; Festlige skoleafslutninger
Jyderup Realskole blev der i dag holdt afslutning før juleferien. Eleverne hyggede sig i klasserne, hvor der blev læst historier, spist julegodter og sunget. Derefter samledes alle i gymnastiksalen, hvor lærerinde fru Agnes Thastum Sørensen holdt juletalen. Skolebestyrer Vang Petersen ønskede alle glædelig jul, og der blev givet ferie indtil 6. januar 19613

1961, 25. April; Beskikkede censorer
Som fremmede censorer ved de mundtlige mellemskoleeksamen og Realeksamen, som i maj og juni afholdes ved landets og private mellem- og realskoler, har undervisningsministeriet bl.a. beskikket overlærer Hans Andersen og overlærer Svend Aage Juul, Kalundborg, lærer Kaj Kongshøj Kristensen, Svebølle, overlærer Ester Brier, Asnæs, og overlærer S. Søe, Tranebjerg6

1961, 2. maj; Jyderup Realskoles eksamen begynder
Jyderup Realskole indledes i morgen skriftlig eksamen med dansk stil i realklassen og genfortælling i 4. mellem. Torsdag har realklassen engelsk og 4. mellem dansk stil. På mandag og tirsdag har begge klasser regning og matematik. Den mundtlige eksamen begynder den 13. maj 1961. Som censorer er beskikket skoleinspektør Th. Nielsen, Århus, overlærer Elisabeth Fryd, Århus og overlærer Hall Madel, Gentofte4

1961 Tur København (7. kl. )
1961 Dimissionstalen
1961 Englandsturen
1961 Englændere på besøg i Jyderup (VVF)
1961 Norgesturen for 4 mellem
Realeksamen 1961Uddrag af Realeksamen


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1960-61, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 22. dec. 1960, side 4; Festlige skoleafslutninger
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 2. maj 1961; Jyderup Realskoles eksamen begynder
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 30. nov. 1960, side 4; Cyklist påkørt
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 25. April 1961, side 3; Beskikkede censorer
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 14. juni 1960, side 4; Indmeldelse Jyderup Realskolen

Information om Forældre skrevet med småt efter elever fra Flemming Thorsen
Bevis for Realeksamen 1961 tilhører Flemming Thorsen
Noter: *fb* efter navne betyder at du kan finde personen på internetportalen Facebook
a) Bestået bankeksamen, Bankassistent Erik N, søn af gdr. Holger N, har på købmandsskolen i København med fint resultat bestået eksamen
b) Der ses en Steffen konfirmeret 20. marts 1960: Kalundborg Folkeblad 10. marts 1960, side 3 - skal tjekkes (Floravej 10, Mørkøv)
c) Kurt konfirmeret 20. marts 1960: Kalundborg Folkeblad 10. marts 1960, side 3
d) Navneændring nu Inge-Lise Nielsen, *fb* juli 2015
e) Rettet til Merethe Leena Edelslund Larsen, oplyst maj 2013
f) Christian Funch Jensen, ses som revisor for skolens skolekreds i 1963, Okt. 52 vandt Christian Jyderup Motor Centrals Fordkonkurrence (HAV 4/10.1952, side 4)
g) Rasmus Helmer-Petersen, "Aunsøgaards Skærvefabrik". Kalundborg Folkeblad 9. dec. 1960, side 3; Festligt forældremøde på Jyderup Realskole
h) Anne Christel Fau Jørgensen, konfirmeret 4.okt. 1959 Jyderup Kirkebog 1958-74 opslag 27 nr. 26
i) Mejerist og direktør for mejeriet ved realskolen oplyst af Anne Fau Greve maj 2013
j) Anette Søvndahl Petersen (f. 6/6. 1944), gift 30/7. 66 med Henrik Bo Andersen. Udd. 1966 Småbørnspædagog fra Seminariet for Småbørnspædagoger i Kbh. 1976-86 Børnehaveklasseleder/Sorø, 1986-95 Børnehave-klasseleder/Ringe(Espe skole), 1995-96 Dyvekeskolen/Kolding(Vikariat), 1996-06 Pædagog Børnehaven Riis Tofte/ Kolding. 2006 Efterløn – men virkede som vikar i børnehaven Riis Tofte frem til 2010. Anette var i 1963 hos Mr. Og Mrs. Reey. Anette og Henrik har to børn, Nicolai Bo Andersen (f. 1970) og Trine Bo Andersen (f. 1971), begge født i Børkop [Kilde; Family Tree Maker online 17/8.12]
k) Marianne Søvndahl Petersen (f. 6/6. 1944) Marianne var i 1961-62 på Husholdningsskole, Baunehøj, Jægerspris, 1964-66 Småbørnspædagog fra Seminariet i Kbh. 13 forskellige ansættelser som pædagog og støttepædagog, tilsynsførende samt leder af børnehaveklasser. 1963 Au pair, England (Epsom- London). 2005 ses Marianne at gå på efterløn, 2009 fortjent folkepension.Marianne blev gift med Hans Erik Jacobsen 15/7. 1967 Jyderup Kirke og de har to børn. Thomas Søvndahl Jacobsen (f. 1971) og Jacob Peter Jacobsen (f. 1975) begge født i Sønderborg[Kilde; Family Tree Maker online 17/8.12]
l) I Kalundborg Folkeblad for 1961 er der en artikel om Flemmings farfar der bliver 75 år - den har jeg sendt til ham
m) Flemming Thorsen fortæller at det var en bankbog med 25,- kr.
n) Benthe rettet iht. Jyderup Kirkebog, og Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring for Benthe til nu Benthe Mikkelsen
l) Rettet der stod Dueholm, Herbert hedder Duholm, rettet juni 2016
o) Rettet der stod Bente S. Pedersen til Benthe Seifert Petersen, Benthe og hendes moder boede hos Hr. Valdemar Hansen, Benthes moder var husbestyrerinde ved Hr. Hansen
p) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring før Inger Krogh nu Inger Stilhoff
q) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring før Annette Marie Therese Møller nu Annette Marie Theres Pedersen
r) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring før Anne Grethe Nielsen nu Anne Grethe Jansson
s) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring før Magda Solveig Nielsen nu Magda Solveig Starostka
t) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring før Hanne Weinrich nu Hanne Klarskov
u) Helen Vanda Sørensen ses på internettet at have efternavnet Andersen (Linkedin juli 2017 og ses bosat i USA, Andersen Helen, HR Coordinator at Augusta Health, Hospital & Health Care, Waynesboro, Virginia
v) Rettet A. til Outrup iht. Særslev kirkebog 1959-72 opslag 16 nr. 2 Allan konfirmeret 20. marts 1960
x) Ses på Linkedin, oktober 2017, rettet i teksten fra Hans Kristian til Hans-Kristian
Christina Huus talte med Karen Sjølund om klassebilleder og hun fortalte i tlf. samtale 7. marts 2017 at "skolefoto" kom og der blev taget enkelt billede af eleverne ved skolepult. Karen husker ikke nogle fælles klassebilleder.


Sidst rettet 28. juli 2019
©Jyderup Realskole