Fru Edel Hempel
Gerda Hempel ses på Jyderup Realskole i børnehaveklasse 1963/641
Jyderup sækkepibeorkester 1964
Billedet til venstre;
Fra venstre frk. Ketty Holmegaard, frk. Ulla Hempel og frk. Lise Søvndahl Petersen61966 marts; Forældrevalg til skolekommissionen
Fru Hempel og Poul Christensen valgt
Jyderup Sogneråd havde i aftes indkaldt til valg af forældrerepræsentanter til skolekommissionen i Jyderup. Det foregik på kommuneskolen, hvor aulaen tildels var fyldt. Kun forældre til skolesøgende børn havde ret til at stemme.
Sognerådsformand Poul Rasmussen bød velkommen og oplyste, at sognerådet forud havde valgt Fru Else Rasmussen "Toftegården", lakmester Lindberg Hansen, Emmabodavej, og sognerådsformanden. Derudover skulle der vælges to medlemmer som forældrerepræsentanter og to suppleanter, og valgt blev læge fru Edel Hempel med 37 stemmer og installatør Poul Christensen med 2 stemmer.
Foreslået var desuden konsulent Niels Harboe, fru Inger Breinhild og amtsvejmand Poul Klinke Petersen, der fik henholdsvis 12, 13, og 11 stemmer.
Til suppleanter valgtes konsulent Niels Harboe med 38 stemmer og fru Ketty Petersen, Høedvej, med 23 stemmer.
Fru Inger Breinhild, der gennem 12 år har været medlem af Jyderup skolekommission, takkede for tilliden og samarbejdet i de mange år samt ønskede den nye skolekommission, held og lykke til arbejdet. Skolekommissionen konstituerer sig senere2

1966 april; Fru Hempel - første kvindelige formand ved skolekommissionen
De valgte nye medlemmer til skolekommissionen i Jyderup har holdt konstituerende møde, hvor læge, fru Edel Hempel, Lyngvej, nyvalgtes til formand. Fru Hempel afløser lakmester Ejler Lindberg Hansen, Emmabodavej, som er den eneste fra den tidligere skolekommission, der er "fulgt med" i den nye styrelse.
Det er første gang Jyderup skolekommission får en kvinde som formand, men det er et valg, som vil blive hilst med glæde i alle kredse.
De øvrige medlemmer af skolekommissionen er sognerådsformand Poul Rasmussen, "Skovgården", fru Else Rasmussen, "Toftegården", lakmester E. Lindberg Hansen, Emmabodavej, og installatør, Poul Christensen, Holbækvej.
Valg til 1. suppleant er konsulent Niels Harboe, Skovvej, og til 2. suppleant fru Ketty Petersen, Høedvej 33

1976 juni; To Jyderup piger til Europa mesterskab
Fine placeringer ved ridestævne.
I år bliver Anne Jacobsen, Ellebjerg, Jyderup, ikke ene om at repræsentere Jyderup ved ride konkurrencen om europamesterskabet ved det internationale ride stævne i Vesttyskland i juli måned. Det må sides at være flot præsteret at "hele" to Jyderup piger er udtaget til dette års dyst om europamesterskabet nemlig Gerda Hempel, Lyngvej.
Begge blev nr. 1 i deres klasse ved udtagelse et landsponystævne i Dalum på Fyn4

1985 aug.;
Hans Henrik Petersen har købt læge Hempels villa på Lyngvej og etableret sig med fotografisk forretning5 (Stor artikel men udeladt)


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1964,
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 20. marts 1966, side 3; Forældrevalg til skolekommissionen
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 20. april 1966, side 3; Fru Hempel - første kvindelige formand ved skolekommissionen
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 4. juni 1976, side 6; 2 Jyderup piger
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 17. aug. 1985, side 6;
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 2. sep. 1967, side 4; Jyderup får landets første spejder sækkepibeorkesterSidst rettet 27. maj 2017
©Jyderup Realskole