Ungdom vil ha' pigtråd om Round House Club (1965)

Pigtråd Jyderup 1965
Øverst "The Porcupine", nederst begge orkestre "The Weads" til højre


Jyderup er et vigtigt vendepunkt - siger et medlem af Round House Club. Fra at være blevet kaldt "De gamles by", dvs. en by, som folk trak sig tilbage til på deres gamle dage for at nyde naturskønheden a la Sorø, så er den nu ved at kunne kaldes Ungdommens By, ikke mindst fordi denne nye popklub - sagt i al beskedenhed - kan trække ungdommen til og give byen et mere, man kan vist kalde det: "up-to-date-tilsnit"!

Musikalske unge
Ideen til Round House Club, popklubben med den gode moral i lovene, er imidlertid udsprunget af, at Jyderup pludselig har fået hele to poporkestre, "The Weads" og "The Porcupines", der ved club-festerne er fundet sammen i et glimrende samarbejde, og som vækker en sådan begejstring hos ungdommen, at det truer med at sprænge alle rammer og fuger på café "Trekanten" i Jyderup, i hvis store sal der danses så mange søndage, det kan lade sig gøre, i tiden fra kl. 16 til 20. Spiritus og provokerende optræden er bandlyst.

The Weads
Alderspræsident i de to orkestre er den 21 årige Preben Larsen, "Trekanten". Ellers er de to kvartetters medlemmer i alderen fra 16 til 19 år. I det ældste orkester, "The Weads", som har spillet i halvanden år, er det følgende Jens'er: Jens Ramlev, Tornved, Jens Jensen, Høedvej, og Jens Hartvig, Aldersrovej. Det fjerde medlem, Jan Kronbach, skal afløses på grund af læsning til eksamen, og nu håber man at finde en fjerde "Jens"

The Porcupines
I det andet orkester er foruden nævnte Preben Larsen brødrene Tonni og Bjarne Andersen, Tornved og Torben Petersen, Holbækvej.
Preben Larsen fortæller i en samtale lidt om, hvorfor de unge musikere fandt sammen. De havde hver især dyrket moderne rytmer aktivt, og for de yngstes vedkommende er det naturligt, at det er pop, der bl.a. tales om, når kammeraterne mødes, man fandt ud af at øve sammen, prøvede efterhånden at lade andre dømme om præstationerne og fik mod til at prøve med offentlig optræden.

Det langhårde
På samme tid?
Nej, da. The Weads begyndte for halvandet år siden og er allerede efterspurgt langt omkring. "Porcupines" har optrådt i ca. 3 måneder og har fået godt at bestille, selvom vi naturligvis skal indarbejdes. Men det tegner i hvert fald efter ønske.
- Er det også efter forbillede, hvad de langhårede idoler angår?
- Det går af mode nu. Selv "The Beatles" har udtalt, at det er ved at blive umoderne, og at de må finde på et andet særpræg for at overgå andre poporkestre. Der er endnu to langhårede i "The Weads", og selvfølgelig har man da lov at sætte sit hår, som man vil.
De såkaldte "The Beatles-vrag" ser man imidlertid sjældnere og sjældnere.

Pigtrådsmusik
- Får pigtrådsmusikken pigerne i ekstase?
- Indimellem kan der nok være nogen, der tér sig temmelig mærkeligt, for at sige det mildt, skriger hysterisk og lign, men i det store og hele er det blot glade unge mennesker, der skal have udløsning for et overskud af livsglæde, og de animerer da os, når vi hører, de kan li' musikken.
- Udelukkende "pigtråds"?
- Endnu da - og vel en tid fremover, men lidt efter lidt er flere førende poporkestre, navnlig i udlandet, gået lidt over mod det mere stemningsbetonede. Det hele er jo et spørgsmål om mode.

De kan li' det
- Kan et pigtrådsorkester ændre karakter, når moden skifter?
- Vi indøver efter noder, så hvorfor ikke. I begge orkestre spiller vi på basguitar, og det er instrumenter, der vil egne sig glimrende til stemningsmusik. For øvrigt vil der sikkert stadig være dansepublikum til alle kategorier, alt efter alder, og det vil tage nogen tid at få de moderne poprytmer ud af blodet. Ungdommen kan li' det, og vi kan li' at spille for dem, og i hvert fald har pop'en været årsag til, at Jyderup pludselig er blevet centrum for glad ungdom og det må da vist være sundt for en by1

Se også The Wead's
Til popbal
Bestyrelsen for popklubben The Round House Club har elskværdigt indbudt de unge englændere til at deltage i klubbens "Pop Ball" søndag eftermiddag på Café Trekanten. Også mandag er der fridag, og det er muligt, at værterne privat arrangerer et eller andet for de respektive gæster, da der i hjemmene er jævnaldrende ugen. Tirsdag middag er der hjemrejse.

Ifølge deres breve til Jyderup glæder gæsterne sig meget til besøget2
Gæster fra Jyderup Realskole (Englændere) inviteret til The Round House Club


Kilde: Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 31. marts 1965, side 3+7; Ungdom vil ha' pigtråd
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 29. juli 1965, side 3-4; 20 engelske gæster i Jyderup


Sidst opdateret 28. januar 2015
©Jyderup Realskole