Retur forside elevlisterElevliste 1964/65
Børnehaveklassen, klasselærerinde fru Jytte Nielsen17
Velkomsten gjaldt også det nye børnehaveklasse hold, der er på 24, samme antal som i fjor,
hvor skolen for første gang havde et hold børnehaveklasse elever.[1964 JR velkomst til 230 elever, 20 august]

Ved forældremøde april 1965 nævnes tre mødre til børn i børnehaveklassen:
Fru Elisabeth Hastrup, Birkenæs, Skovriddergården, dr. fru Edel Hempel og fru Ingrid Sørensen, Slagelsevej23
1 Klasse
Per Frederiksen, Fru Frederiksen, Jyderup
Lisbet Hjorth-Olsen, Overlærer Hjort-Olsen, Knabstrup2 Klasse
Christian Thaarup27
Henrik Bülow Johansen, Kostskolen Særslev
Susi Karin Jensen, Produkthandler Jensen, Jyderup
Benny Mortensen, Restauratør Mortensen, Jyderup
3 Klasse
Kurt W. Larsen, (Højsted før Kollegiet) *fb*
Stampe Duus Major Duus. Jyderup flidspræmie
4 Klasse
Lisbeth Telling, Skovfoged Telling, Stokkebjerg
Dan From Petersend, Kostskolen Særslev
5 Klasse (fra klassebillede 6 klasse fra Carsten Schwartz og de som ses 4. kl. 63/64)
Bente Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup flidspræmie
Inger Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Jesper Hansen, Vulkanisør Hansen, Jyderup, Jyderup
Annette (Slott) Jensen, Pedel Jensen, Jyderup
Karen Breum Petersen, Gårdejer Petersen, Teglværksgården, Jyderup
Lasse Brix Jørgensen31, Kostskolen
Connie Ertmann Rasmussen, Grønthandler Rasmussen, Jyderup
Birthe Lykke Sørensenc,g, Skovfoged Sørensen, Akselholm *fb*
6 klasse
Loes Vermeÿ, Dyremosevej32, (flidspræmie,
Eivind Ertmann Rasmussen25, Grønthandler Rasmussen, Jyderup.7 Klasse
Lotte Lind26, Proprietær Lind, Tornvedgården, Jyderup
Lise Søvndahl Petersen, Boghandler S. Petersen, Jyderup
7 b. Jane Rasmussen, Kalundborg flidspræmie
7 a. Susanne Jensen, fuglesangsvej flidspræmie
Kirsten Hallager, Læge Hallager, Jyderup
1 Real
Flemming Lysholm Berger, København9
Eva Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup10
Jens Carl28, København11
Jens Juel Ehrenreich Andersen, Maskinstationsejer Andersen, Svebølle12
Thomas Henrik Junker, Plantageejer Junker, Svebølle13
Jan Holmberg Nielsen, Silkeborg14 *fb*
Mogens Jørgensen, Landmand Jørgensen, Ll. Stokkebjerg15
Lisbeth Bjørn Jensen, Kalundborg flidspræmie
Erik Mygind Petersen, Kostskolen (omtalt i forbindelse med elevblad)16
Henning Hougaard30, Nyrup, Kalundborg (Søn af Hr. Knud Hougaard, skolens Fysiklærer)*fb*
2 real, Realklassernes Tysklandstur
Lene Bonde Christiansen, Buerup flidspræmie
Birgit Jørgensen, Gl. Svebølle flidspræmie (2 real a)
Conny Svendsen29, ses ved skolekomedie 19647
Torben Rasmussen29, ses ved skolekomedie 19648
2 Real
Gurli Andersen, Systueejer Andersen, Kalundborga *fb*
Kaare Michael Back, Kontorassistent Back, Raklev *fb*
Ulla Dose, Salgsinspektør Dose, Jyderup *fb*
Birgitte Heimer, Fru Heimer, Göteborg Kollegiet
Annika Marie Legindgaard, Repræsentant Fritz og Elly Legindgaard, Høedvej 12, Høed
Annelise Petersen, Graver Petri Petersen, Jyderup
Bente Stilhoff Jensenb, Arbejdsmand Ernst Jensen, Slagelsevej, Jyderup *fb*
Liselotte Jensen, Radioforhandler Jensen, Jyderup (evt. nævnt ved skolefest)
Jette Thomassen, Postbud Knud Thomassen, Stokkebjerg
Kirsten Anna Vecht, Direktør Vecht, Jyderup
Yvonne Slott Jensen, Pedel Erik Slott Jensen, Jyderup
Inge-Lise Jentoft, Kørerlærer Jentoft, Jyderup
Birgit Elisabeth Jørgensen, Fhv. Gårdejer J. V. Jørgensen, Munkholmvej, Holbæk
Jan Kronbach, fhv. Købmand Alb. Kronbach, Jyderup6 flidspræmie
3 Real A1
Grethe Birch Christiansen, Konditor Christiansen, Jyderup
Rita Christiansen, Gårdejer Christiansen, Bakkely, Tornved
Jette Filskov, Direktør R. Filskov, Jyderup
Annie Graae, Proprietær Graae, Torpegaard, Eskebjerg
Anne Vibeke Hansen, Gartner Hansen, Jyderup
(Vibeke Hansen, Holbækvej 55,) tildeles bogpræmie for udmærkelse i danskf
Egon Jørn Hansen, Bondemand Hansen, Høed
Rolf Kongstad Hansen, Fru Hansen, København
Ole Jantzen, Fru Jantzen, Jyderup *fb*
Jørgen Preben Jensen, Tømrer Jensen, Teglværksvej 53, Jyderupe flidspræmie
Hans Jørgen Johansen, Fru Johansen, København
Benny Larsen, Frk. Eriksen (værge), Nysted
Lizzi Margrethe Madsen, Fru Madsen, Jyderup
Hanne Madsen, Gårdejer Madsen, Jyderup Forældre Evald og Marie Madsen, Østervang, Høedvej 53
Janne Hedegaard Nielsen, Fru Nielsen, Friheden, Mørkøv
Anne-Lis Kildegaard Nielsen, Afdelingsleder Fru Nielsen, Svinninge
Karen Lissi Petersen, Arbejdsmand Petersen, Rådbjerg, Jyderup
Bjarne Bruus Rasmussen, Slagter Rasmussen, Jyderup
Agnes Hanne Sigurdsson, Gartner Sigurdsson, Jyderup
Inger Tvergaard, Konsulent Tvergaard, Jyderup

3 Real B4
Karin Møller Andersen, Sygeplejerske Fru M. Andersen, Kalundborg
Christian Everberg Hansen, Fru S. J, Jerslev
Karin Birthe Holst, Gårdejer Fru Holst, Gaasetofte
Inge Elisabeth Høgsberg, Fru Høgsberg, København
Hanne Birgit Jacobsen, Læge Holm, København
Preben Jensen, Togfører Jensen, Kalundborg
Lisbeth Inger Kappel, Fru Kappel, Kalundborg
Birthe Nanna Larsen, Gårdejer Larsen, Jorløse
Dorthe Larsen, Fru Larsen, Kalundborg flidspræmie
Hans Aage Martinsen, Lokomotivfører Martinsen, Kalundborg
Gregers Walther Nielsen, Farvehandler Nielsen, Kalundborg
Jørgen Steen Nielsen, Bemandingschef Nielsen, Kalundborg
Kirsten Stengaard Nielsen, Forvalter Nielsen, Jorløse
Erik Poulsen, Fabrikant Poulsen, Kastrup (evt. den Erik der nævnes i Højsted)
Lisbeth Ringling, Dir. Ringling, Kalundborg
Martin Seest, Fru Seest, Holbæk
Erik Vogensen, Direktør Vogensen, Kalundborg

Realklasserne var på rejse i Tyskland med hr. og fru Duus
Elevindskrivningen for skoleåret 1965 startede i februar 1964
Det er ved at være tid for elevindskrivning på byens og omegnes skoler. På Jyderup Realskole er indskrivningen begyndt og gælder ikke bestemte dage. Også børnehaveklassen er allerede sikret fortsættelse ved mange indmeldinger22

1964, dec.; Jul på Jyderup Realskole
havde stort juletræ i gymnastiksalen. I klasserne havde hver enkelt klasse pyntet op på forskellig måde, der blev spist godter, sunget og læst historier, og i en klasse var der "20 spørgsmål til professoren" (Klasselæreren!) Om det store tændte træ blev sunget flittigt og provst Hjørlund læste juleevangeliet og talte kort om julen betydning.
Skoleinspektør Hebin gav ligeledes et par gode ord med på vejen og ønskede god jul. Her varer ferien til den 7. januar 196521

Uden klasseangivelse
I billede fra Asger Larsen, nævnes Lasse Brinkmann, fra Korsør - som boende på Højsted, billede fra sensommer 196433


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 22 juni 1965 side 3+4 og Holbæk Amts Venstreblad 22. juni 1965, side 6
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1965, side 4+8; flidspræmie
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1965, side 4+8; flidspræmie
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 22 juni 1965 side 3+4 og Holbæk Amts Venstreblad 22. juni 1965, side 6
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1965, side 4+8; flidspræmie
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 3. feb. 1965, side 3; Jyderup har fået pigtrådsorkester!
Kilde 7: Elever ses både som 1 R 63/64 og 3 R 65/66 i årsberetning (64) og aviser (66)
Kilde 8: Elever ses både som 1 R 63/64 og 3 R 65/66 i årsberetning (64) og aviser (66)
Kilde 9: Elever i 1 real, ses i 7 kl 1964 og 3 Real fra Holbæk amts venstreblad 17/6.1967
Kilde 10: Elever i 1 real, ses i 7 kl 1964 og 3 Real fra Holbæk amts venstreblad 17/6.1967
Kilde 11: Elever i 1 real, ses i 7 kl 1964 og 3 Real fra Holbæk amts venstreblad 17/6.1967
Kilde 12: Elever i 1 real, ses i 7 kl 1964 og 3 Real fra Holbæk amts venstreblad 17/6.1967
Kilde 13: Elever i 1 real, ses i 7 kl 1964 og 3 Real fra Holbæk amts venstreblad 17/6.1967
Kilde 14: Elever i 1 real, ses i 7 kl 1964 og 3 Real fra Holbæk amts venstreblad 17/6.1967
Kilde 15: Elever i 1 real, ses i 7 kl 1964 og 3 Real fra Holbæk amts venstreblad 17/6.1967
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 26. okt. 1965, side 3; Nyt elevblad for realskolen
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 6. april 1965, side 3; Forældremøde
Kilde 18: Kalundborg Folkeblad 20. jan. 1964, side 3 Elevindskrivning
Kilde 19: Kalundborg Folkeblad, Sept. 1964: Skoleudflugt
Kilde 20: Kalundborg Folkeblad 18. maj 1965, side 3; Eksamen i gang på Jyderup Realskole
Kilde 21: Kalundborg Folkeblad dec. 1964, 4; Jul på Jyderup Realskole
Kilde 22: Kalundborg Folkeblad 1. feb. 1964, side 4; Elevindskrivning
Kilde 23: Kalundborg Folkeblad 6. april 1965, side 3; Forældremøde
Kilde 24: Oplyst af Erik Bo Sørensen - slettet det er 65/66 Erik gik i 5. kl
Kilde 25: Eivind ses før og efter dette skoleår, formoder derfor Eivind gik på skolen dette skoleår
Kilde 26: Oplyst af Lotte Lind
Kilde 27: Oplyst af Christian Thaarup på Sol.dk juli 1998 fra 1965-67 dvs. 2-4 klasse
Kilde 28: kilde 11 og nævnes i avisartikel om konfirmation september 64
Kilde 29: ses ved skolekomedie 1964
Kilde 30: Oplyst af Henning Hougaard 23. april 2017
Kilde 31: Kalundborg Folkeblad 28. marts 1967, side 4; Konfirmation, 2/4.67 Lasse Brix Jørgensen, Gladsaxe (fru Grethe J)
kilde 32: Holbæk Amts Venstreblad, 25. juni 1963, side 6: 44 realister dimitterede fra Jyderup Realskole/Efternavn rettet iht. Loes facebookprofil 5. august 2018
Kilde 33: Oplyst af Asger Larsen dec. 2019
Noter:
a) Navneændring, Gurli Friebel (Gulle)
b) Navneændring, Bente Stilhoff Jakobsen
c) Ses 1-4 klasse i årsberetninger og 6 klasses klassebillede, derfor indsat her i 5 klasse - bekræftet af Birte Lykke Rasmussen januar 2020
d) Navneændring, Dan Ørum
e) Kalundborg Folkeblad 23. juni 1965, side 4+8; flidspræmie
f) Der ses ikke klassetrin, men denne flidspræmie tildeles elever i de ældste klasser
g) Navneændring nu Birte Lykke Rasmussen oplyst jan. 2020

Der står Kostskolen efter nogle elever, dette kan være Særslev - andre elever startede i Højsted.

Sidst opdateret 8. januar 2020
©Jyderup Realskole