Retur forside elevlisterJyderup Realskoles elever 1966/67
Børnehaveklassen18
Børnehaveklassen 1966/67
Forreste Række fra venstre: Benedikte Suhr, Helle Petersen, Anne-Merete Risland,
Marianne Ølholm, Gitte Olsen, Preben Rasmussen, Niels-Henrik Ovesen, Kim Gregård, Lene?.
Stående fra venstre: Gert?, bagved ham Ingrid?, Fru Hansen, Hanne?,
bagved hende Susanne Duus, Mads-Ole? og til sidst Ida


1 Klasse
evt. Anne Pernille Krogho, Jyderup *fb*


2 Klasse
Anne Mette Nielsen19, Jyderup
Vickie Hutters Vincentz


1. klasse holdte skoleafslutning 21. juni 1967 med optræden Frederik med Bilen
3 Klasse
Per Frederiksen, Fru Frederiksen, Jyderup
Linda Mortensenj43, direktør Mortensen, Kalundborg *fb*
Lisbet Hjorth-Olsen, Overlærer H.-Olsen, Knabstrup
4 Klasse
Christian Thaarup20
Henrik Bülow Johansen, Kostskolen
Susi Karin Jensen, Produkthandler Jensen, Jyderup
Benny Mortensen, Restauratør Mortensen, Jyderup
Frank Sjølund21 *fb*
Ramona Svensson25 *fb*
Helle Bach26
Finn Rosenløv45 *fb*
5 Klasse
Kurt Walther Larsen27, Kollegiet *fb*
Stampe Duus, Major Duus, Jyderup Flidspræmiel
Knud Rosenløv49
6 Klasse Klassebillede fra Erik Bo Sørensen
øverste række fra venstre?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?
nederste række fra venstre?, Bitten, Gertrud, Jane,?, ?, ?, ?, ?, ?
Anette Slott Jensen, pedel Jensen, Jyderup11 konfirmeret 2. april 1967
Erik Bo Sørensen29 *fb*
Ingrid Press Hansen29
Lise-Lotte Mortensen29,
Kirsten29 (mangler efternavn evt. Bach),
Lilli Andersen12,29 konfirmeret 21. april 1968
Allan Quist29,
Jens Otto Kondrup29,
Sven Darring29,
Ivan Svendsen29,
Bitten Jørgensen29, ✝ RIP
Jane Thorsteen Christenseni, ✝ RIP
Hans Duus28,29, Afdelingsleder Duus, Stokkebjerg
Søren30 Weile29 ✝ RIP
Lone Laursen13,29 konfirmeret 21. april 1968
Lisbeth Telling29, Stokkebjerg Flidspræmiej
Dan From Petersenk,29, Kollegiet *fb*
Gertrud Breum Petersen29, (boede på en gård på vej ud mod Kirke-Jyderup)
Lars Burø29

Jyderup Realskoles elever 1967
6 klasse billedet fra Erik Bo Sørensen
Jyderup Realskoles elever 1967
7 klasse billedet fra Carsten Schwartz47
Lærerne Peter Larsen og hr. Møller
Øverst fra venstre: Søren Jensen, Lasse Brix Petersen, Jørgen Wiklen og Asger Larsen.
Midterste række fra venstre; Jørn Alhberg, Peter "Blåhval", Peter Larsen, hr. Møller, Søren Jensen, Carsten Schwartz, Fiske Kim (evt. Kim Jensen)
Nederste række fra venstre; Lene Møldrup, Jeanette Bock, Anette Carlsen (nu Andersen), Anne-Marie Rudkjøbing, mangler desværre navne på de 2 sidste elever


7 klasse
Anette Bro,
Søren Jensen,
Lene Møldrup, inspektør Møldrup, Jyderup
Lasse Brix Petersen6, Kollegiet
Carsten Schwartz7, Kollegiet
Jørgen Wilken8,
Peter Jespersen (kaldt Blåhval)
Broder Mikkelsen9, Jyderup Flidspræmieg
Inge Thurø,
Jørn Ahlbjerg, Ingeniør Knud Ahlbjerg, Kollegiet
Asger Larsen, konf. 2. april 196710
Karen Breum Petersen31
Kim Bo Jensen,
Nancy Nielsenh,38,42, Kollegiet
Connie Ertmann Rasmussen32, Grønthandler Rasmussen, Jyderup
Bente Christensen33
Michael Christensen34
Bente Bro Poulsen, sygeplejerske fru Bro Poulsen, Hvidovre, Kollegiet44
Birthe Lykke Sørensenq, Skovfoged Sørensen, Akselholm *fb*


8 Klasse
Peter Christensen, Regstrup Flidspræmie
Ole Christiansen, Rønnekilde Flidspræmie

Jyderup Realskole 1. Real 1967
1. Real fra Lennart Søderberg
1 Real
Lennart Søderberg3, Damefrisør Emmy S. Kollegiet konf. 2/10.1966 *fb*
Niels Arnt,
Susanne Bay, Svinninge
Claus Blædel,
Peter Bro Poulsen, sygeplejerske Birthe Bro Poulsen41, Kollegiet
Ulla Hansen,
Kirsten Jæger Rasmussen, Gørlev
Torben Nielsen, Søborg
Michael Samuelsson,
Sten Thorsøe,
Marie Louise Loes Vermeÿ, salgschef Ad. Vermeÿ4, Dyremosevej 10, Jyderup *fb*
Bruno Voss, Holmstrup
Johannes (mgl. Efternavn),
Preben (mgl. Efternavn),
Rolf (mgl. Efternavn),
Holger Pedersen, (Læsø tidligere Jyderup)
Erna Børgager22, Kalundborg
Der ses Ulla Jørgensen, Jyderup i avisen modtage Flidspræmiee
Nr. 9 på billedet Erik Skovbjerg5 ses i 1969 Erik Skovbjerg Jensen
Sven Telling, Skovfoged Telling, Stokkebjerghus, Jyderup Stokkebjerg
Eivind Ertmann Rasmussen46, Grønthandler Rasmussen, Jyderup.
2 Real -
1967 Englandsbesøget
Lise Søvndahl Petersen, Flidspræmie
Lotte Lind23, Proprietær Lind, Tornvedgården, Jyderup. Opl af LL
2. real b. Mary Ann Smith1,p
Kirsten Hallager2, Læge Hallager, Jyderup


3 Real24
Eva Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Kirsten Egholm Jensen, Stokkebjerg
Britta Jørgensen, København, Kollegiet
Birthe Nyborg, Bagsværd Søvndahl Petersens bogpræmiea
Karen Bodil Pedersen, Tissø
Lisbeth Farrel Pranger, Kattrup
Jens Juel Ehrenreich Andersen, Maskinstationsejer Andersen, Svebølle Flidspræmieb
Flemming Lysholm Berger, København
Jens Carl, København
Hans-Henrik Christensen, Kattrup
Jesper Gervin, Næstved
Henning Hougaard, Nyrup, Kalundborg (Søn af Hr. Knud Hougaard, skolens Fysiklærer)*fb*
Bent Lindhoff Jensen, Askvad, Jyderup
Mogens Jørgensen, Ll. Stokkebjerg
Thomas Henrik Junker, Plantageejer Junker, Svebølle
Anders Mourits Nielsen, Løgtved
Jan Holmberg Nielsen, Silkeborg præmie for godt kammeratskabc

1967 Dimissionstale
1967 1. Klasses skoleafslutning - Frederik med Bilen
1966 sept udflugter fra bh til realafd
1967 Yngste klasser i København

Konfirmationsbillede fra Jyderup Kirke, flere elever fra Jyderup Realskole

Uden klassetrin
Hanne Bolvig38 (mangler et efternavn), Kollegiet
Kirsten Bach38, Kollegiet
Christian Hoffmann38, Kollegiet
Jesper Milsted38, Kollegiet
Claus Okholm38, Kollegiet
Sig Oldenburg38, Kollegiet
Nete Paulsen38, Kollegiet
Jette Rasmussen38, Kollegiet
Knud Rosenløv38, Kollegiet
Henrik (mgl. Efternavn)38, Kollegiet
Helen (mgl. Efternavn)38, Kollegiet
Kim (mgl. Efternavn)38, Kollegiet
Henrik (mgl. Efternavn)38, Kollegiet
Christian (mgl. Efternavn – evt Thaarup?)38, Kollegiet
Sine Staunager39,
Bo S., Frank L., Henrik S.C.40 Kollegiet
Bente Bro Poulsen, sygeplejerske Bro Poulsen, Hvidovre, Kollegiet - konf. 2/10.196614
Susanne Græben, Drivsåtvej 10, Jyderup, der havde 9 års fødselsdag (yngste klasser)15
Sten Wulff *fb - Jeg startede vist nok i 1966...gik sammen med Peter Jespersen (Blåhval) til 197048


1966 1. august; Nyt skoleår begynder
Jyderup Realskole begynder skoleåret den 12. august 1966, og her møder samtlige klasser - børnehaveklasse i beregnet kl. 8,3016

1966 2. sept.; Klasserne på udflugt
Onsdag den 7. september skal børnehaveklassen samt 1., 2. og 3. klasse fra Jyderup Realskole på udflugt til Zoologisk Have i København.
Man kører i bus fra Jyderup kl. 11 og er hjemme igen kl. 18.
Samme dag har 4., 5., 6. og 7. klasse også udflugt til København. Man tager toget kl. 8,07 og er hjemme igen kl. 21,11 i Jyderup.
Eleverne aflægger først besøg i Zoologisk Have og slutter i Tivoli.
Torsdag den 8. september rejser 8. klasse plus realafdelingerne til Helsingør, hvor eleverne skal bese Teknisk Museum. Også disse klasser slutter af i Tivoli35

1966 7. sept.; Skoleudflugt
Jyderup Realskole har i dag og i morgen arrangeret udflugter for eleverne. Børnehaveklassen og 1., 2. og 3. klasse skal pr. bus til Zoologisk Have, fra 4.-7. klasse skal pr. tog til København og bl.a. i Zoologisk Have og Tivoli.
I morgen skal 8. klasse og realafdelingerne besøge Teknisk Museum i Helsingør, Kronborg m.m. og der afsluttes med besøg i Tivoli36

1966 26. maj; Indskrivning og børnehaveklasse
Jyderup Realskole er indmeldelser til det nye skoleår begyndt og fortsætter endnu en tid ved henvendelse til skolebestyrer Hebin.

Desuden modtages indmeldelser til børnehaveklassen. Børn, der er fyldt 5 år inden 1. februar 1966, kan optages i denne klasse, I øvrigt modtages indmeldelser til hovedklasser, til 8. klasse og realklasserne37

1967 31. maj; Jyderup Realskole har fremgang
I skoleåret 1966/67 er der 215 elever, deraf 120 i hovedskole, 80 fra Kollegiet og 15 i børnehaveklassen17

2012 Flere elever fra denne årgang genså hinanden 2012 - Tour de Jyderup


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 8. august 1967, side 3+4; Jyderup Realister oplevede meget i England
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 3. juni 1967, side 4; Enestående karakter i latin: 12 - skønt 11 er "højeste"!
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 27. september 1966, side 3; Konfirmander
Kilde 4: Loes Vermeÿ konfirmeret 2. oktober 1966, Kalundborg Folkeblad 27. september 1966, side 3; Konfirmander/ efternavn rettet iht. Loes Vermeÿ 18. aug. 2018
Kilde 5: Oplyst af Stina Thorsteen Madsen, 14 juli 2014
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 28. marts 1967, side 4; Konfirmation, 2/4.67 Lasse Brix Jørgensen, Gladsaxe (fru Grethe J)
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 28. marts 1967, side 4; Konfirmation, 2/4.67 Carsten Høy Schwarts, Emdrup Huse (togfører Erik S)
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 28. marts 1967, side 4; Konfirmation, 2/4.67 Jørgen Wilken, Glostrup (fru Ingeborg W)
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 28. marts 1967, side 4; Konfirmation, kon. 2/4.67 Broder Mikkelsen, Bryggervænget 14 (lærer M)
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 28. marts 1967, side 4; Konfirmation, konf 2/4.64 Asger Larsen, Drodsensgade, København (far Svend Aage L)
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 28. marts 1967, side 4; Konfirmander i Holmstrup kirke
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 9. april 1968, side 6; Konfirmander i Holmstrup Lilli Andersen, Frederiksberg, Svebølle,
maskinst. ejer Frede Andersen
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 9. april 1968, side 6; Konfirmander i Holmstrup
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 27. september 1966, side 3; Konfirmander i Holmstrup kirke
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 18. marts 1967, side 3; Yngste klasse på teatertur
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 1. august 1966, side 3+4; Nyt skoleår begynder
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 31. maj 1967, side 4; Jyderup Realskole har fremgang
Kilde 18: Børnehaveklassen 66/67 fra Helle Petersen, fb-siden "du ved du fra Jyderup" 23/5.15 incl. navne på eleverne
Kilde 19: Oplysninger om Anne Mette fra Lotte Nielsen Ranch, (tidl. Liselotte Nielsen og lillesøster til Anne Mette)
Kilde 20: Oplyst af Christian Thaarup på Sol.dk juli 1998 fra 1965-67 dvs. 2-4 klasse
Kilde 21: Oplyst af Frank Sjølund; Jeg var kun på skolen en halv termin op til sommerferien i 1967 og havde Inger Hansen som klasselærer, gik i klasse med Ramona Palma 20. dec. 2018
Kilde 22: Information om Erna Børgager, Kalundborg. Efternavn og by fra Holbæk Amts Venstreblad 19/6. 1969
Kilde 23: Oplyst af Lotte Lind
Kilde 24: Holbæk Amts Venstreblad, 17. juni 1967
Kilde 25: Oplyst af Ramona Svensson
Kilde 26: Information om Helle Bach fra 3. kl. 1965/66 Lene Kindvigs poesibog, 4. kl 1966/67, 5 kl. 1967/68 kalundborg folkeblad 21/6.68
Kilde 27: Oplyst af Kurt Walther Larsen som har elevnr. 24 på Kollegiet
Kilde 28: Hans Duus nævnes af Asger Larsen
Kilde 29: Oplyst af Erik Bo Sørensen samt rettelser 30. januar 2020
Kilde 30: Søren nævnes af Asger Larsen og efternavn fra Erik Bo Sørensen 30. januar 2020
Kilde 31: Karen Breum Petersen bør være 7 kl. 66/67, ses før og efter dette skoleår
Kilde 32: Connie Ertmann Rasmussen nævnes i flidspræmie Kalundborg Folkeblad 23/6.70
Kilde 33: Bente Christensen nævnes i flidspræmie Kalundborg Folkeblad 23/6.70
Kilde 34: Michael Christensen ses 6. kl. og 3. real
Kilde 35: Kalundborg Folkeblad 2. sept. 1966, side 3; Klasserne på udflugt
Kilde 36: Kalundborg Folkeblad 7. sept. 1966, side 4; Skoleudflugt
Kilde 37: Kalundborg Folkeblad 26. maj 1966, side 4; Indskrivning og børnehaveklasse
Kilde 38: Information fra Kollegie fællesbillede 1966
Kilde 39: Oplyst af Sine Staunager 1965-70
Kilde 40: Oplyst af Erik Bo Sørensen; 3 drenge spiller fodbold på Kollegiet
Kilde 41: Information om Peter Bro Poulsen fra Kalundborg Folkeblad 13 april 1966, side 3 og 4; Konfirmander
Kilde 42: Nancy Nielsen 1965/66 som 6 kl.
Kilde 43: Oplyst af Linda Mortensenj
Kilde 44: Kalundborg Folkeblad 27. sept. 1966, side 3; Konfirmander
Kilde 45: Oplyst af Finn Rosenløv 30. juli 2015
Kilde 46: Eivind ses i klasser tidligere og 3 real 1969
Kilde 47: Klassebillede fra Carsten Schwartz 27-8-2014
Kilde 48: Sten Wulff via facebook dec. 2020
Kilde 49: Oplyst af Finn Rosenløv dec. 2020
Noter:
a) Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1967, side 8; De bedst forberedte får de bedste chancer i livet
b)Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1967, side 8; De bedst forberedte får de bedste chancer i livet
c) Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1967, side 8; De bedst forberedte får de bedste chancer i livet
d) Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1967, side 8; De bedst forberedte får de bedste chancer i livet
e) Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1967, side 8; De bedst forberedte får de bedste chancer i livet
f) Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1967, side 8; De bedst forberedte får de bedste chancer i livet
g) Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1967, side 8; De bedst forberedte får de bedste chancer i livet
h) Nancy ses konfirmeret 2. april 1967, Kalundborg Folkeblad 28. marts 1967, og Nancy ses at komme fra Ølsømagle
i) Jane Christensen konfirmeret 21. april 1968, Kalundborg Folkeblad 9. april 1968, side 6; Konfirmander i Holmstrup kirke, og der ses trchfører Freddy C, Erikshøj, Holmstrup
j) Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1967, side 8; De bedst forberedte får de bedste chancer i livet
k) Navneændring Dan Ørum
l) Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1967, side 8; De bedst forberedte får de bedste chancer i livet
m) Navneændring Lindha Reeder
n) Der stod Gräbe nu rettet iht. Jyderup kirkebog 1950-1963 opslag 120 til Græbe, Huus 2014
o) Navneændring Pernille Andrén
p) Evt. nu Mary-Ann McKerchar Linkedin (aug 2015)
q) Navneændring nu Birte Lykke Rasmussen (Januar 2020)Sidst opdateret 13. januar 2021
©Jyderup Realskole