Retur forside elevlister


Elevliste 1967/68
Børnehaveklasse13

Jesper Tving *fb*
Ulla Brich-Nielsen
Erik Poulsen,
Birthe Christensen
Bo Gotfredsen, (Bobo fra Hygæa)
Henrik Harton Hansen,
Ingrid Andersen,
Kit Jacobsen,
Lisa Jensen,
Jesper Jørgensen,
Mette Susanne Krogh, Jyderup *fb*
Agnete Muxoll,
Ebbe Nielsen,
Søren Olsen,
Lars Søvndal Petersen,
Finn Sander Rasmussen
Ulla Tuxen,
Lærerinde frk. Hansen
Marianne Lund Christensen16, Jyderup
Steffen Jartvar Olsen17, Jyderup
Torben (?) Sørensen (vides ikke om det mellemnavn der er ? Eller det efternavn der er ?)
Jyderup Realskoles børnehaveklasse 1967
Børnehaveklassen billedet fra Jesper Tving
Øverste række: Steffen Jartvar Olsen, Finn Sander Rasmussen, Erik Poulsen, (frk. Hansen) Jesper Tving, Jesper Jørgensen, ?
Mellemste række: Henrik Harton Hansen, Lars Søvndal, (frk. Hansen), Søren Olsen, Torben Sørensen, Ebbe Nielsen,
Nederste række: ?, Agnete Muxoll, Ingrid Andersen, ?, ? Ulla Brinch-Nielsen, Ulla Tuxen, Lisa Jensen, Marianne Lund Christensen, Kit Jacobsen
1 Klasse
Stina Thorsteen Christensenf arbejdsmand Freddy Christensen, ”Stedet”, Katrinebjerg, Holmstrup sogn14 *fb*
Hanne Bollerup Petersen *fb*
Lene
Ole
Preben Rasmussen *fb*
Jørgen Hastrup, hofjægermester Hastrup

Per Frederiksen37, lærerinde fru Frederiksen, Jyderup

Jyderup Realskole 1 klasse 1967-68
1967-68 1. Klasse fra Stina Thorsteen; Jørgen, Stina, Hanne, Lene, Ole, Preben, lige efter billedet blev taget startede Per i klassen.

2 klasse
Anne Pernille Kroghg *fb*

3 Klasse
Bjarne Sørensen, *fb*
Andreas Hastrup15
Erik Christensen15
Vickie Hutters Vincentz - boede hos Duus
Anne Mette Nielsen18, Jyderup
Jens Henrik Vejgaard Sørensen15, Slagelsevej 48, Jyderup
Anne Cathrine Rasmussen15
Inger Lisee Andersen15
Henrik Søborg Thomsen32 *fb*
4 Klasse
Helle Gulla Taarn19,
5 Klasse
Lærer Frk. Inger Hansen
Henrik Bülow Johansen, Kostskolen
John,
Folke Brøgger (Andersen), *fb*
Per Tang,
Fritz,
Torben,
Carsten,
Finn Rosenløv31 *fb*
Hanne Skov,
Helle (evt. Bach)
Carl-Henrik Billegaard Olsen, Sorø
Kim Erik Tuxen20 *fb*
Benny Mortensen, Restauratør Mortensen, Jyderup
Anne Dorthe Aggergaard,
Sussi Karin Jensen, Produkthandler Jensen, Jyderup
Pia Efly Thorsteen Christensend, Skolens pedel Freddy Christensen,
”Stedet”, Katrinebjerg, Holmstrup sogn14
Jyderup Realskoles elever 1968
Billede af 5. Klasse fra Finn Rosenløv
6 Klasse
Kurt W. Larsen, Kollegiet *fb*
Christian Stampe Duus, Major Duus, Jyderup
Jesper Rievers21 *fb*
Jørgen Helmer Andersen37
Knud Rosenløv39

7 Klasse
Jens Otto Kondrup22
Lene Møldrup, assurandør Møldrup, Emmabodavej 10. (konf. 1.10.673)
Jane Thorsteen Christensenb, arbejdsmand Freddy Christensen, ”Stedet”, Katrinebjerg, Holmstrup
Anette Slott Jensen, (konf. 2. april 19674)
Lisbeth Telling, Skovfoged Telling, Stokkebjerghus, Jyderup
Dan From Petersenc, Kollegiet *se historien om Særslev *fb*
Peter S. Petersen23 *fb*
Søren Weile23
Lone Laursen, Kollegiet, konf. 21 april 19685
Jørn Ahlbjerg, Ingeniør Knud Ahlbjerg, Kollegiet, Jyderup6 (Konf. 1/10.19677)
1 Real
Karen Breum Petersen, Holbækvej 111, Jyderup
Lars Villemoes24,35 ✝ RIP
Anette Søderberg, *fb*
Michael Christensen25 Flidspræmie
Connie Ertmann26, Grønthandler Rasmussen, Jyderup
2 Real27
Niels Arnt,
Lennart Søderberg *fb*,
Claus Blædel *fb*,
Preben (mgl efternavn),
Michael Samuelsson,
Holger Petersen, Læsø (tidl. Jyderup)
Johannes (mgl efternavn),
Erna Børgager, Kalundborg Flidspræmie
Kirsten Jæger Rasmussen, Gørlev
Marie Louise Loes Vermeÿ, salgschef Ad. Vermeÿ, Dyremosevej 1030, Jyderup *fb*
Ulla Hansen,
Sven Telling, Skovfoged Telling, Stokkebjerghus, Jyderup Stokkebjerg
Torben Nielsen, Søborg
Eivind Ertmann Rasmussen, Grønthandler Rasmussen, Jyderup.
Jyderup Realskole Realklasse 1968
2. Real fra Lennart Søderberg


Jyderup Realskoles Realelever
Billedet fra Lennart Søderberg
3 Real1
Lotte Lind, Proprietær Lind, Tornvedgården28, Jyderup. *fb*
Anne Clausen
Birthe Gjelstrup Flidspræmie
Susanne Jensen
Niels Junker,
Jette Nielsen,
Dorte Prange
Kirsten Skarsø,
Lise Sjølund,
Mary Ann Smithh Flidspræmie
Torben Kock,
Lis Frederiksen
Erik Holst Flidspræmie "bedste elev"2 *fb*

Jyderup Realskole Realklasse 1968
3. Real fra Erik Holst

Lotte Lind, Anne Clausen, Birthe Gjelstrup, Susanne Jensen, Nils Junker, Dorte Prange, Kirsten Skarsø, Lise Sjølund, Mary Ann Smith, Torben Kock, Lis Frederiksen og Erik Holst som står til højre for vores klasselærer Agnes T. Sørensen34

Dimission 1968

Ny skoleleder (Peter Hehnel) nævnes at man tager afsked med 13a elever fra 3 Real. Konstituerende skoleinspektør Hougaard sagde i sin tale, at det er væsentligt med dygtighed, men det må ikke betyde, at det menneskelige i tilværelsen glemmes. Han håbede, eleverne ville huske og bruge de muligheder, de havde fået, og ønskede dem held og lykke fremover2

1968 juni; Skoleafslutning
I løbet af denne uge er eksamen forbi på de fleste skoler. Jyderup Realskole har fastlagt afslutningsfesten til torsdag den 20. juni kl. 19 på hotel Skarridsø. Forældrene er indbudt11

1968 juni; Elevindskrivning
Indskrivning af elever til næste skoleår er startet på Jyderup Realskole, og tilmelding finder sted tirsdag, onsdag og torsdag på skolen i tidsrummet kl. 14.15 eller ved telefonisk henvendelse til revisor Funch Jensen, tlf. Jyderup 55
Der er tilmelding til såvel børnehaveklasse for børn, der er fyldt 5 år inden februar 1968, som til alle hovedskoleklasser, 8. klasse samt realklasserne. Såfremt der opnås fornøden tilslutning vil der blive etableret 9. klasse12

Uden klassetrin:
Fra Flidspræmier: Thina Milsted, Inge Thurø, Kirsten Jensen, Børge Rasmussen, Helle Bach33
Jan Holger Andersen 1967-7236 Kollegiet *fb*
Sten Wulff *fb- Jeg startede vist nok i 1966.... gik sammen med Peter Jespersen ( Blåhval) til 197038
Jan Lund40


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 20. juni 1968, side 6; 13 realister
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad, juni 1968
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 26. sep. 1967, side 3; Konfirmander (Lene Møldrup)
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 28. marts 1967, side 4; Konfirmation, navn Annette Slott Jensen
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 9. april 1968, side 6 (Lone Laursen), samt Jyderup Posten 19. april 1968 (JP fra Flemming Thorsen april 26. april 2017)
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad, 26.sept, 1967, side 3, konfirmation 1/10.1967
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 26. sep. 1967, side 3; Konfirmander (Jørn Ahlbjerg) ingeniør A. Kollegiet
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 21. juni 1968, side 6; 13 realister dimittere
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 7. juli 1967
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 14. august 1967, side 3; Skolen starter
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 15. juni 1968, side 6; Skoleafslutning
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 15. juni 1968, side 6; Elevindskrivning
Kilde 13: Børnehaveklassen billede og navne fra Jesper Tving
Kilde 14: Oplyst af Stina Thorsteen Madsen (flyttet nov. 2015 hun kan ikke have gået i 1 klasse, se klassebillede)
Kilde 15: Oplyst af Inger Lise Andersen
Kilde 16: Marianne Lund Christensen oplyser at hun kun gik i Børnehaveklasse på Jyderup Realskole
Kilde 17: Steffen Jartvar Olsen oplyser at han kun gik i Børnehaveklasse på Jyderup Realskole
Kilde 18: Oplyst af Lotte Nielsen Ranch, tidl Liselotte Nielsen og lillesøster til Anne Mette
Kilde 19: Mette Frøslev Bruun oplyser Helle gik i Børnehaveklassen 1963
Kilde 20: Oplyst af Kim Erik Tuxen
Kilde 21: Oplyst af Jesper Rivers okt. 2008
Kilde 22: Info om Jens fra klassebillede og 10 kl
Kilde 23: Oplyst af Peter S. Petersen
Kilde 24: Oplyst af Lars Villemoes
Kilde 25: Michael ses 6. kl. og 3 real
Kilde 26: Connie nævnes i flidspræmie Kalundborg Folkeblad 23/6.70
Kilde 27: Billede og navne fra Lennart Søderberg
Kilde 28: Adresse oplyst af Lotte Lind
Kilde 29: "tanteaase@yahoo.no" skriver på soltest.dk; Jeg var kun på skolen et år (1968)6 klasse, men jeg husker due madsen. Jeg vil meget gerne komme i kontakt med nogen der kan huske mig ! Spesielt Hanne Skov Hansen, Tissegris, Sonja Nystrup Nordentoft; Susan alison Bell. Min mail er : tanteaase@yahoo.no - det fundet 26/7.2015, original tekst fra 6 år 8 måneder siden (ved ikke om det 67/68 ell. 68/69. 26/7.15 prøvet emailen
Kilde 30: Loes Vermeÿ konfirmeret 2. oktober 1966, Kalundborg Folkeblad 27. september 1966, side 3; Konfirmander/2018 Rettet stavemåde iht. Loes Vermeÿ 18. august2018 (stod tidl. Vermey)
Kilde 31: Finn Rosenløv oplyser 30. juli 2015 1965-69
Kilde 32: Oplyst af Henrik Søborg Thomsen, gik på skolen i 2 år (er dog ikke med på billedet)
Kilde 33: Kalundborg Folkeblad 21. juni 1968, side 6; 13 realister dimittere
Kilde 34: Billede og oplysninger om 3. Real fra Erik Holst januar 2018
Kilde 35: Oplysning om Lars Villemoes død af Søren Villemoes nov. 2019
Kilde 36: Oplyst af Jan Holger Andersen på fb-siden "Tidligere elever fra Jyderup Realskole" dec. 2019
Kilde 37: Storebror til Jan Holger Andersen, der oplyser de boede sammen da de kom på Jyderup Realskole 1967
Kilde 38: Opst af Sten Wulff dec. 2020
Kilde 39: Oplyst af Finn Rosenløv dec. 2020
Kilde 40: Oplyst af Jan Lund dec. 2020
Noter:
a) Rettet til 13: Der stod 15 elever før, tror det en fejl
b) Konfirmeret 21. april 1968: Kalundborg Folkeblad 9. april 1968, side 6.
Jane Christensen, Erikshøj, Holmstrup, truchfører Freddy Christensen
c) Navneændring, Dan Ørum
d) Navneændring Pia Mogensen
e) Navneændring til Inger Lise Holmstrup Christiansen
f) Navneændring Stina Thorsteen Madsen
g) Navneændring Pernille Andrén
h) Evt. nu Mary-Ann McKerchar Linkedin (aug 2015)

Helle Sørensen oplyst hun gik på skolen 1967-68. Facebook 17/3.15
Jesper Rievers nævnter også Jan Lund - som han tror går i 5 kl. (4/10.2008 *fb*)

Sidst opdateret 22. december 2020
©Jyderup Realskole