Retur forside elevlisterElevliste 1969/70
Pt. ingen oplysninger om Børnehaveklassen


Pt. ingen oplysninger om 1. klasse

Jyderup Realskoles elever 1969/70
2. klasse fra Hanne Jalborg
2. klasse21
Hanne Maria Jalborg, Kollegiet *fb*
Søren Olsen, Kollegiet9
Esben Winkler10
Kent
Carsten
Birthe Dam Christensen
Hellei
Mette Susanne Krogh11 *fb*
Torben

3 Klasse
Stina Thorsteen Christenseng Skolens pedel Freddy Christensen, ”Stedet”, Katrinebjerg, Holmstrup sogn8 flidspræmie *fb*
Per Bredholt Frederiksen, Lærerinde fru Frederiksen, Jyderup
Preben Rasmussen *fb*
Carl Aage Mortensen (Calle), Direktør Mortensen, Kalundborgh *fb*
Jesper Hehnel, skolebestyrer Hehnel, Jyderup
Hanne Bollerup, civilingeniør Bollerup, Kalundborg *fb*
Jørgen Hastrup, hofjægermester Hastrup
Anett Dyrevig, Dyrevig, Jyderup
Mai-Britt Larsen, forstander Larsen, Kollegiet14 *fb*
Ken Gaarde, Sløjdlærer Gaarde, Jyderup13
Frank Hansen13
Sabrina Hansen13
Clark
Lene
Ole
Kent Homark36

1969, 11. juni; Cykelstyrt - skoleelev Frank Hansen, Kollegiet i Jyderup, blev i går af Falck Zonens ambulance ført til Kalundborg sygehus efter styrt med sin cykel.
Han slog i faldet hovedet mod en parkeret bil33
Jyderup Realskole 1970
3 klasse fra Stina Thorsteen
Jørgen, Stina, Hanne, Lene, Ole, Preben, Anett, Jesper, Clark, og Per, i 3 Kl. udvides med Frank, Ken, Sabrina, Maj-Britt, Calle, til højre for frk. Andersen Kent Homark


4 Klasse
Anette Kragh22, Kollegiet flidspræmie 1970
Anne Pernille Kroghl *fb*


5 klasse
1970, feb. - var elever fra 5. klasse med i et radioprogram "Den er bedst" om klassisk musik.
Mette Winkler, Kollegiet flidspræmie 1970
Inger Lise Andersene *fb*
Lisbet Hehnel7, Skolebestyrer Hehnel, Jyderup
Kim Hedegaard Andersenf15 *fb*


6. Klasse
Johan Jørgensen24 flidspræmie 1970
Linda Mortensend,24 Direktør Mortensen, Kalundborg flidspræmie 1970
Marianne Rygaard Lauridsen5
Helle Gulla Taarn6
Per Gaarde, Sløjdlærer Gaarde, Jyderup
Bente Saxtoft, Svebølle4 flidspræmie *fb*
Bente Heinrichsen34,o *fb*


7. A.
Anne Dorthe Aggergaard,
Henrik Bülow Johansen, Kollegiet
Carl-Henrik Billegaard Olsen, Sorø
Charlotte Bogh Due Madsen23


7. B.
Pia Efly Thorsteen Christensenc, Skolens pedel Freddy Christensen, ”Stedet”, Katrinebjerg, Holmstrup sogn Flidspræmie 1970

8. Klasse18
Steen William Wennergren, (Jyderup)
Michael Flack,
Johnny Gaarde, Sløjdlærer Gaarde, Jyderup
Ole Steen Pilegaard *fb*
Hans Christian Engelbrecht35, Kollegiet flidspræmie
Leif Beck,
Hans-Ole Jørgensen (Kbh.)
Annette Larsen (Kbh.)
Kirsten Butzback Jacobsen,
Lise Herbstb *fb*
Marianne Thomsen Jensen,
Marianne Anette Edelslund Larsen (Snertinge)
Anni Leerbech
Aase Enemark.

Liselotte R ligger på hospital i 8 kl.
Billedet fra Ole Steen Pilegaard og oplysninger om elevnavne fra Lise Herbst

Annelise Kristoffersenm,19 *fb*
Hanne Sloth *fb*
Jørgen Helmer Andersen,
Johnny Gothard Giese, København
Kim Michael Nielsen, Jyderup - stod på tidligere liste over klassen
Jyderup Realskoles elever 1969/70
8. klasse fra Ole Steen Pilegaard Lærer.: Hr. John Larsen


Jyderup Realskoles elever 1969/70
9. klasse fra Jørn Pedersen. Lærer Hr. Knud Hougaard

9. august 1969. For første gang der oprettese en 9.klasse17
9 Klasse3 fra Jørn Pedersen
Jesper Pflüger Dam, Kollegiet *fb*
Bo Sørensen, Kollegiet ses ikke i avisen
Niels With, Kollegiet
Jørn Ege Pedersena, Kollegiet *fb*
Jan Erik Rasmussen, (kaldt Marx), Kollegiet flidspræmie 1970
Jens Otto Kondrup, Kollegiet *fb*
Hanne Krigsman, Kollegiet
Pia Fogh Petersen, Kollegiet
Søren Weile, Kollegiet


1 Real Klassetur til Lolland
Christian Stampe Duus, Major Duus, Jyderup
Ulla Maria Mortensen, Kollegiet flidspræmie 1970
Karen Ellegaard Mogensen26 *fb*
Per Vecht, Direktør Vecht, Jyderup
Birgitte Hvass27
Arne Wisti32 *fb*


2 Real
Jeanette Marianne Bock *fb*
Anette Slott Jensen, Pedel Jensen, Jyderup
Lene Mødrup, Inspektør Møldrup, Jyderup
Lisbeth Telling, Skovfoged Telling, Stokkebjerghus, Jyderup
Jane Thorsteen Christensen, Skolens pedel Freddy Christensen, ”Stedet”, Katrinebjerg, Holmstrup sogn. Flidspræmie 1970 ✝RIP
Peter Axel Christian Jespersen20, Kollegiet
Søren Hellesen Lund20, Kollegiet
Steen Walter Hansen20, Kollegiet
Gertrud Breum Petersen25
Bente Larsen, Realskolens Kollegium2
Lene Møldrup, assurandør Møldrup, Emmabodavej 10, Jyderup
Connie Ertmann Rasmussen29, Grønthandler Rasmussen, Slagelsevej, Jyderup
3 Real1
Michael Christensen, Katrinebjerg, Mørkøv
Peter Bülow Christensen, Hanerup pr. Regstrup16
Susanne Franck, Hovedgaden 47, Mørkøv
Susanne Lisbeth Hansenk, Kollegiet *fb*
Jette Kilde, Kollegiet *fb*
Susanne Edelslund Madsen, Kollegiet
Morten Bogh Larsen, Favrbo
Henrik Bogh Due-Madsen
Betty-Irene Nielsen, Kollegiet
Jan Dilling Nielsen, Eskebjerg
Henriette Olsen, Kollegiet
Kirsten Ellen Pedersen, Kollegiet
Karen Breum Petersen, Holbækvej 111, Jyderup
Anne-Marie Kärk Poulsen, *fb*
Annette Bay, Svinninge
Lars Villemoes, Kollegiet Flidspræmie 1970 *fb*


1970 februar skuespillet af Banden "Spillet om skolen" forbeholdt elever fra 7. klasse og opefter. Skuespillet var planlagt af elevrådet.

1970 Dimissionstale
1970 Sverige
1970 Svenskernes besøg

Uden klassetrin
Peter Juul28 stod ved 2 klasse men passer ikke med klassebillede nov 2015

Annette Søderberg – nævnes af Jette Kilde, evt. udgået af 2R, ses ikke i KF 20/6. 1970
Bente Christensen, Lyngvej 19, Jyderup Flidspræmie 1970

Kalundborg Folkeblad: 21/6. 1970 alle nævnes uden klasse i forbindelse med underholdningen på afgangselevernes sidste dag;
Peter Bülow Christensen, Regstrup (3. real), Bente Larsen, Kollegiet (2. real), Anne Katrine Rasmussen, Stokkebjerg (5. kl.), Gitte Slott, Kollegiet, Jette Harboe, Kollegiet
Sine Staunager30, opl af SS 65-70
Fra Bjarne Sørensens optagelse til kollegiesamfund ses flg. Navne fra 69/70 alle fra Kollegiet;
Morten Due Madsen, (Inger Lis Holmstrup Christiansen, skriver der er 2 brødre der hedder Due Madsen)(Henrik 3. Real og Morten ?)
Birthe Moth nævnes som luciabrud i Kalundborg Folkeblad 16. dec. 1970, side 6; PH holder husmorforeningens juletale på Kollegiet og Jette Harboe, Anette Kragh nævnes i artiklen ved luciaoptog
Jan Lund31, som gik på skolen ca '69 - '72 opl af Hanne Slot
Nævnes på Lise Herbst billede af Sangkoret 1970, øverst fra venstre: Majbrith (se **), Susan, Birgitte Hvass, Marianne, Anni Leerbeck, Lise Herbst, Jette Harboe, Lisbeth Hehnel,(Frk. Hansen), Birthe, Aase Enemark, (Fru Rasmussen), Eva, Jeanette (Bock), ? , Birgitte, Annette, Linda (Mortensen), Mette (Winkler), ? , Sabrina (Hansen), Yvonne, ? , Hanne, Stina, ? , navn? men sku være Hr. Larsen´s ældste datter, ? , ? . Dem i () er lærere eller forslag til navn.
**
I Kalundborg Folkeblad 6. sept. 1969, side 6; De elsker at synge - også udenfor skoletiden,
nævnes "En af sangskolens elever Maj Brith" Sangskolen er sangpædagog Birgitte Rasmussens, Svinninge, så det ikke sikkert Maj Brith er elev fra Jyderup Realskole (Majbrith staves ens mon det samme elev?)

i Orienteringsløb nævnes følgende navne:
Store elever: nr. 1 Stampe Duus (8/1.Real), Jyderup og Carsten Jørgensen, Bjergsted. nr. 2 Jan Andersen og Henrik Bülow, og nr. 3 Niels With og Henrik Due Madsen. Trøstepræmien tilfaldt Kim Vestergaard.
Små elever: nr. 1 Yvonne Hansen, Allan Rasmussen, nr. 2 Sabrina Hansen og nr. 3 Frank Hansen. Her tilfaldt trøstpræmien Mette Winkler12


Medarbejder på skolen:
Hr. Freddy Christensen var pedel på Jyderup Realskole fra 1967 til 1969 oplyst af Stina Thorsteen


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg folkeblad, 20. juni 1970 og fra Jette Kilde
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 28. sept. 1968, side 6; Konfirmation i Holmstrup kirke og ses 3. Real 1970/71
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 20. juni 1970, billedet 9. klasse fra Jørn Pedersen
Kilde 4: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1973, sangkoret, side 6. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 5: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1973, sangkoret, side 6. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 6: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1973, sangkoret, side 6. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 7: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1973, sangkoret, side 6. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1970
Kilde 9: 21/6. 1970 alle nævnes uden klasse i forbindelse med underholdningen på afgangselevernes sidste dag
Kilde 10: Efternavn fra Kalundborg Folkeblad 1. marts 1971, side 6; Fest på Kollegiet
Kilde 11: Efternavn fra 5 kl. fra Jette Gydov
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 15. dec. 1969, side 6; Skarridsø rundt
Kilde 13: Ken Gaarde 6. juni 2015
Kilde 14: Oplyst af Stina Thorsteen Madsen
Kilde 15: Oplyst af Kim Erik Tuxen
Kilde 16: Internetlink til Peter fundet 2015
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad, side 6
Kilde 18: Billedet 8. klasse fra Ole Steen Pilegaard og oplysninger om elevnavne fra Lise Herbst
Kilde 19: Annelise Kristoffersen oplyst af Ditte Munk
Kilde 20: Fra Bjarne Sørensen's ”kollegieoptagelse”
Kilde 21: Billede 2. klasse og navne fra Hanne Jalborg
Kilde 22: Fra flidspræmie 1970, Kalundborg Folkeblad 23/6. 70 + og information 1971 om koret
Kilde 23: Charlotte Bogh Due Madsen ses 1972/73
Kilde 24: Johan fik flidspræmie 1970, Kalundborg Folkeblad 23/6. 1970
Kilde 25: Gertrud Breum Petersen fra klassebillede 1967 - Realeksamen 71
Kilde 26: Oplyst af Karen Ellegaard Mogensen
Kilde 27: Birgitte Hvass ses 7 kl. og 2 real
Kilde 28: Oplyst af Peter Juul 22. februar 2015
Kilde 29: Information om Connie Ertmann Rasmussen fra Kalundborg Folkeblad 23/6. 1970 (3 real)
Kilde 30: Oplyst af Sine Staunager 1965-70
Kilde 31: Information om Jan Lund, som gik på skolen ca. 1969 - '72 opl af Hanne Slot
Kilde 32: Oplyst af Arne Wisti sept. 2015
Kilde 33: Holbæk Amts Venstreblad 11. juni 1969, side 7; Cykelstyrt
Kilde 34: Bente Langkjær 2014
Kilde 35: Oplyst af Hans Christian Engelbrecht 25 dec. 2016. HCE har været elev på Jyderup Realskole og boet på skolens kollegium i tiden fra 10.03.1969 til 22.06.1972
Kilde 36: Oplyst af Calle Mortensen feb. 2017
Noter:
a) Navneændring; Jørn Pedersen oplyst af JP 2011
b) Navneændring; Lise Herbst Berg oplyst af LHB 2013
c) Navneændring; Pia Mogensen oplyst af Pia Mogensen 2013
d) Navneændring; Lindha Reeder
e) Navneændring Inger Lis Holmstrup Christiansen
f) Navneændring Kim Erik Tuxen
g) Navneændring Stina Thorsteen Madsen
h) Navneændring, Calle Kasper Christensen
i) Ikke Helle Svensson
j) Fra internettet feb. 2015 peter.bulow@privat.dk
k) Navneændring Susanne Yggdrasil
l) Navneændring Pernille Andrén
m) Navneændring Ditte Munk
o) Navneændring Bente Langkjær

Kalundborg Folkeblad 14. maj, side 6; Jyderup elever i radioudsendelse (svær at læse på microfilm)

Sidst opdateret 22. juli 2017
©Jyderup Realskole