Knud Thomassen
Bent Thomassen gik i 7 klasse på Jyderup Realskole1
Bent Thomassen, postbud Knud Thomassen, Stokkebjerg ses ved Konfirmation 15. april 19712 og ved Flidspræmie i 1972
Jette Thomassen ses på Jyderup Realskole 1963/64 - realeksamen 19663


1978 oktober; Dødsfald
Fru Tove Thomassen, gift med postbud Knud Thomassen, Stokkebjerg ved Jyderup, er død i en alder af 50 år efter længere tids sygdom.
Fru Thomassen, der stammede fra København, har under hele sit ægteskab boet i Stokkebjerg. Foruden at passe hjemmet påtog hun sig forskellige ekstrajobs, bl.a. på Bassebjerggård, hos grønthandler Sv. O. Rasmussen og hjemmesyerske.
Tove Thomassen efterlader foruden sin mand to børn, Jette, der er gift med tømrer Kj. Madsen, Jyderup, og Bent, der bor i Kundby4


Kilder:
Kilde 1: Konfirmation 15. april 1971, Kalundborg Folkeblad, side 6;
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 15. april 1971, side 6
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetninger 1964, (1965) ses 1. Real og 3. Real,
1965 Kalundborg Folkeblad 22 juni 1965 side 3+4 og Holbæk Amts Venstreblad 22. juni 1965, side 6
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 24. oktober 1978, side 10; DødsfaldSidst rettet 21. september 2015
©Jyderup Realskole