Retur forside elevlisterElevliste 1970/71
1 Klasse
pt. har vi ikke kendskab til elever i denne klasse

2. Klasse
pt har vi ikke kendskab til elever i denne klasse
Jyderup posten 28. januar 1971
Jyderup posten28
3. klasse3
Jyderup Realskole 3 kl. 1971
3. klasse fra Hanne JalborgØverst fra venstre: Henrik og Christian.
Midten fra venstre: Henrik, Esben Winkler3, Allan, Søren, Jack (evt. Milton),
Torben og Jens.
Nederst fra venstre: Marianne Ølholm *fb*, Bente, Hanne Jalborg *fb*, Helleh, Sys,
Birthe Dam Christensen og Mette Susanne Krogh *fb*
Jyderup Realskole 1971
4 kl fra Stina Thorsteen: bagerste række: ?, Peter, Kalle. Midterste række: Kent, Jørgen, Frank, Jan, frk. Hansen, Niels, Preben, Ken, Per. Forreste række: Anett, Maj-Britt, Karin, Hanne, Sabrina, Stina, Jesper4


4 Klasse
Stina Thorsteen Christensenf,4 arbejdsmand Freddy Christensen, ”Stedet”, Katrinebjerg, Holmstrup sogn.
Frank Verner Hansen4
Per Bredholt Frederiksen, Lærerinde fru Frederiksen, Jyderup4
Preben Rasmussen *fb*
Carl Aage Mortenseng, direktør Mortensen, Kalundborg *fb*
Hanne Bollerup, civilingeniør Bollerup, Kalundborg *fb*
Jørgen Hastrup, godsejer Hastrup, Jyderup
Anett Dyrevig, Flidspræmie
Mai-Britt Larsen Flidspræmie
Jesper Hehnel, skolebestyrer Hehnel, Jyderup *fb* Kalundborg Folkeblad 1. marts 1971, side 6; Fest på Kollegiet
Ken Gaarde6, Sløjdlærer Gaarde, Stedinghus *fb*
Sabrina Hansen
Peter Juul2 *fb*
Kent Tage Laurvig Petersen (efternavn fra 3. real)
Jan
Niels
Karin
5 Klasse
Elever fra dette klassetrin opførte FortryllelsenKollegiet
Anette Kragh (sangkoret)
Michael Petersen frikvarter jun 76, side 17
Lone Beiler Flidspræmie
Connie Gersdam, Kollegiet23,m *fb*

fra tekst ved billede fb;(Lars-Erik Rydberg)
Folke (bagest højre),rækken med Dorthe fra højre Tving, Darman, Bohlbro, Kim?
Kirsten Bülow nr. 2 fra venstre, Anne Pernille Kroghi *fb* nr. 3 fra højre

Jyderup Realskoles 5 kl. 1971
5 klasse fra Michael Petersen


6 Klasse 1970 Svensk genvisitKollegiet
Andreas Hastrup, hofjægermester Hastrup
Bjarne Sørensen, *fb*
Inger Lise Andersend *fb*
Jens Henrik Vejgaard Sørensen, Slagelsevej 48, Jyderup7
Mette Winkler24, Kostskoleelev boede hos Peter Hehnel *fb*
Anne Cathrine Rasmussen (sangkoret)
Lisbet Hehnelk, skolebestyrer Hehnel, Jyderup *fb* frikvarter dec. 1973, sangkoret, side 6
Søs Bencke11 *fb*
Marianne Fomsgård Andersene *fb*
Anders Philip Jacobsen12, ses 5 kl. og 9 kl.
Søren Michael Wager, ses 5 kl. og 9 kl.

Jyderup Realskoles 6 kl. 1971
6 klasse fra Bjarne Sørensen

og et mere fra Mette Winkler:
Jyderup Realskoles 6 kl. 1971
Mette; Jeg er nr. 2 fra højre i første række

7 Klasse
Johan Jørgensen,
Marianne Rygaard Lauridsen,[frikvarter dec. 1973, sangkoret, side 6] konf.
Helle Gulla Taarn9, frikvarter dec. 1973, sangkoret, side 6]+ Kalundborg Folkeblad 1. marts 1971, side 6; Fest på Kollegiet
Per Gaarde, Sløjdlærer Gaarde, Stedinghus
Linda Mortensenc, Direktør Mortensen, Kalundborg *fb*
Bente Agnete Saxtoft9 [frikvarter dec. 73 sangkoret, side 6 Flidspræmie
Bente Heinrichsen8,l *fb*
Jette Harboe-Jensen7, Kollegiet
Susan Lindholm7, Kollegiet
Birthe Moth7, Kollegiet
Eva-Maria Staberg7, Kollegiet
Niels Boserup7, Godsejer Kate Boserup, Saltofte
Frits Stampe Frederiksen7, Kollegiet
Lennart Kjellerup7, Kollegiet
Bjarne Lyngboe Nielsen7, Fru Mille Nielsen, Albert Ibsensvej 8, Slagelse
Steen Olsen7, Disponent John Olsen, Parcelvej 12, Jyderup
Bent Thomassen7, Postbud Knud Thomassen, Stokkebjerg

Yderligere ti piger og drenge har gået til konfirmationsforberedelse hos
pastor Holger Hansen på Kollegiet og de konfirmeres i deres hjemmekommuner
8 Klasse
Carl-Henrik Billegaard Olsen, Sorø
Henrik Bülow Johansen,
Per Sørensen Flidspræmie
Pia Efly Thorsteen Christensenb,arbejdsmand Freddy Christensen, ”Stedet”, Katrinebjerg, Holmstrup sogn. 8 eller 1 R
Kim Hedegaard Andersenj5 *fb*
9 Klasse
Anette Larsen, København10
Marianne Thomsen Jensen10
Steen William Wennergren, Jyderup10
Hans-Ole Jørgensen10
Johnny Gothard Giese10
Johnny Gaarde, Jyderup10
Kim Michael Nielsen, Jyderup10
10 Klasse14
Diane Kathleen Christophersen, Flidspræmie, bedste præstation i dansk
Jens Otto Kondrup,
Jette Plugmann Nielsen,
Janne Ingeborg Petersen,
Pia Fogh Petersen,
Jan Erik Rasmussen,
Torben Martin Schack, *fb*
Søren Weile ✝ RIP
Niels With,
Jørn Ege Pedersena, Kollegiet *fb*


1. Real
Anne Dorte Aggergaard,
Lise Harding21 *fb*
Lisbet Fog15
Anette15
Myrna15
Curi Lambertsen17, Radiotelegrafist Lambertsen, Hvidovre (Kollegiet) *fb*
Charlotte Bogh Due Madsen16
Hans Christian Engelbrecht22, Kollegiet
Grethe Terp30 ✝ RIP jan. 2021


2. Real1 fra klassebillede
Gitte (mgl efternavn),
Lars Jensen-Holm26, se beat på kollegiet *fb*
Per Vecht, Direktør Vecht, Jyderup
Peter Erik-Jørgensen, Kalundborg29 ✝ RIP 1982
Nils Erik-Jørgensen, Kalundborg29 *fb
Bent Rasmussen, Svinninge
Flemming (mgl efternavn),
Bjarne (mgl efternavn),
Jørgen Jimmy Nielsen, Sejerø
Mette (mgl efternavn),
Ingeborg Saabye Duwens, Kalundborg
Karen Ellegaard Mogensen, København *fb*
Liselotte Speht Knudsen, Kalundborg *fb*
Else Inga Rasmussen, Sejerø
Christian Stampe Duus, Major Duus, Jyderup Flidspræmie)
Arne Wisti, Kalundborg14 *fb*
Erik Aaberg Larsen, Kbh
Ulla Maria Mortensen, Kbh se beat på kollegiet
Helga Vibeke Olsen, København (Vibse) *fb*
Jørgen Birkholm, ses 3 real 71/72 bør derfor være 2 R. (Kalundborg Folkeblad 1. dec. 1970, side 6; beat på kollegiet)
Jyderup Realskoles 2 real 1971
2 Real Fra Liselotte Specht og Arne Wisti
Lars Jensen-Holm; Jeg står øverste række nr. 3 fra højre mellem Ulla og Per26
Bageste række; Arne, Stampe, Gitte, Ulla, Lars, Per, Åberg
Midterste række: Peter, Bent, Flemming, Fru A.V, Hr. A.V, Bjarne, Niels, Jimmy
Mette, Lotte M, Ingeborg, Vibeke, Karen, Lotte S, Inga
3. Real1
Pia Hegnet Andersen,
Jeanette Marianne Bock, Kalundborg *fb*
Jane Thorsteen Christensen, arbejdsmand Freddy Christensen, ”Stedet”, Katrinebjerg, Holmstrup. ✝ RIP 2011
Jonna Bredholt Frederiksen, Lærerinde fru Frederiksen, Jyderup
Alice Hansen,
Sten Walther Hansen,
Anette Slott Jensen, Pedel Jensen, Jyderup
Kim Dennis Jensen,
Zenia Pia Stengård Jepsen,
Peter Axel Christian Jespersen, (se beat på kollegiet)
Vincent George Juul,
Laila Jørnild,
Bente Larsen,
Vibeke Helen Larsen, Flidspræmie, bedste præstation i dansk
Erling Mølgård Laustsen,
Søren Hellesen Lund, (se beat på kollegiet)
Lene Møldrup, assurandør Møldrup, Emmabodavej 10, Jyderup
Gertrud Breum Petersen, Flidspræmie
Lisbeth Telling, Skovfoged Telling, Stokkebjerghus, JyderupUden klassetrin:
Jan Holger Andersen 1967-7227 Kollegiet *fb*
Marius Mathiesen oplyser at han gik på skolen fra 1970-80 den 24. januar 2016
sept. 2016; Bente Landen skriver via fb at hun gik på skolen 1970-71 pt. ingen klasseoplysninger28 *fb*

1970, 1. dec.; Beat på Kollegiet
Jyderup Realskole holdt i weekenden fest på Kollegiet.
Festkomiteen - Søren Hellesen Lund, Peter Jespersen, Lars Jensen Holm, Ulla-Maria Mortensen og
Jørgen Birkholm - havde tilrettelagt arrangementet, og Jørgen Birkholm fortæller her om den storstillede fest: her nævnes også Torsten Helmer Nielsen (lysshow)18

LeneLotte og Sussie19

Jan Lund, som gik på skolen ca '69 - '7220

fra Kalundborg Folkeblad 1. marts 1971, side 6; Fest på Kollegiet
De yngste elever, Laila Jarnild ses en Laila Jørnild 3.R, og Esben Winkler fundet 3 kl. (3 kl.)18

Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 15. juni 1971 også i Holbæk Amts Venstreblad 21. juni 1971, side 8
Kilde 2: Oplyst af Peter Juul 22. februar 2015
Kilde 3: Billede og navne af 3. klasse fra Hanne Jalborg
Kilde 4: Oplyst af Stina Thorsteen Madsen 15. november 2015
Kilde 5: Oplyst af Kim Erik Tuxen
Kilde 6: Oplyst af Ken Gaarde 6. juni 2015
Kilde 7: Konfirmation 15. april 1971, Kalundborg Folkeblad, side 6
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 9. dec. 1970, side 6; Realens pigekor og Simon Rosenbaum
Kilde 9: frikvarter dec. 1973, sangkoret, side 6
Kilde 10: Anette Larsen, Marianne Thomsen Jensen, Steen Wennergren, Hans-Ole Jørgensen,
Johnny Giese, Johnny Gaarde, Kim M. Nielsen, ses 8. og 10. klasse, formodes derfor at gå i 9. klasse 1970/71
Kilde 11: Søs Bencke oplyser 6. klasse - 1 Real (1971-73)
Kilde 12: Anders Philip Jacobsen ses 5. kl. og 9. kl.
Kilde 13: Arne Wisti ses 1. Real og fra Kalundborg Folkeblad 15/6. 1972
Kilde 14:
Kalundborg Folkeblad 21. juni 1971; Dimittender 1971 (fra Bente Stilhoff Jakobsen)
og Holbæk Amts Venstreblad 21. juni 1971, side 8; Dim. 1971, første gang i Jyderup Kino
Kilde 15: Lisbeth, Anette, Myrna nævnes af Lise Harding
Kilde 16: Charlotte Bogh Due Madsen ses 1969/70 samt 1972/73
Kilde 17: Oplyst af Curi Lambertsen
Kilde 18: Kalundborg Folkeblad 1. dec. 1970, side 6; Beat på Kollegiet
Kilde 19: Kalundborg Folkeblad 1. april 1971, side 6; Ros og tak fra Kollgiet
Kilde 20: Oplysning om Jan Lund fra Hanne Slot
Kilde 21: Oplyst af Lise Hardin 20. maj 2016. Lise; Jeg var der i 1970-71......med Knirke, Myrna, Hvalen med flere.
Der var den gang der var noget der hed Vandtårnet....og frk. Villumsen røg i søen, hjulpet ganske lidt af os.
Kilde 22: Oplyst af Hans Christian Engelbrecht 25 dec. 2016. HCE har været elev på Jyderup Realskole og boet på skolens kollegium i tiden fra 10.03.1969 til 22.06.1972.
Kilde 23: Connie Beckmann oplyser 1968-69 til 1974 og at hun boede på Kollegiet 14. juni 2018
Kilde 24: >Mette Winkler oplyst 2. juli 2018
Kilde 25: Jyderup posten 28. januar 1971
Kilde 26: Oplyst af Lars Jensen-Holm dec. 2018
Kilde 27: Oplyst af Jan Holger Andersen på fb-siden "Tidligere elever fra Jyderup Realskole" dec. 2019
Kilde 28: Oplysning fra fb sept. 2016
Kilde 29: Oplyst af Nils Jørgensen 14. december 2020
Kilde 30: Oplyst af Kim Erik Tuxen 12. januar 2021
Noter:
a) Navneændring; Jørn Petersen oplyst 2011
b) Navneændring Pia Mogensen oplyst 2013
c) Navneændring Lindha Reeder
d) Navneændring til Inger Lis Holmstrup Christiansen
e) Navneændring Marianne Fomsgård Hansen
f) Navneændring Stina Thorsteen Madsen
g) Navneændring, Calle Kasper Christensen
h) Ikke Helle Svensson
i) Navneændring Pernille Andrén juli 2015
j) Navneændring Kim Tuxen
k) Navneændring Lisbet Patrick
l) Navneændring nu Bente Langkjær
m) Navneændring nu Connie Beckmann

Børnehaveklassen: Ikke tilmeldte nok til oprettelse af Børnehaveklasse.
Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1972, side 10. Jyderup Bogtrykkeri
x) Oplyst af Ken Gaarde 6. juni 2015

Sidst rettet 14. december 2020
©Jyderup Realskole