Ulla Maria Mortensen
Ulla Maria Mortensen ses fra 1. Real 1969/70 - Realeksamen 1972


Ulla Maria Mortensens CV
Kandidat til hovedstyrelsesvalg i DLF
Ernærings- og husholdningsøkonom
Formand for Formidlerne i 12 år
Medlem af hovedstyrelsen i DLF
Organisatoriske, uddannelsespolitiske og faglige erfaringer

Siden 1979 har jeg været faglig og fagpolitisk aktiv i fagforeningsarbejde med mange interne og eksterne poster i diverse råd, nævn, udvalg, bestyrelser og styregrupper. Aktiviteterne har været på både centralt og lokalt plan.
Som hovedstyrelsesmedlem arbejder jeg videre på at få ernæring, sundhed og forebyggelse gjort mere synlig i DLF.
Jeg deltager i møder i hoved- og centralorganisationer (Lærernes Centralorganisation, Danske
Underviserorganisationers Samråd og FTF) m. fl. Omdrejningspunkterne er overenskomstforhandlinger, løn- og ansættelsesvilkår, beskæftigelses- og uddannelsespolitik incl. pædagogiske forhold.
Mit netværk er mangfoldigt med samarbejdsrelationer i og uden for DLF.

Arbejde
• Formand for Formidlerne (tidligere Ernærings- og husholdningsøkonomforeningen) 1994 - 2006, fuldtidsarbejdende, nu medlem af hovedstyrelsen i DLF
• Ansvarshavende redaktør på Formidlernes medlemsblad Formidl
• Næstformand i EHF 1989 – 1994
• Kredsformand for Frederiksborg amt i det meste af 1980'erne
• 14 år som tilsynsførende, Levnedsmiddelkontrollen i København. De sidste fire år også som informationsmedarbejder indtil jeg blev formand for EHF
• Undervist i folkeskolen i hjemkundskab, 28 timer om ugen
• Pædagogisk konsulent i AOF i Hovedstaden og Frederiksberg, leder af 52 aftenskolehold for voksne i madlavning.
• Medforfatter til en kosthåndbog for daginstitutioner ’Sund mad for småfolk og andre folk’ samt diverse artikler
• 'Madmor' i vuggestue i 1½ år
Kursus og foredragsvirksomhed i bl.a. mad og ernæring til børn, fødevarekontrol, fødevarelovgivning og forbrugerspørgsmål

Uddannelser
• Realeksamen fra Jyderup Realskole, 1972
• Samfundssproglig student fra Akademisk Studenterkursus, 1975
• Ernærings- og husholdningsøkonom fra Suhr’s Seminarium januar 1979 (husholdningslærer)
• Uddannelse som skoleleder i oplysningsforbund, AOF i Hovedstaden, 1981
• Årskursus på Danmarks Lærerhøjskole i kost, kultur, kommunikation og konsumption, 1983
• Mange kurser inden for konflikthåndtering, vanskelige samtaler, forbrugerområdet, hygiejne, betjening af borgere (service og kommunikation), fødevarelovgivning, mad og ernæring m.fl.
• Mange kurser, konferencer og seminarer om ledelse, organisatoriske og uddannelsesmæssige forhold, der har været relevante for mit daglige arbejde og engagement i fagpolitik f.eks. lovgivning på arbejdsmarkedet, personalepolitik, overenskomster, økonomi, udannelsesreformer, professionsudvikling m.fl.
• FTF's forhandleruddannelse 2005
Foreningsarbejde er en farverig palet
Organisationsarbejde har været min hverdag i mange år. Fra den blandede landhandel fremhæver jeg nogle af mine poster
Fødevarer, ernæring og sundhed
• Københavns Madhus, medlem af repræsentantskabet for DLF
• Det Nationale Fødevareforum, Videnskabsministeriet, medlem for Forbrugerrådet
• Medlem af styre- og netværksgrupper i regi af Mandag Morgen,
Fødevarestyrelsen, Forbrugerrådet m.fl., hvor befolkningens sundhed, børnefedme, kostkampagner og fødevarepolitik er på tapetet

Fagpolitiske poster
• Lærernes a-kasse, medlem af bestyrelsen siden 2004
• DLF's hovedstyrelse, medlem fra januar 2007
• Pædagogisk udvalg i DLF, medlem fra januar 2007
• Arbejdsgruppe i DLF om 'optimering af elevers læringsmiljø i folkeskolen', herunder de fysiske rammer og sund mad til alle børn, medlem
• DLF's rådgivende forum for undervisning af unge og voksne, formand siden januar 2007

Uddannelsespolitiske poster
• Ankerhus Seminarium, formand
• CVU Sjællands bestyrelse, medlem
• Efter- og Videreuddannelsesrådet i CVU Sjælland, formand i tre år, gældende for alle uddannelser i CVU Sjælland
• Uddannelsesrådet og repræsentantskabet for Specialkursus i Husholdning ved Århus Universitet, næstformand 1994 - 2002 med en kort periode som formand.
(Uddannede kliniske diætister, er nedlagt)
• Danske Underviserorganisationers Samråd, medlem af forretningsudvalg og uddannelsesudvalg
• FTF’s uddannelsesudvalg, suppleant, er ophørt ved fusion med DLF
• FTF's repræsentantskab, medlem for DLF
• Fællesudvalget for Køkkenlederuddannelsen, medlem, er nedlagt
• Suhr's Seminariums bestyrelse, tidligere medlem i ca. 12 år
• Legater: Ingefred Juul Andersens og Johanne Kirstine Sørensens, bestyrelsesmedlem
• DKIN og IFHE, medlem af komiteen i nogle år i 1990'erne, støtter det nordiske og internationale samarbejde, hvor hjemkundskab og husholdningsområdet er centrum for komiteens arbejde

Forbrugerpolitiske poster
• Genudpeget af familie- og forbrugerministeren til ForbrugerForum, et rådgivende organ. Tidligere bestyrelsesmedlem i Forbrugerinformationen fra start til slut, hvor jeg repræsenterede FTF, AC, FOA, Hjemkundskabslærerforeningen m.fl
• Formidlernes talerør i Forbrugerrådet gennem 17 år, medlem af rådets forretningsudvalg i omkring ti år. Nu sidder jeg på en af Hjemkundskabslærerforeningens to pladser i rådet.
• Har været medlem af Forbrugerklagenævnet
• Har været medlem af Fødevareministerens rådgivende fødevarepolitiske udvalg m.fl.
• Har været Forbrugerrådets repræsentant i Fiskeriministeriets Kvalitetsudvalg, i en styringsgruppe på Forskningsinstitut for Human Ernæring og suppleant til diverse eksterne råd.
De tidligere tillidsposter fratrådte jeg, da arbejdet som formand for Formidlerne (EHF) ikke levnede tid til at varetage disse.

Helt privat Jeg bor i et rækkehus i Allerød, er 52 år, har en voksen datter, er ekstra-bedste til dreng med downsyndrom, bruger offentlige transportmidler, holder af stegt flæsk med persillesovs, læser meget, ser film i biografen, går på udstillinger, nyder en koncert i ny og næ og slapper også af med løbeture. Drømmer om at støve min altfløjte af og gå til spil.


Kilde:
Uden dato - men fundet på internettet august 2013
Note:


Sidst opdateret 16. januar 2015
©Jyderup Realskole