Retur forside elevlisterElevliste for Jyderup Realskole 1972/73
Vi har pt. ingen information om elever i Børnehaveklasse eller 1. kl.
2. kl.
Johnny44

3. Klasse
Mona R. Petersenq *fb*

4. Klasse
Tonni Ristorp16, Kollegiet *fb*
Ole Darman17
5. Klasse Elevudstilling maj 1973 om Grønland af 5.a og 5.b
Inge Hansen skriver om Den nye matematik - at 5.kl. er startet
5. Klasse A
Ilse Nielsen - Flidspræmie *fb*
Leif Søbygge18 - Fra Frikvarter, dec. 1972 - idrætsdagen
Pia Lindkvist52,x, Kollegiet *fb*
Helle Svensson53
Jyderup Realskoles 5 kl. 1973
5.b fra Hanne Jalborg
5. Klasse B19
Martin Hansen8
Torben19 Qvist38
Jens-Erik19
Torben19
Peter Olsen20 (efternavn fra Frikvarter juni 1973, side 17)
Helle Svensson21 *fb*
Hanne Maria Jalborg, Kollegiet *fb*
Jette Nielsen, Kalundborgp
(evt jette 5.b ,der skriver i Frikvarter dec. 1972, side 14. Om ferie ved Gardersøen)
Mette Susanne Krogh22, Frikvarter dec. 1972; 5.b *fb*
Henrik29 (Frikvarter, dec. 1972; 5.b)
Birthe Dam Christensen Frikvarter dec. 1972; 5.b + juni 1973, side 17-18
Marianne Ølholm, Lærer Ølholm, Jyderup
Bente
Jyderup Realskole og Kollegium
Torben Qvist og Mette Krogh39


6. Klasse
Søren Bek Jacobsen (Sud), Kollegiet, ✝ RIP
Johnny
Preben Rasmussen24 *fb*
Jesper Hehnel23, skolebestyrer Hehnel , Jyderup *fb*
Per Frederiksen, Lærerinde Fru Frederiksen, Jyderup *fb*
Tina Warth Johansenn,23 Frikvarter dec. 1972; 6.a) *fb*
Jørgen Hastrup23, godsejer Hastrup, Jyderup
Anett Dyrevig27
Stina Thorsteen Christensenm, Arbejdsmand Freddy Christensen, ”Stedet”, Katrinebjerg, Holmstrup sogn *fb*
Frank Verner Hansen,
Sabrina Hansen,
Mai-Britt Larsen23, Jyderup *fb*
Hanne Bollerup, civilingeniør Bollerup, Kalundborg23 (Frikvarter, dec. 1972; 6.a) *fb*
Erik41 evt. Henckel
Jyderup Realskole 1973
6 klasse fra Stina Thorsteen
6.kl: bagerst: Per og Jesper,
Midterste: Søren, Johnny, fru Hartimmer, Preben, Erik41
Forrest: Frank, Tina, Sabrina, Hanne, Stina, Maj-Britt, Jørgen


6. Klasse
Calle Mortensen23 *fb*
Ken Gaarde28, Kalundborg *fb*
Jens Sundtoft26,xxx
Frank Flemming Jensen26,47 *fb*
Niels Peter Larsen26
Carsten Lindballe Hansen26,47 *fb*
Tine Erngaard26
Joan Beck26 *fb*
Ole Bülow26
Jørgen Rasmussen23,26,47
Maja Blæsbjergo,13, dagskoleelev (ses ikke på billedet)

Peter Juul25 *fb* (ses ikke på billedet)


Jyderup Realskole 1973
6 klasse fra Calle Mortensen og Carsten Lindballe Hansen
Øverst række fra venstre; Allan (Kruk Hansen), Ken, Calle, ?
Midterste række fra venstre; Frank (Silver), (Gert?26), Jens, Fru Harthimmer, Niels Peter, (Sune?26)
Foreste række fra venstre: Jørgen, Carsten, Tine, Joan, Ole


7. Klasse30
Arno Schødts *fb*
Tommy Andersen *fb*
Kathe From Hansenk *fb*
Ellen (Margrethe Hillebrandt Rasmussen)
Maj-Britt Bentsen
Johnny (Michael Kristensen6)
Susanne,
Lene Annegrethe Moll Petersen ✝ RIP
Klavs Waldorff
Pia Marianne Grossmeyer *fb*
Gitte Møland Pedersen
Henrik Petersen45 *fb*
Erik Darman *fb*
John Kyhn
Bo Wiet Ebbesen *fb*


Jyderup Realskoles 7 kl 1973
7 klasse fra Erik Darman og Marianne Grossmeyer
Øverste række fra venstre; ?, Erik Darman, Valde
Midterste række fra venstre;
Nederste række fra venstre; ?, ?, Kathe Larsen


7 Klasse
John Nielsenl *fb*
Anette Kragh31,42,48 Kollegiet32
Allan Jan Rasmussen-Orris48, *fb*
Michael Petersen7, Kollegiet32 *fb*
Anne Pernille Krogh42,r,48 *fb*
Carsten Per Meyer42,48 *fb*
Eggert Boserup32,42,48, Kate Bosserup, Saltofte, ✝ R.I.P juli 201854
Helle Kristiansen48
Dan Mortensen48
Anthony White48, Direktør White, Mørkøv
Lars Bang Hansen32,48, (Inge Bang Hansen, Faurbo)
Kirsten Bülow Christensen 42,48
Lene Schrøder42,48 Kollegiet32
Jette Nordal Andersen42,48
Susan42 Egelund32 Jensen48 Kollegiet32
Connie Gersdam48, w Kollegiet32 *fb*
Lone Beyer48
Ena49 Vivi Andersen48
Jyderup Realskole 1972/73
7. klasse 1972/73 fra Michael Petersen
Bageste: John Nielsen, Helle Kristiansen, ?, Michael Petersen
Midterste: Anthony White, Carsten Per Meyer, Dan Mortensen, Dorte Knudsen, Allan Orris, Eggert Boserup, Lars Hansen
Nederste: Kirsten Bülow Christensen, Lene Schrøder, Jette Nordal Andersen, Susan Jensen, Connie Gersdam, Pernille Krogh, Anette Kragh, Lone Beyer, Vivi Andersen

Disse elever "bør" være 7. kl
Kirsten Nielsenl0, (Kollegiet)
Niels Anders Jensenl2, (Kollegiet)
Følgende elever ses ved Konfirmation i Kalundborg Folkeblad 25 april 1973:
Brian Christiansen32, (Kollegiet)
Arno Ivan Johil Madsen32, (Kollegiet) ses 8 kl. 74

8 Klasse

Jyderup Realskoles 8 klasse 1973
fra Kim Erik Tuxen34,
Øverste række fra venstre: Kim Kühn Sørensen, ?
Midterste række fra venstre: Anders Phillip Jacobsen, Kim Hedegård Andersenj, Hr. Harthimmer, Søren, Bjarne Sørensen EB skolefodbold
Nederste række: Johnny Rothe, Bo, Lone Gude Jensen, Carsten Tandberg, Annette Becker Koch, Marianne Fomsgård Anderseni

også 8 klassetrin
Stig Henning Jensen, *fb*
Henrik Bülow Johansen, EB skolefodbold
Johnny Jensen, Stedinghus, ✝ RIP 1977
Benny Hansen
Margit Rungsted Sunekær33, u, Værløse46 *fb*
Anne Cathrine Rasmussen, Stokkebjerg nævnes Frikvarter dec. 1973, sangkoret, side 6
(evt. Johnny Olsen, se 72 og 75)
Britta Schwatzbach43 *fb*
Søren Michael Wager, Kollegiet ses i "Det blå hæfte"


9 Klasse4
Niels Boserup,
William Gotlieb,
Per Gaarde, Sløjdlærer Gaarde, Kalundborg
Birger Ejsing Jakobsen,
Kim Bo Jensen, Kollegiet *fb*
Johan Henrik Jørgensen (homer),
Lennart Michael Kjellerup, Kollegiet
Alex Knudsen, Stedinghus *fb*
Lene Hjuler Madsen,
Marianne Olsen,
Henrik Høj Pedersen (Russer) *fb*,
Jane Rigmor Kongsbo Petersen


10 Klasse3
Helle Bregnes
Hanne Mai-britt Hansen, Vordingborg
Anne Larsen, København
Carl-Henrik Billegaard Olsen, Sorø
Birgitte Støckel, Københavnh *fb* boghandler Søvndahl Petersens flidspræmie
Per Ingemann-Sørensen, Glostrup


Jyderup Realskoles 1 Real 1973
1. Real fra Vibeke Borggren Winther
1. Real Tysklands turen

Jesper Brinkløv-Jensen, Lærer Knud-Erik Brinkløv-Jensen,
Lise Birgitte Juhl Frost Frikvarter dec. 1973, sangkoret, side 6
Andreas Hastrup, hofjægermester Hastrup
Finn Henrik Larsen
Vibeke Borggren Winther *fb*
Jens Henrik Vejgaard Sørensen, Slagelsevej 48, Jyderup
Vibeke Britt Larsen36
Søs Bencke35, *fb*
Inger Lise Andersen
Lisbet Hehnels, Skolebestyrer Peter Hehnel, Jyderup *fb*
Flemming Ulsingg
2. real Sverigesturen
Bente skrev: "Mit bud på navne 2. real 1972/73
Bagerste række: Susanne Pia Hansen, Pia Efly Thorsteen Christensen, Kim Vestergaard, ? ,Henrik Bülow Johansen, Lydia Bæk Andersen, Lars, Mai-Brit Dyreborg Christensen ✝ RIP, Linda Mortensenb
Midterste række: Fru Poulsen med datter, Casper Rene Leihøj, Ivan Rafn, Kim Lembæk, Max, Peter Andersen, Johannes, Dorit Kurtzweil
Nederste række: Marianne Rygaard Lauridsen, Lisbeth Pia Filthuth, Christine White, Kirsten Andersenc, Bente Heinrichsent, Bente Saxtoft, Helle Taarn
mange af os gik ud af 3. real i 1974, så jeg håber,
vi ses til vores 40 års jubilæum 30. august 2014
2
Jyderup Realskoles 2 Real 1973
2 real fra Ivan Rafn
Fra Det blå hæfte" er billede af Lisbeth og Dorit39 Lisbeth Filthuth og Dorit Kurtweil

3 Real1
Anne Dorthe Aggergaard,
Ingelise Andersen,
Lis Christensen,
Carsten Eg Hansen,
Lise-Lotte Kjellerup Hansenv, 51 *fb*
Pia Falk Jensen, Boghandler Søvndahl Petersens flidspræmie
Susanne Jensen,
Charlotte Bogh Due Madsen,37
Grethe-Anita Terpa ✝ RIP jan. 2021
1973 Dimissionstale
1973 lejrskole 6 kl Tønder
1973 England

Uden klassetrin:
fra eb skolefodbold, Bo Johansen,
Laila Guld, kom efter sommerferien, gik der kort tid, opl af LG.
Maggie nævens i Frikvarter juni 1973, side 12
Fra Frikvarter, dec. 1972 - idrætsdagen - Jan Lund,
Michael Dyreborg Christensen, Kollegiet (stod ved billede fra calle 6. kl. men ses ikke på billeder)
Henning Norbert Knudsen, Kollegiet, ✝ RIP (stod ved billede fra calle 6. kl. men ses ikke på billeder)
Chris White, Direktør White, Mørkøv *fb* (stod ved billede fra calle 6. kl. men ses ikke på billeder)
Marius Mathiesen oplyser at han gik på skolen fra 1970-80 den 24. januar 2016


Følgende elever ses ved Konfirmation i Kalundborg Folkeblad 25 april 1973:
Connie Gersdam (Kollegiet)
Susan Egelund Jensen, (Kollegiet)
Anette Kragh, (Kollegiet)
Kirsten Nielsen, (Kollegiet)
Lene Moll Petersen (Moll P, Slagelse)
Lene Ritha Schrøder, (Kollegiet)
Eggert Boserup, (Kate Bosserup, Saltofte)
Brian Christiansen, (Kollegiet)
Lars Bang Hansen, (Inge Bang Hansen, Faurbo)
Niels Anders Jensen, (Kollegiet)
Johnny Michael Kristensen, (Kollegiet)
Arno Ivan Johil Madsen, (Kollegiet)
Michael Petersen, (Kollegiet)

Ekstra Bladet fredag den 6. oktober 1972, side 37
De brændte chancers kamp, Svinninge skole - Jyderup Realskole 2-0
Denne gang hjalp det ikke, at Jyderup Realskole stillede op med hylekor og tudehorn - holdet er ude af turneringen for i år, men først efter en spændende kamp gennemført i et hæsblæsende tempo - konditionen fejlede ikke noget hos drengene. Derimod brændte begge hold adskillige oplagte chancer - Svinninge, de fleste - Jyderup, den største - hvis man havde holdt hovedet koldt, havde vi fået adskillige flere mål, men spændende var det alligevel
Kaj Ulrik scorede efter 10. min. på hovedstød, og denne stilling holdt sig til 1. min. før tid, hvor Gert Schwarz udnyttede en misforståelse i Jyderups forsvar. De bedste hos Jyderup var målmand Kim Lembeck, Carsten Jørgensen, Henrik Høj Petersen, Finn Larsen (elegant højrewin - fik bamsen) og Flemming Ulsing
Svinning har et talentfuld angreb med Per Christensen (meget energisk - fik bamsen) i spidsen, godt suppleret af Kaj Ulrik, Gert Jørgensen, Arne Helgogård og Bent Pedersen - lidt mere koncentration og de laver mange mål i deres næste kamp. I forsvaret er støtterne først og fremmest Gert Schwartz og Finn Petersen

Jyderup Realskole:
Jyderup Realskole EB fodbold 1973
Forrest fra venstre: Peter Andersen, Kim Lembeck, Niels Jørgensen
I midten: Jesper Brinkløv, Carsten Jørgensen, Henrik Høj Petersen
Bagest: Lærer C. Vogelbein, Finn Larsen, Bo Johansen, Henrik Bülow, Flemming Ulsing, Casper Leihøj og Bo Ebbesen15

Flidspræmier:
Viceinspektør Knud Verner Hougaard uddelte flidspræmier. To var skænket af Boghandler Søvndal-Petersen, og gik til Birgitte Strøckel og Pia Falk Jensen
Flidspræmier fra elevforeningen EFJR og fra skolen gik til Karen Bodil Jørgensen, Mørkøv,
Bente Heinrichsen, Snertinge, Birte Due Nielsen, Kollegiet, Ilse Nielsen, Kollegiet og Jesper Herlev Christiansen, Jyderup tidligere Godthåb40


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 22/6. 1973, ses også i Holbæk Amts Venstreblad, 22/6. 1973, si. 9
Kilde 2: Bente Saxtofte 13. juni 2014
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 22/6. 1973 og ses også i Holbæk Amts Venstreblad, 22/6. 1973, si. 9
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 22/6. 1973 og ses også i Holbæk Amts Venstreblad, 22/6. 1973, si. 9
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 25 april 1973
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 25 april 1973 + Kalundborg Folkeblad 13. december 1972, side 6; Julen - den rigeste tid
Kilde 7: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 76, side 17
Kilde 8: Martins efternavn fra Frikvarter dec 1973, side 13
Kilde 9: Konfirmation i Kalundborg Folkeblad 25 april 1973 og ses 74/75 9 kl. dvs. her 7 kl.
Kilde 10: Konfirmation i Kalundborg Folkeblad 25 april 1973 og ses 74/75 9 kl. dvs. her 7 kl.
Kilde 11: Konfirmation i Kalundborg Folkeblad 25 april 1973 og ses 74/75 9 kl. dvs. her 7 kl.
Kilde 12: Konfirmation i Kalundborg Folkeblad 25 april 1973 og ses 74/75 9 kl. dvs. her 7 kl.
Kilde 13: Oplyst af Maja Blæsbjerg
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 22. juni 1973, side 6; Farvel du gamle skole
Kilde 15: Ekstra Bladet fredag den 6. oktober 1972, side 37
Kilde 16: Oplyst af Tonni Ristorp
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 1/4.1974, side 6
Kilde 18: Fra Frikvarter, dec. 1972 - idrætsdagen og 6 kl. 1973/74
Kilde 19: Klassebillede og fornavne fra Hanne Jalborg
Kilde 20: Peters efternavn fra Frikvarter juni 1973, side 17
Kilde 21: Oplyst af Helle Svensson 5 Klasse (1971-76)
Kilde 22: Oplyst af Jette Gydov
Kilde 23: Oplyst af Chris White dec. 2012
Kilde 24: Oplyst af Stina Thorsteen Madsen
Kilde 25: Peter Juul oplyser at han gik i 4 kl. 1970/71
Kilde 26: Oplyst af Calle Mortensen
Kilde 27: Anette Dyrvig ses 1972 og 1974
Kilde 28: Oplyst af Ken Gaarde 6. juni 2015
Kilde 29: Information om Henrik fra (Frikvarter, dec. 1972; 5.b)
Kilde 30: Klassebillede og navne fra Erik Darman og Marianne Grossmeyer
Kilde 31: Anette Kragh ses 1. real 1973/74
Kilde 32: Konfirmation i Kalundborg Folkeblad 25 april 1973
Kilde 33: Margit Rungsted Sunekær ses 10 kl. 1974/75
Kilde 34: Klassebillede og navne fra Kim Erik Tuxen
Kilde 35: Oplyst af Søs Bencke 6. klasse 1971 - 1 Real 1973
Kilde 36: Vibeke Britt Larsen ses konfirmation 1972 - 3. Real 1975
Kilde 37: Det blå hæfte, side 19 - har været på skolen 5 år + Frikvarter 1973, juni side 12-13
Kilde 38: Det blå hæfte side 9 billede af Torben Qvist og Mette Krogh (andre elever har skrevet deres navne)
Kilde 39: Det blå hæfte Jyderup Realskole og Kollegium, Redaktion: Aksel H. Mathiesen.
Omslagstegning: Preben Køie Nielsen, Foto: Lars Hansen, Lay-out: Jørgen Koefoed. Tryk Kjellins Eftfs. Bogtrykkeri
Uden årstal, men på side 15 gengives "Et møde Tirdag den 27. februar 1973"
Kilde 40: Kalundborg Folkeblad 22. juni 1973, side 6; Farvel du gamle skole
Kilde 41: Tina Warth Johansen Riis, 15 nov. 2015
Kilde 42: Oplyst af Stina Thorsteen Madsen
Kilde 43: Oplyst af Britta Schwartzbach; Jeg var der i året 72-74 (25. nov. 2015) - ups Britta ses 8. kl. 73 og 74?
Kilde 44: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1972, side 11. Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 45: Oplysning om Henrik Petersen fra fb-side, dec. 2016 og bekræftet af Henrik Petersen 23. marts 2017
Kilde 46: Oplyst på fb 16. marts 2017 (tråd mellem Susanne Hagen og Margit Sunekær)
Kilde 47; Oplyst af Carsten Lindballe Hansen 22. juli 2017
Kilde 48: Oplyst af Allan Orris 22. oktober 2017, og for Connie Beckmann 14. juni 2018 (Connie selv)
Kilde 49: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1979, side 12
Kilde 50: Information fra bogen om Bullshit, oktober 2017
Kilde 51: Opyst af Lotte Steneborg marts 2018
Kilde 52: Oplyst af Pia Boesen (tidl. Lindkvist) juli 2018
Kilde 53: Oplyst af Helle Svensson 7. juli 2018
Kilde 54: Oplyst af Stig Henning Jensen på fb-siden "Tidligere elever på Jyderup Realskole" 19. juli 2018
Noter: *fb* efter navne betyder at du kan finde personen på internetportalen Facebook

a)(se koret 1973)
b) Navneændring til Lindha Reeder
c) Navneændring Kirsten Nedersee
d) Navneændring til Pia Mogensen (oplyst 2013)
e) Navneændring Lise Birgitte Juhl Frost Romby
f) Navneændring Inger Lise Holmstrup Christiansen
g) Navneændring Flemming Grundsøe
h) Navneændring Birgitte Støckel Jensen, bor 2630 Tåstrup, 2012
i) Navneændring Marianne Fomsgård Hansen
j) Navneændring Kim Erik Tuxen
k) Navneændring Kathe Larsen og oplyser elevnr. 11/6.2016 Kathe har elevnr. 399
l) Navneændring John Mechta
m) Navneændring Stina Thorsteen Madsen
n) Navneændring Tina Warth Johansen Riis
o) Navneændring nu Kia Balle
p) Navneændring Jette Gydov
q) Navneændring nu Mona R. Damgaard
r) Navneændring Pernille Andrén og bør være 7. kl.
s) Navneændring Lisbet Patrick
t) Navneændring nu Bente Langkjær
u) Navneændirng nu Margit Rungsted Vecht
v) Navneændring nu Lotte Steneborg
w) Navneændring nu Connie Beckmann
x) Navneændring nu Pia Boesen

xxx) Jens Sundtoft; bør i dette skoleår være 7.kl. han ses 75/76 10 kl., 74/75 9. kl., 73/74 8. kl.,


Sidst opdateret 11. september 2019
©Jyderup Realskole