Retur forside elevlisterJyderup Realskoles elever 1978/79
Børnehaveklasse
pt. ingen information om elever


1 Klasse
Jacob9
Michael10
Glen Lauridsen19 Birkegården *fb*
Kathrine W. Madsen47 *fb*
2 Klasse
Catharina Clausen, Jorløse 33, 4470 Svebølle8


3 Klasse
Christian6
Peter7
4 Klasse
Allan Clausen, Jorløse 33, 4470 Svebølle3
Thomas4
Tommy5
Eric Andersen20 *fb*
Poul Jegbjerg Laursen21 *fb*


5 Klasse
Laila Hovgaard Blenstrup22, dagskoleelev *fb*
Hans Kargaard Thomsen50, dagskoleelev *fb*
Mette Maria Dynesen52 *fb*
6 Klasse
Marion Larsen23,42, Lærer Larsen, Stedinghus
Anette Salomonsenl, Kollegiet, *fb*
Kim Olsenm, Kollegiet
Marlene Mathiesen24,42, Aksel Mathiesen
Martin Ohlin26 *fb*
Trine Weinreich42 *fb*
Lars Mejding37,42, Birkegården *fb*
Lars Boserup42
Bo Harthimmer42, Lærer Harthimmers, Den gamle skole, Svebølle
Jørn Pauli42
Jacob Helt42
Peer Nielsen42
7 Klasse
Poul René Faurskov25 (Farver), Brøndby *fb*
Kim Rune27 ✝RIP
Peter Just29
Michael Tinggaard-Petersen28 *fb*
Holger Rud Villadsenk *fb*
Michael Agner Rasmussen, *fb*
Anita Renee Christensen30 (Nitten) *fb*
Bettina Hørsøe (ses informationsavisen dec. 1978 side 7) *fb*
Jørgen Werner Jensen31 *fb*
John Petersen32 *fb*
Kurt32
Michael Thorsen33
Birgitte Rasmussen14
Søren Bjerg Nielsen43
Tegning side 9 af Søren Bjerg Nielsen, 7. kl og boede på Kollegiet, Søbæksvej (Sport i fritiden)
8 Klasse (Realskolen)
Charlotte Holm Frederichsen, Kollegiet *fb*
Richard Andersen34 *fb*
Henrik Nesheimj *fb*
Paul Jensen44
Eva Trice37 *fb*
Allan Rissum, Kalundborg40 *fb*
Jan Honore, Kalundborg41
Gitte Rasmussen, Kalundborg41

8 Klasse B
Martina Lerche *fb*
John Simonsen44 (ses tidl. og efter dette år)
Lasse Sørensen44 (ses tidl. og efter dette år)
Marius Mathiesen45 *fb*
Paul Jensen44 og ses 1980 i 9.A
Birthe Kargaard Thomsen, dagskoleelev50,s *fb*
9 Klasse
Verner (ses 8 og 10)
Lene Mie Vendelbo49,r, Kollegiet *fb*
Lars Preisler51
9 Klasse
Mikael Brøndekilde35 *fb*
Peter Topp Suhr Hansen,
Finn Ehmsen Johansen,
Peter (mgl efternavn)
Dorthe Kristjansenf
Dorte Haupt Larsen
Flemming Skaarup
Martin (mgl efternavn),
Brian Bruun,
Michael Hansen,
Brian Heintz, *fb*
Sanne Brandt Thomsen,
Naja Kleist Stork,
Dan Michael Johanseng
Marianne Bay Kristensen, Typograf Anne Grethe Bay Kristensen, Brøndby, Tjørnemarksgården *fb*
Tine Salomonsenn,
Benny Darman, Birkerød, Stedinghus
Mona R. Peterseni, Kollegiet *fb*
Charlotte Willumsen Madsenq, dagskoleelev *fb*
Klassebillede ses til venstre
Jyderup Realskoles 9 kl. 1979
9. klasse fra Dorthe Kristjansenf

10 Klasse A1
Sandra Deschler, Kollegiet,
Anita Winther Hansen,
Linda Jensen,
Tina Lykke Krel Larsen,
Tina Mortensen *fb*
Lisbeth Bødtker Nielsen,
Lena Graffon Pagha, Birkegården *fb*
Lill Sørensen *fb*
Jørn Lyngholm Bolhbrob, Tjørnemarksgården, *fb*
Ole Darman, Birkerød, Stedinghus *fb*
Flemming Hansen,
Johnny Jensen,
Torben Bo Persson,
Tonni Ristorp *fb*
Steen Steenberg Sørensen *fb*

Jyderup Realskoles 10 kl 1979
10 A fra Tina Westermann og Lotte Sylvan

10 Klasse B2
Charlotte Bygballe *fb*
Frank Kalkerup *fb*
Lars Michael Nielsen (Chapper)*fb*
Steen Møller Madsen *fb*
Henriette Bjerring Jørgensenc, Stedinghus ✝ RIP
Lene Larsend Kollegiet *fb*
Anita Minn Dalsager Nielsen, (Startede på Den gamle kostskole) *fb*
Alice Lonny Olsen,
Lillian Hammerich Pedersen, (Startede på Den gamle kostskole)
Lise-Lotte Ankjær Pedersen *fb*,
Merethe Søee *fb*
Tina Anni Anderseno *fb*
Peter Darman, Birkerød, Stedinghus,
Kim Leif Eriksen *fb*
Jesper John Frandsen,
Klaus Ellelund Hansen *fb*
Robert Borgen Hertzog *fb*
Rasmus Johannes Jørgensen,
Henning Sørensen, Kollegiet
Randi48
Jyderup Realskoles 10 B 1979
10 B fra Tina Westermann og Lotte Sylvan

Uden klassetrin
Jesper Bang-Madsen (her 8. kl) nævner 16. nov. 2016 at året efter "billedet dec. 1977" gik f.eks. Anette Maibom, Lisbeth fra Holmekvt. i 2630 Tåstrup på skolen
Skolefodbold (Ekstra Bladet september 1978)13
Jan Hørlyck Christensen36, Jens Hansen, Torben Jensen, Sten Petersen, Jef Nygårdp (skolefodbold, EB altid ældste klasser)

Marlene Manley17 *fb*
Jan Wilhelmsen18
Tony/Tonny Hansen og hans lillebror Kim Hansen16
Carsten Løvgren skriver boede på Stedinghus fra slutningen af 70'erne til start 1980'erne, 4 år46

Uden klassetrin fra idrætsdag maj 7911:
8-10 kl: Ivan Hornbek, Jørgen Hansen, Jan Mortensen,
5-7 kl: Michael Pedersen, Hans Kargaard Thomsen
Dorthe Bruun, Poul Larsen, Dennis, Erik, Claus, Thomas
(Claus Harpsøe - hvis han gik på skolen i skoleåret her bør han være 5 klasse - Claus gik på skolen iflg. Jay Strand fra 1979)

I informationsavisen udgivet dec. 1978 nævnes følgende navne (Skak):
For B-holdet: Søren Bjerg Nielsen, Hans Chr. Bang, Kent Ryan Larsen, Lars Peter Haagen Christiansen, Hans Ottosen, Paul Jensen, Johnny Max Sørensen og Martin Raun.
For A-holdet: Jørgen Hansen, Robert Hertzog, Brian Heinz, René Sørensen, Michael Hansen, Jesper Frandsen, Jan Hørlyck Christensen og Henrik Nesheim.
Vi glæder os til at se Lasse Sørensen og John Simonsen efter karantæneperioden møde op til kvalifikationskampene.
Asger Raun15

I informtionsavis for Jyderup Realskole, dec 1978 side 5; Stor musikalsk aktivitet på skolen kan følgende navne ses Carlo Jacobsen, Paul Malmquist (lærer), Frank Bertz, Tom Eldahl Christensen og Marius Knopf Mathiesen
Og side 7 er der sat navn på billede af en elev (med en post-it til gensynsfesten 2015); Lasse Damgård

I starten af marts 1979 modtog skolen og dens elever den forfærdelig triste meddelelse at Fru Irene Hultengren er død12


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad, 20. juni 1979
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad, 20. juni 1979
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 17. marts 1979, side 6; Jyderup Realskole (læserbrev fra vred forældre)
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 25. maj 1979, side 8; 350 deltog i idrætsdag på Jyderup Realskole
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 5. marts 1979, side 7; Ung lærerinde ved Jyderup Realskole død
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 25. maj 1979, side 8; 350 deltog i idrætsdag på Jyderup Realskole
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 25. maj 1979, side 8; 350 deltog i idrætsdag på Jyderup Realskole
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 17. marts 1979, side 6; Jyderup Realskole (læserbrev fra vred forældre)
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 25. maj 1979, side 8; 350 deltog i idrætsdag på Jyderup Realskole
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 25. maj 1979, side 8; 350 deltog i idrætsdag på Jyderup Realskole
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 25. maj 1979, side 8; 350 deltog i idrætsdag på Jyderup Realskole
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 5. marts 1979, side 7; Ung lærerinde ved Jyderup Realskole død (Fru Irene Hultengren)
samt Kalundborg Folkeblad 5. marts 1979, side 7; Mindeord for Fru Irene Hultengren af fru Kirsten Harthimmer
Kilde 13: Ekstra bladet Torsdag den 28. september 1978 side 34
Kilde 14: Birgitte oplyser 14. juli 2015 at hun gik på Jyderup Realskole i 5 år
Kilde 15: Informationsavisen udgivet dec. 1978
Kilde 16: Tony Hansen nævnes af Lena Graffon Pagha og Marianne Bay Kristensenh
Kilde 17: Marlene Manley oplyser 76-79 22. juli 2015
Kilde 18: Jan Wilhelmsen oplyser han gik på Jyderup Realskole i slutningen af 70'erne
Kilde 19: Oplyst af Glen Lauridsen
Kilde 20: Oplyst af Eric Andersen
Kilde 21: Oplyst af Poul Jegbjerg Laursen (1974-80)
Kilde 22: Oplyst af Laila Hovgaard Blenstrup dagskoleelev
Kilde 23: Information om Marion Larsen fra Marianne Bay Kristensenh
Kilde 24: Marlene Mathiesen må have gået på skole her, far medlem af bestyrelsen og infomation om ridning med Henriette Bjerring Jørgensen
Kilde 25: René Faurskov ses idrætsdag maj 1979 og 10 kl. 1982
Kilde 26: Oplyst af Martin Ohlin
Kilde 27: Kim Rune ses idrætsdag maj 1979 og 10 klasse 1982
Kilde 28: Michael Tinggaard-Petersen oplyser 1977/78-1982
Kilde 29: Peter Just ses idrætsdag maj 1979 og 10 klasse 1982
Kilde 30: Oplyst af Anita Renee Christensen (Nitten)
Kilde 31: Oplyst af Jørgen Werner Jensen
Kilde 32: Oplyst af John Petersen
Kilde 33: Information om Michael Thorsen ses 6 kl. og 10 kl.
Kilde 34: Oplyst af Richard Andersen
Kilde 35: Oplyst af Mikael Brøndekilde
Kilde 36: Jan Hørlyck Christensen ses Informationsavisen dec. 1978 under skak og fællesbillede fra Kollegiet 1976/77
Kilde 37: Lars Mejding oplyser 1978-82
Kilde 38: Oplyst af Merete Søe Levå 23. oktober 2015
Kilde 39: Oplyst af Trice Heyde 6. dec. 2015
Kilde 40: Oplyst af Allan Rissum 18. marts 2016
Kilde 41: Oplyst af Allan Rissum 18. marts 2016, men det ikke sikkert de gik på skolen dette år
Kilde 42: Oplyst af Trine Weinreich 24. marts 2016 og klassekammerater 28. marts 2016
Kilde 43: Informationsavis for Jyderup Realskole, dec. 1978, side 9; Søren Bjerg Nielsen, 7. kl. Kollegiet har tegnet tegninger til Sport i fritiden
Kilde 44: Informationsavis for Jyderup Realskole, dec. 1978, side 11
Kilde 45: Marius Mathiesen oplyser at han gik på skolen fra 1970-80 den 24. januar 2016
Kilde 46: Facebook, 27. okt. 2016
Kilde 47: Oplyst af Kathrina W. Madsen 26. maj 2017 gik på Jyderup Realskole/Jyderup Privatskole 1978-87
Kilde 48: Mangler pt. oktober 2017
Kilde 49: Oplyst af Mie Kurtsdatter 1978-80 og boede på Kollegiet 16. juli 2018
Kilde 50: Hans Kargaard Thomsen oplyser klasse samt oplysning om idræt; ja, det er mig, men det er en fejl i avisen, at der står 60 m løb.
Der skulle have stået 6 km løb. Dengang var jeg megasur over fejlen. Men jeg vandt i kategorien 5-7 kl i både 79 og 81. Det var bare først i 81, der var pokal med indgravering. Om egen skolegang samt om søster Birthe; Min storesøster, Birthe den 24. dec. 2018 Yderligere oplysninger fra Birthe maj 2020
Kilde 51: Oplyst af Lars Preisler 23. juli 2020 via fb-siden "Tidligere elever fra Jyderup Realskole" /ikke sikkert Lars gik i denne 9.kl, (ses ikke i anden 9. kl)
Kilde 52; Oplyst af Mette Maria Dynesen 20. novmber 2020
Noter: *fb* efter navne betyder at du kan finde personen på internetportalen Facebook

a) Navneændring Lena Graffon Bøgebjerg
b) Rettet mellemnavn, korrekt mellemnavn oplyst af Jørgen Lyngholm Bohlbro, 8. juni 2013
c) Navneændring Henriette Zobel
d) Navneændring nu Lene Mughal 1978-79, Kollegiet
e) Navneændring Merethe Søe Levå
f) Navneændring til Dorthe Bundesen
g) Navneændring tilføjet Michael
h) Navneændring juni 2013 gift nu Marianne Bay Hede
i) Navneændring Mona R. Damholdt
j) Navneændring Henrik Freving-Petersen
k) Navneændring Holger Bøgevad Rud
l) Navneændring Anette Ryland Salomonsen
m) Navneændring Kim Læbel Olsen
n) Navneændring Tine Jensen, oplyst af Anette Carlsen 24/1.2015
o) Navneændring Tina Westermann
p) Navneændring Jeff Aston
q) Navneændring Charlotte Willumsen
r) Navneændring nu Mie Kurtsdatter
s) Navneændring Birthe Kargaard


Evt. elev 1979 Bettina Hansen 9 år (http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/DA942E181C5DEAFAC12574C00031E008?opendocument) oplyses det i linket (historien) hun gik på kostskole i Jyderup i 1 år

Sidst rettet 20. november 2020
©Jyderup Realskole