Jyderup Realskoles realister 1976
Jyderup Realskoles realister 1966 og Jyderup Realskoles realister 1976
Vores kommende jubilarer sommeren 2016

Gensynsfesten 6. juni 2015Søbæksgården
Vi har en avisartikel fra ca. 1924, her er elevernes beståelses karakterer oplyst pr. elev
Det først i 1951 dimissionstalerne bliver gengivet i lokale aviser, før 1951 er der opremsning af navne for dem som har bestået henholdsvis Real- og Mellemskoleeksamen.
Desværre ingen taler for året 1962 og 1981