Mordbranden i Jyderup 1810

Fra Kalundborg Folkeblad 15. maj 1959, 150 år siden mordbranden i Tornved.
Mordbranden i Tornved
"Delikventerne have forgjort deres halse og brændes" Ved pens. postpakmester Niels Jensen

I indeværende forår er det 150 år siden, der i Tornved udøvedes en grufuld mordbrand, hvorved et aldrende ægtepar, Jens Kristensen og hustru, der boede ved Tornved skov, blev slået ihjel, hvorefter der blev stukket ild på deres hus. Udåden var forøvet af to unge mennesker, Niels Rasmussen og Niels Villumsen, og hvad der kastede et særligt grelt skær over forbrydelsens omfang var den omstændighed, at der var Niels Villumsens forældre, smed Villum Jørgensen og hustru Ellen Pedersdatter, der havde opfordret sønnen og hans kammerat til at begå mordene.
I slægt efter slægt er fortalt om den skændige handling, og der er stadig beboere i Tornved, som kan udpege stedet, hvor dramaet udspilledes.
Der fortælles, at smeden var en brutal og hensynsløs person, som havde været i klammeri med flere i sognet, havde overfaldet et par naboer, stjålet flere gange osv. Smeden og hans kone vidste, at Jens Kristensens var velstående folk og sagde til sønnen, at "den gamle var værd at pelse"! Flere gange opfordrede smeden og smedekonen deres søn og Niels Rasmussen til at slå Jens Kristensen ihjel og tage deres penge, og søndag aften for de 150 år siden gik de ind på planerne.
Karlene gik ud til huset og foregav at være på vej til Bromølle, hvorfor Jens Kristensen skulle vise dem vej. Udfor skovgærdet slog karlen ham ned med en lægtehammer, som blev efterladt på stedet, og da den var mærket med R.N. og af tømmer Rasmus Nielsen, Jyderup, indleveret i Tornved smedie til istandsættelse, var det let at komme på sporet af ugerningsmændene.
Efter at have slået manden ned gik karlene tilbage til huset, hvor de kvalte konen og derefter satte ild på huset. Forinden fjernede de 50 rigsdaler, uld, linned, 1 læder og 14 tællelys.
Rovet blev delt mellem de unge mennesker og smeden og hans kone. En del af tyvekosterne blev skjult og nedgravet. Der var kommet blod på sønnens tøj, og dette blev vasket af moderen. Ved anholdelsen af de fire forbrydere faldt der ret hurtigt tilståelse fra de unge, men smeden og hans kone vedblev at nægt at have tilskyndet til mordene. Der var dog så mange indicier og vidneudsagn, at deres benægtelse intet hjalp, og de blev begge idømt livsvarigt tugthus. For de to unges vedkommende hedder det bl.a. i præmisserne. "Delikventerne Niels Rasmussen og Niels Villumsen have forgjort deres halse og brændes, bøde 40 lod sølv til den, som skaden fik, have deres jord, om de eje nogen, samt 40 lod sølv til kongen forbrudt, erstatte de dræbtes stevrbo, de brændte og ej tilbagekomme penge, 23 rdl 2 mark 220 rdl. for ejendeles værdi, samt betale brandkassen for det afbrændte hus 70 rigsdaler.
Dødsdommens udførelse foregik på Drusebjerg i Kundby sogn den 12. januar 1810. Eksekutionen udføres af skarpretter Lange fra Næstved, hvorefter de blev brændt, og det hedder noget makabert herom, at man fra Bjergbygaard leverede 8 favne brænde hertil og brugte de 6½ favn og solgte resten ved auktion1


Kilde:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 15. maj 1959, side 3+4

Noter:

Sidst opdateret 22. februar 2015
©Jyderup Realskole