Branden i Jyderup
Røgen kunne ses i Sverige, da halvdelen af stationsbyen blev lagt i radioen
Den 8. august 1938 er en dag, som ingen i Jyderup, der oplevede dagen, vel glemme - og det er på torsdag 25 år, siden begivenheden fandt sted, nemlig, at næsten det halve af den daværende Stationsvej, nu Skarridsøgade, blev udslettet på få timer ved en kæmpebrand, der kom på forsiden i samtlige danske aviser og blev omtalt i en række blade i udlandet. Røgen fra kæmpebranden steg så himmelhøjt og voldsomt til vejrs, at den blev observeret fra færgerne på Storebælt og mellem Helsingør og Helsingborg!!!

Varmt og tørt
Branden opstod i tømmerlageret på Jyderup tømmerhandelJyderup Tømmerhandel, der var ejet af Guldager Christiansen, nu Nykøbing Sjælland. Det havde været stegende varmt og tørt i omtrent et par måneder, og alt var så knastørt, at det futtede af, som var det krudt. Et øjenvidne, bogtrykker Edmund Crone, Holbækvej, Jyderup, fortæller, at i løbet af kort tid havde ilden bredt sig over hele tømmerpladsen og til kontorbygningen, og imens ilede brandkorps fra mange byer til Jyderup

Slanger til søen
Det var for 25 år siden ikke så lige en sag at lægge brandslanger helt ned til Skarridssøen, men mens nogle brandkorps gik i gang med denne opgave havde andre korps lagt materiel til stationens vandreservat. Det var ret besværligt, og der måtte bl.a. lægges en togbro oven over de tog, der kørte ind på stationen. Inden mandskabet nåede at få "rigget til" med alt materiel, havde ilden med eksplosionsagtig hast bredt sig til endnu fire bygninger, og det hele udviklede sig til et fantastisk skue.
Bag tømmerpladsen lå Søbæksgården, en ærværdig gammel, firelænget, sammenbygget gård, der faktisk var, hvad man kan kalde "modergård" for Jyderup, derved, at det meste af Jyderup stationsby er bygget på jord der har hørt til Søbæksgården, som på dette tidspunkt var ejet af fabrikant Will. R. Jensen. Gården var stråtækket, og det tørre strå var et let bytte for de lange slikkende flammer. På kun ca. en time var hele gården en rygende ruinhob. Man havde nået at kaste lidt indbo ud, og heldigvis var dyrene ude - netop på grund af den stærke varme.

Hjælp udefra
Til den modsatte side havde ilden samtidig bredt sig til Handelsbankens ejendom, Basarbygningen og slagtermester Viggo Jensens ejendom. Brandvæsenet asede, sled og svedte og søgte at begrænse ilden, der en overgang også havde fået fat i taget på pavillonen ved hotel "Skarridsø". Der måtte rekvireres ekstra brandmandskab fra en række større byer, og bl.a. ankom et jernbanetog med frivilligt brandmandskab fra København. På det sydende og kæmpemæssige brandområde sprang flammerne som enorme raketter fra det ene brandbare sted til det andet og nåede også en silo tilhørende Will. R. Jensen. Også siloen måtte "neje sig" for det fortærende flammehav.

Masser af biler
Selvfølgelig var der for 25 år siden ikke overvældende mange biler, men det var, som om hele Sjællands bilpark blev samlet på den dag i Jyderup. I alle gader stod biler parkeret og nåede til sidst helt ud til Rundingen. Referenter fra hovedstadsbladene og fra alle sjællandske redaktioner ankom til Jyderup og analog, at der på branddagen var kommet ca. 600 mennesker til byen for at overvære det på en gang forfærdende og imponerende sceneri, som heldigvis ikke krævede menneskeliv. Den materielle skade var til gengæld enorm og beløb sig, opgjort i kroner, til et par millioner, et stort tal efter datidens forhold.

Ulmede i dagevis
Et par dage ulmede det i gløderne på brandtomterne, og bagefter forestod et omfattende og besværligt oprydningsarbejde. Søbæksgården blev genopført på Vandværksvej (nuværende ejer; gdr. Johs. Christensen). Handelsbankens og slagtermester Viggo Jensens ejendomme blev opført i to etager, og på den måde gav kæmpebranden stødet til, at Jyderup stationsby fik sit egentlige "strøg". Den sensationelle begivenhed, der var avisstof i flere dage med masser af illustrationer, er endnu af og til samtaleemne, måske fordi mange Jyderup borgere opbevarer reportagen fra "dengang Jyderup brændte"!1

1988, 9. august; Jyderup største brandkatastrofe:
50 år siden, den halve Skaaridsøgade brændte
Skader for en halv million i 1938-priser, da brand fra tømmerhandlen bredte sig til helt forretningskvarter. - Brandårsagen blev aldrig opklaret

I går var det nøjagtigt 50 år siden, at Jyderup oplevede en af de uhyggeligste dage i byens historie. Den 8. august 1938 hærgedes byen af den alvorligste brand nogen siden, hvor det halve Skarridsøgade inklusive de bagvedliggende Jyderup Tømmerhandel, Søbæksgården og købmand Chr. F. Jensens to lagerbygninger udbrændte.
Bortset fra to røgforgiftninger og en forbrænding samt tre indebrændte svin skete der kun materielle skader. De beløb sig til gengæld til omkring en halv million kroner i 38-priser - et tal, der vel skal 25 dobles, hvis man skal sammenligne med vore dages priser.
I alt udbrændte 16 bygninger, der udover det nævnte omfattede ti forretninger og fire lejligheder. Hertil kom mindre brandskader på Handelsbankens bygning, forretningsejendommen på hjørne af Skarridsøgade og Drivsåtvej, Chr. F. Jensens købmandsforretning samt pavillonen bag Hotel Skarridsø. Bortset fra sidstnævnte er det altsammen bygninger, der eksisterer den dag i dag. Den gamle købmandsbygning rummer i dag bl.a. turistkontor og Matas.
Pyroman på spil?
Man fandt ud af, hvor branden opstod, men aldrig hvordan. Ildens arnested var en bunke affaldsbrædder i tømmerpladsens sydøstlige hjørne. Politiets eksperter afviste hurtigt en teori om selvantændelse, og da ilden heller ikke kunne være opstået ved kortslutning eller lignende det på gældende sted, opstod der hurtigt rygter om, at en pyroman havde været på spil...
Ilden opstod kl. 15.50, og alt var kaos de første par timer. Med lynets hast sprang flammerne fra bræddestabel til bræddestabel og fra bygning til bygning med trælast, tagpap og tjære.
Fra tømmerpladsen bredte ilden sig straks til den stråtækte Søbæksgården, der lå umiddelbart øst for tømmerpladsen ud mod Drivsåtvej, og få minutter senere begyndte også de to lagerbygninger vest for tømmerpladsen at brænde. Her var først og fremmest oplagret korn og kul, ligesom der også stod en hel del dunke med benzin, så det var altså ikke ligefrem næring, ilden savnede.
Brandfolk fra hele amtet
En times tid efter branden var blevet opdaget, og mens slukningsarbejdet var godt i gang, begyndte pludselig to forretningsejendomme ud mod Skarridsøgade (der dengang hed Stationsvej) at brænde. Der var dels tale om en stor, toetagers bygning med fire forretninger og fire lejligheder, dels som en lav såkaldt bazarbygning med seks forretninger, der grænsede op til Handelsbankens bygning.
Det lokale brandvæsen var naturligvis slet ikke gearet til at klare sådan en storbrand. Man kunne intet stille op mod selve branden, men blot koncentrere sig om at forhindre yderligere spredning. Der blev tilkaldt hjælp fra samtlige brandvæsener i det gamle Holbæk amt, og slutningsarbejdet var først overstået dagen efter.
Branden kunne ses viden om, og blandt andet fløj der brændende tagpapstykker helt til Bjergsted. Folk drog til Jyderup fra nær og fjern. Vejene til Jyderup var pakket med biler, hestevogne og cykler, og Venstrebladet skønnede, at der var mellem 2.000 og 3.000 tilskuere til branden - betydeligt flere end der boede i byen. I øvrigt undrede bladet sig over, at Skarridsøgade ikke var blevet afspærret. Folk gik ganske tæt på ilden og forstyrrede brandfolkene i slukningsarbejdet.
Også dagen efter branden var Jyderup et populært udflugtsmål, og bladet undrede sig i den forbindelse over, at brandområdet ikke blev afspærret. Således faldt en dreng gennem et forkullet bræt ned i Søbækgårdens aljebeholder, men han blev dog reddet uskadt op (Rav)2


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 3. august 1963, side 3+4; 25 år siden Jyderup hærgedes af storbrand
kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 9. august 1988
Noter:

Sidst opdateret 1. marts 2015
©Jyderup Realskole