Jyderups Robin Hood
1953 jul.; Jyderups Robin Hood
Jyderup egnens Robin Hood skjultes i en ligkiste!
Og hverken sognefoged eller politiet fandt ham.
Minder fra en begivenhedsrig sognefogedegerning
Man behøver ikke at søge til den kulørte litteratur for at finde beretninger om snedige forbrydere. De gamle egns historier kan berette om tyveknægte, der kunne sætte selv den dygtigste sognefoged grå hår i hovedet. I et gammelt udklip, som en af vore læsere har fundet frem fra sine forældres tid, berettes om indbrudstyven Thomas Asmussen, der bestandig drillede Jyderups sognefoged, kromand Anders Olsen.
Blandt egnens beboere var der mange, som ligefrem betragtede Thomas Asmussen som en hel Robin Hood, og man sagde, at han stjal fra de rige og gav til de fattige. Engang havde politiet sporet ham til Bjergbyhuse, og ganske rigtigt opholdt han sig hos en snedker. Men snedkeren skyndte sig at skjul tyveknægten i en ligkiste og lægge spåner over ham. Da politiet kom ind, stod snedkeren fredeligt og høvlede, og man fandt ham ikke.

En anden gang blev han gemt under dynen hos en barselkone, og dér var der naturligvis ingen, der fandt på at søge efter ham!

Festede på sønnens henrettelsesdag
Thomas Asmussen drev sit håndværk i sidste halvdel af forrige århundrede. Han havde en kollega af en lidt mere ondartet karakter. Han hed træskomand Niels Jensen, og også med ham havde sognefoged Anders Olsen sine kvaler. Han blev pågrebet, men flygtede, og efter et brev fra herredskontoret gik sognefogeden til huset, hvor han boede og traf konen:
God dag, Karen Marie, hvor er jer mand henne? spurgte han.
Men, Gud dog heden sognefoged, sagde konen roligt, han er jo i slaveriet - det ved i jo nok.
Ja, men han er flygtet der fra, og vi ved med sikkerhed, at han er her i huset.
Så Gud give, at jeg kunne synke tre alen under jorden, om han er her, svarede konen.
Sognefogeden foretog en grundig eftersøgning, men fandt ingen Niels Jensen og var netop ved at gå, da han fik øje på den mistænkeligt pænt opredte seng. Han rev dynen til side -- og her lå manden Niels Jensen var i øvrigt far til morderen Anders Nielsen, der blev henrettet i Horsens. Samme dag, henrettelsen fandt sted, var der skovfest i "Drivsaat", og Niels Jensen deltog ivrigt, drak og sang af fuld hals. Det var hans måde at tage henrettelsen på.
Sendte trusselsbreve fra arresten!
En tredje tyv, som sognefoged Anders Olsen også havde sit besvær med, var Niels Frederiksen, der var en ren mester og derfor ikke så lidt beundret af befolkningen. Mens han sad i Kalundborg arrest, blev han kæreste med arrestforvarerens datter, og det skaffede ham forskellige lempelser, bl.a. den, at han måtte få pen og blæk. Det benyttede han sig af til at skrive trusselsbrev til manden på Kaltredgården, hvor han havde stjålet og var blevet anholdt!
Forbindelsen med arrestforvarerdatteren resulterede til sidst i, at Niels Frederiksen slap ud før tiden.
En af sine dristigste tyverier begik han på herregården Aastrup, hvor han ved et større selskab stjal al sølvtøjet. Hans sidste bedrift var et indbrud på Sorgenfri slot hos Christian den Ottendes enke, Caroline Amalie. Det medførte, at hans signalement udsendtes over hele landet, og han blev taget i Ringsted.
Men han lod sig ikke slå ud - i Horsens vævede han smukke mønstre til dækketøj og tjente på den måde et betydeligt beløb1


Kilde:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 18. jul. 1953, side 4; Jyderups Robin Hood
Noter:

Sidst opdateret 22. juni 2015
©Jyderup Realskole