Jørgen Petersen
Murermester Jørgen Petersen, Jyderup, fylder søndag den 11 marts 1956, 65 år.
Jørgen Petersen, der er født i Kværndrup, kom til Jyderup i 1915, hvor han først var ansat hos murermester Marius Madsen, indtil han selv etablerede sig som mester.
Det kendtes hurtigt, at Jørgen Petersen var en ubestridt dygtighed indenfor sit felt, og i 1921 fik han opfordring til at blive faglærer for Bygningshåndværkere på Teknisk Skole. Jørgen Petersen udnytter her tre egenskaber på storartet møde: Evnen til at lære fra sig, til at sætte sig i respekt og samtidig være forstående og kammeratlig. Det er derfor intet under, at han er populær og har bestridt sit faglærerhverv i samfulde 35 år.
For ca. 25 år siden byggede Jørgen Petersen sit eget hus i Skovbrynet ved Kalundborgvej.
Rundt om i Jyderup og omegn er mange andre byggearbejder beviser på hans dygtighed Ved sin ligefremme og venlige adfærd har Jørgen Petersen vundet sig mange venner, og offentlige hverv undgik han heller ikke helt, bl.a. var han en tid formand for Håndværker og Handelsforeningen. Mest holder han dog af, når fritiden kan tilbringes i hjemmet ved Skovbrynet, hvor han og hans hustru gerne ser gode, gamle venner1
Murermester Jørgen Petersen


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 6. marts 1956, side 3; 65 år murermester Jørgen Petersen
Noter:

Sidst opdateret 7. juli 2015
©Jyderup Realskole