Kæmpe stenen
Det er ikke 20 tons, men 22 tons, der er nøjagtig vægt for den store kæmpe kampsten, der er anbragt på Ellebjerg stadion i Jyderup og det var ikke JSGI, der er modtagerne, men Jyderup kommune.
Sognerådsmedlem, muremester Aksel Olsen, har i sin egenskab af formand for udvalget vedrørende kommunens veje og frunde, modtaget stenen som en gave fra entreprenør Roland Pizczek, Sakskøbing, der bragte stenen op fra århundredes glemsel i mange meters dybde. Da gravemaskinerne skulle fjerne jordlagene ved udgravning til viadukten ved Engelvaad, stødte man pludselig på massiv modstand, som ingen gravklo kunne klare. Det tog flere dage at få bakset kæmpen op i lyset.
Nu skal stenen have en inskription, der er værdigt til en så pompøs og vægtig gave. Det er endnu ikke vedtaget, hvad der skal stå på "bavtastenen", men der er i hvert fald plads nok til at riste runer på.
Som en kuriøsitet kan nævnes, at Aksel Olsens højde er 1,72 m, og han må se op til kæmpen, der måler 2,85 m. De 22 tons fordeler sig over en bredde på 2,10 m.
Stenen er sat på plads i terrænet, hvor den falder naturligt ind i de naturskønne omgivelser1
Kæmpe stenen
Ikke billede fra 1969, men 1979 og det er borgmester Poul Rasmussen på billedet


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 12. juli 1969, side 6; Kæmpe sten
Billede fra 1979, Kalundborg Folkeblad 10. marts 1979, side ; Kæmpesten ved Station
Noter: Teksten til billedet; Ved veteran clubbens 10 års jubilæum i 1975 afslørede borgmester Poul Rasmussen den store sten ved indgangen til Stadion

Sidst opdateret 21. marts 2015
©Jyderup Realskole