Emanuel Jensen
1954 marts; Emanuel Jensen, 60 år
Sognerådsmedlem, tømrer Emanuel Jensen, Jyderup fylder søndag den 14. marts 1954, 60 år.
Emanuel Jensen har tidligere siddet i sognerådet, valgt af socialdemokratiet, og gjort et dygtigt arbejde.
Ikke mindst blandt Jyderups ungdom er Emanuel Jensen populær og har som medlem af J.S.G. & I.'s bestyrelse gjort et stort arbejde. Det er navnlig skydningen, som har interesseret ham, og han er formand for skydeudvalget.
Sin gerning som tømrer passer Emanuel Jensen med flid og akkuratesse. Man arbejder i Kalundborg og tager hver morgen med 6 toget til sin arbejdsplads. Hans dygtighed respekteres ved, at han hvert år vælges til skuemester ved svendeprøverne.
Emanuel Jensen har altid et venligt ord og smil parat til alle, han er "på hat" med hele byen og lige vellidt af unge og gamle1


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 5. marts 1954, side 3; Emanuel Jensen, 60 år
Noter:

Sidst opdateret 15. juni 2015
©Jyderup Realskole