Forsvarsbrødrene
1982, juni; Forsvarsbrødrene i Jyderup fejrer 100 års jubilæum
Jyderup: De Danske Forsvarsbrødre for Jyderup og omegn fylder fredag den 2. juli 100 år, og dette vil naturligvis blive markeret på behørig vis.
100 års jubilæet festligholdes på selve dagen, den 2. juli med en reception på Jenny Mariehjemmet i tidsrummet mellem kl. 18 og 21. Alle interesserede er velkomne, og der vil blive budt på et traktement.
Selve jubilæumsfesten bliver lørdag den 3. juli på Bromølle Kro. - Her samles deltagerne til en velkomstdrik, hvorefter man sammen med en række indbudte gæster går til bords i kroens nye afdeling. her vil fanen blive ført ind, og efter velkomster læses en prolog til lejligheden.
Menuen til festmiddagen bestør af aspargessuppe - hvidvin, kalvesteg m. gemyse - rødvin, romfromage m. kirsebærsovs - dessertvin. Kuvertprisen er på 160 kr.
Ved middagen bliver der flere taler, uddeling af hæderstegn samt underholdning.
Efter kaffen i de tilstødende lokaler spiller Harders orkester op til dans.
Foreningen har i anledning af de 100 år udsendt et smukt jubilæumsskrift, trykt på Jyderup Bogtrykkeri, til samtlige medlemmer.
Foreningens formand forvalter Magnus Hass, Jyderup, beder os gøre opmærksom på, at sidste frist for tilmelding til jubilæumsfesten er i morgen, torsdag den 10. juni 19821

1982, juni; Forsvarsbrødrene har 100 års jubilæum
Jyderups næsteældste forening, De danske Forsvarsbrødre for Jyderup og Omegn har fredag den 2. juli 1982 bestået i 100 år. (Den ældste forening er Holbæk Amts økonomiske Selskab).
Der har altid været tradition for, at forsvarsbrødrene siden sin start den 2. juli 1882 markerede sin stiftelse hvert femte år med en storstilet fest, og de senere år har bestyrelsen naturligvis koncentreret sig om forberedelserne til 100 års jubilæet, der da også vil blive markeret med stor festivitas, der vil komme til at strække sig over to dage.
Jubilæumsfesten
Selve jubilæumsdagen fredag den 2. juli holdes der om aftenen en reception i den store sal på Jenny Mariehjemmet i Jyderup, hvor foreningen vil være vært ved et traktement, og hvor alle interesserede vil være velkomne. I øvrigt vil bestyrelsen denne dag om formiddagen nedlægge kranse på tidligere formænds grave, og i dagens anledning vil der blive opsat en mindeplade på Jenny Mariehjemmets facade, hvor foreningen for 100 år siden blev stiftet på det daværende "Hotel Skarridsø"
Selve jubilæumsfesten holder lørdag aften på Bromølle Kro, hvor medlemmerne samles med en lang række indbudte gæster til en jubilæumsmiddag og underholdning. Som gæster kommer vicepræsident Børge Olsen, Købehavn, fra De danske Forsvarsbrødres Samvirksomhed, landssekretær Helbo Petersen, København, samt som repræsentant for 2. kreds, Kaj Vollelse, Ringsted. Endvidere har man fået tilsagn fra foreningens æresmedlemmer Albert Nielsen, Jyderup, Peter Sørensen, Svinninge, Salomon Jørgensen, Englevåd, og Karl Nielsen, Jyderup.
Ved spisningen vil der blive holdt en lang række taler, og der indledes med prolog til dagens anledning forfattet og læst af redaktør Valborg Rundé, Jyderup.
Vagner Petersen, Jyderup, vil underholde med to sangafdelinger ved spisningen, hvor også Harders orkester fra Ruds-Vedby underholder, ligesom Harder vil spille til den efterfølgende dans.
Lidt historie
I anledning af 100 års jubilæet har foreningen udsendt et smukt festskrift forfattet af foreningens formand, forvalter Magnus Hass, Jyderup, og trykt hos bogtrykker Ernst Christensen, Jyderup Bogtrykkeri.
Heri opridses foreningens historie og virksomhed gennem de 100 år. Initiativtager til stiftelsen var lærer Johs. Mathorne, Stokkebjerg, der som medindbyder havde gdr. A. Nielsen "Kræmmergåden" Jyderup, og hotelejer Petersen Hotel Skarridsø.
Der blev indbudt til et orienterende møde i maj måned, og der indtegnede sig kun 12 medlemmer. Derefter indkaldtes til en stiftende generalforsamling den 2. juli 1882, ligeledes på hotellet. her indtegnede sig 28 medlemmer, og foreningen blev stiftet, efter Johs. Mathorne havde forelagt udkast til vedtægter. Til den første bestyrelse valgtes Johs. Mathorne, Stokkebjerg (formand), samt Rasmus Henriksen, Hjembæk, Jørgen Pedersen, Rådbjerg, lærer Jørgen Petersen, Jyderup station, L. Jensen, Jyderup, bolsmand Svendsen, Hjembæk, lærer Geertsen, Jyderup og Anton Schultz, Jyderup. Og til fanebærer valgtes J.D. Frederiksen, Jyderup station, og N.P. Nielsen, Faverbo, selv om man ingen fane havde endnu.
Formålet var dengang, som det er i dag, at samle gamle soldater, der har aftjent deres værnepligt, under kammeratlige former, holde vore nationale minder i hævd, styrke kærligheden til vort flag, og alt hvad der hører Danmark til.
Mange aktiviteter
Gennem årene har Forsvarsbrødrene for Jyderup og Omegn ført en stor aktivitet med sammenkomster, udflugter, foredragsaftener, teater, dilettant, fugleskydning, høstfester. I forbindelse med det nære samarbejde forsvarsbrødrene har med Danmarkssamfundet, er det ganske naturligt, at det er Forsvarsbrødrene, der står for salget af Valdemarsflagene den 15. juni. Og i Jyderup har man i de senere år kunnet glæde sig over et stigende salg af flagene.
Foreningen er tilsluttet De samvirkende danske Forsvarsbroderskaber, som består af 110 selskaber over hele Danmark. Gennem årene har tilgangen til forsvarsbrødrene været svingende. under og efter besættelsen oplevedes der en stor tilgang. Grunden hertil var selvsagt, at vi ønskede at vise omverdenen et stærkt sammenhold om alt, hvad der var dansk. Tilgangen til Forsvarsbrødrene begyndte at svinge omkring 1960. I 1969 og 1970 skete der en fornyet tilgang. Dette skyldtes, at to naboforeninger, Mørkøv og Snertinge, ikke magtede at fortsætte og valgte at blive overflyttet til Jyderup.
Der er stadig kommet unge ind i rækkerne. Unge, som måske har et andet syn på, hvorledes en forsvarsbroderforening skal drives. Men håbet og ønsket må være, at også de må bevare og videreføre de gamle formål og grundprincipper, som forsvarsbrødrene har arbejdet ud fra og stået sammen gennem 100 år2


Kilder:
Kilde 1: Sjællandske Tidende 9 juni 1982
Kilde 2: Sjællandske Tidende 26 juni 1982; Forsvarsbrødrene har 100 års jubilæum
Noter:
Der er billede i avisen ved kilde 2, men det meget mørkt. Der er helt sikkert et bedre evt. på Jyderup lokalarkiv

Sidst opdateret 16. oktober 2015
©Jyderup Realskole