Freese
Freese m.fl
fra venstre Robert Freese, Karl Henrik Freese, Viggo Olsen og Otto Andersen6
Jyderup Samaritterforening; I september 1940 etablerede Danske Kvinders Beredskab sig i Jyderup.
Den 11. september 1940 var 64 parat til at deltage i den første undervisning.
I 1944 afholdes øvelse på kommuneskolen, følgende navne nævnes Agens Thastum Sørensen, Else Hallager, Valborg Freese, Karla Madsen, Fru Dons (Leder af Røde Kors Jyderup)4 og i nov. 1955 oplyste formanden for Røde kors, at fru Valborg Freese og Ejner Jacobsen næste år skal overrækkes 15 års emblemet5
Danske Kvinders Beredskab
1974 juli; Direktør Robert Freese død
Hotel Skarridsø's og Jyderup Kino's tidligere ejer, direktør Robert Freese, er efter længere tids sygdom død i en alder af 73 år.
Robert Freese hørte gennem en menneskealder til Jyderups kendteste skikkelser og var en markant personlighed, der satte en ære i at vise, at han havde sine meningers mod. At han også havde fysisk mod og mandshjerte, beviste han under besættelsen, hvor han ivrigt var aktiv i modstandsbevægelsen og ofte udsatte sig for direkte fare for at gavne sit land. Da freden kom, var det "Skovhuset" hos Valborg og Robert Freese, der var det centrale sted, bl.a. stillede de lokaler til rådighed for lazarettet og ydede hjælp på mange andre måder.
"Jyde af fødsel og jyde af sind", sagde han ofte om sig selv og uddybede det med, at han var "stærk og sejg" og ikke lod sig gå på af vanskeligheder eller kritik. Robert Freese var født i Odder, blev som ung handelsuddannet og rejste derpå til Amerika for at supplere sin uddannelse. Da Freeses far - der ejede Restaurant "Siesta" i Glostrup - købte hotel Skarridsø i Jyderup, gik Robert Freese sammen med sin bror, Carl Freese, ind i faderens virksomhed. I mange år drev de to brødre det landskendte turisthotel og oplevede bl.a. hotellets "guldaldertid", husede ofte skuespillere og andre kunstnere og var rammen om store arrangementer. Efter nogle års forløb trak Robert Freese sig ud af kompagniskabet og blev direktør for Jyderup Kino, som han drev up to date og dygtigt, til han for fire år siden afhændede den og kort efter solgte han og hustruen den store villa, "Skovhuset", og flyttede til kollektivhuset i Holbæk, en stor omvæltning, som Freese på sin viljestærke måde hurtigt befandt sig med, omend han jævnlig kom på besøg i den by, hvor han fik så mange begivenhedsrige år og hvor ægteparret vedblev at have kontakt med gode venner.
Netop det begivenhedsrige vendte han i tankerne ofte tilbage til, holdt af at drøfte med sine venner alt hvad han havde medvirket i og oplevet. I nogle år var han i bestyrelsen for Turistforeningen for Jyderup og Omegn, bestyrelsen for Garderforeningen, for Biografejerforeningen, varetog meldetjeneste for Hjemmeværnet mm. Levende interesseret fulgte han med i byens og omegnens ve og vel, fremsatte sine synspunkter med temperament og bødede på en lidt skarp bemærkning med en vits for at vise, at der var sindelag bag ordene.
I det smukke hjem i "Skovhuset" samledes ofte en stor venneskare, og de der lærte ham helt at kende og at holde af ham, de vidste også, at han var sine venners ven, fuldt ud ægte. Selv havde han til det sidste håbet, at overvinde sygdommen og igen kunne deltage i sin stor hobby, jagten, men i mandags sov han ind.
Bisættelsen har fundet sted i overværelse af slægt og de nærmeste venner1

1957 jan.; Ejendomshandler.
Fru K. Freese, Rolighedsvej 4, Jyderup, har solgt sin villa til fhv. uddeler Ernst Magnussen, Frederiksborgvej, Roskilde. Overtagelse 1. februar 19572

1960 marts; Dødsfald Fru Freese
Direktør Robert Freese, Jyderup, har haft den sorg at miste sin mor, fru Kristine Freese, København.
Fru Freese, der blev 86 år, har i en halv snes år boet i Jyderup, hvor hun huskes som en sød og venlig dame og en fin personlighed. For få år siden flyttede fru Freese til København, hvor en datter bor. Fru Freese havde i København det grimme uheld at falde og brække lårbenet, og i lang tid lå hun på hospitalet. Siden har helbredet ikke været godt, og i aftes sov hun ind i døden på Frederiksberg hospital.
Foruden den nævnte søn og datter efterlader afdøde to sønner, restauratør Carl Henrik Freese, København, og en søn i Amerika3


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 13. juli 1974, side 6; Direktør Robert Freese død
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 30. januar 1957, side 3: Ejendomshandler.
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 10. marts 1960; Dødsfald Fru Freese
Kilde 4: Stationsbyen Jyderup, side 208 , Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 29. nov. 1955, side 3; Røde kors
Kilde 6: Fra Anders Hjorth-Jørgensens bog
Note:
På arkiv.dk - Jyderup - ses Skovhuset, Jernbanevej, Jyderup ca. 1930 Robert Freese med bil foran hestestalden Skovhuset, Jernbanevej, Jyderup ca. 1930, Robert Freese med bil foran hestestalden
Nummer B688+ B6883 og Freese men til hest, Robert Freese B6959, Karl Freese A4104
Robert Freese http://arkiv.dk/vis/3600672
Kirsten Freese http://www.arkiv.dk/vis/3600351 konfirmation

Sidst opdateret 15. januar 2016
©Jyderup Realskole