Jyderup handelsskole

Dimittender 1952
på arkiv.dk billede nr. B8352, Holbæk arkivet
1954 august; Jyderup handelsskole begynder med 50 elever.
Kun elleve tilmeldt til den nye første klasse.
Til den nye første klasse i Jyderup Handelsskole indtegnedes i aftes 11 elever. Det er omkring halvdelen af det normale antal, men man venter flere i løbet af efteråret.
Skolen begynder undervisningen for de øvrige klasser i mandags, der er 23 elever i anden klasse og 16 i trejde klasse - altså i alt 50 elever.
Ved skoleårets begyndelse er skolebestyrer Vang Petersen fratrådt som lærer og afløstes af lærer Myrup, Hjembæk1

1954 feb.; Inspektion Handelsskolen
Direktør Osvald Larsen, tilsynet med Handelsskoler, inspicerede i aftes Jyderup Handelsskole og overværede undervisningen i bogholder i produktionslære i 3. klasse.
Efter skoletid samledes direktøren med lærerpersonalet og forstander Schultz og udtalte sin tilfredshed med undervisningen2

1955 sep.; Teknisk skole, lærere fra Jyderup Realskole
Lærere på Teknisk skole fra Jyderup Realskole overlærer P. Larsen, Axelholm. Desuden vil lærer Kyhnæb, Realskolen blive lærer på Handelsskolen fra 1. December4

1967 april; Jyderup Handelsskole fylder 60 - og lukker
Sidste hold elever til eksamen. Afviklet i etaper
Jyderup Handelsskole blev oprettet i 1907, og har dermed bestået i 60 år, men der bliver ingen festivitas af den grund, tvært imod "markeres" det ved, at handelsskolen lukker og netop i disse dage går det sidste hold elever op til skolens sidste eksamen. Uviklingen har medført, at en række mindre handels- og tekniske skoler lukker, fordi undervisningen centraliseres, og mellem disse skoler er Jyderup.
I vinter har der kun været undervisning ved to lærere, forstander Harry Gundersen og overassistent Erik Madsen. Afvikling er sket i etaper, således, at der for 3 år siden var 1., og 2. og 3. klasse, i fjord kun 2. og 3. kl. og i år kun 3. kl. med 21 elever.
Teknisk skole blev erhvervet i 1901, og samme år blev oprettet teknisk skole undervisning, hvor imod handelsskolen først startede i 1907. Teknisk skoleundervisning ophørte for et par år siden, og eleverne blev henvist til Kalundborg og Holbæk, hvilket også sker for handelsskolens vedkommende.
I bygningen, hvor der også er vandrerhjem har en overgang været industri. Hvad der skal ske med den pompøse etageejendom, står endnu hen i det uvisse. Tidligere har været planer om, at indrette den til en slags "ungdomsborg", men der foreligger intet konkret, selvom stdig forskellige muligheder bliver luftet 3


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 18. august 1954, side 4; Jyderup handelsskole begynder med 50 elever.
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 6. feb. 1954, side 3; Inspektion Handelsskolen
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 7. april 1967, side 3; Jyderup Handelsskole fylder 60 - og lukker
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 16. sep. 1955, side 3; Teknisk skole, lærere fra Jyderup Realskole
Noter:

Sidst opdateret 1. august 2015
©Jyderup Realskole