Jyderup og Omegns Lærerforening
1963, 2. november - KF, side 3+4; Lærerforeningen 50 års jubilæum (Ikke JR)
Jyderup og omegns lærerforening har onsdag den 11. december bestået i 50 år1

1963, Kalundborg Folkeblad 12. december 1963, side 3; Lærerforeningens 50 jubilæum
Jyderup og omegns lærerforening fejrede i går på Jyderup Kommuneskole sit 50 års jubilæum under festlige former, og fik hilsener fra mange sider, bl.a. med buketter og blomsterdekorationer.
Der indledtes med generalforsamling, hvor formanden skoleleder Friisbæk aflagde beretning samt meddelte, at han ønskede at fratræde som formand. Kassereren, førstelærer Udsholt oplæste regnskabet. Bestyrelsen konstituerede sig med førstelærer David Madsen, Holmstrup, som formand. Dirigenten, lærer Vagn Andersen, Føllenslev, sluttede generalforsamlingen med en tak til den afgåede formand, der fungerede i hvervet ved den efterfølgende fest.
I skolens aula samledes medlemmerne med ledsager samt indbudte gæster, bl.a. amtsskolekonsulent Møller Pedersen, om de smukt pyntede borde til spisning. Her talte formanden, der mindedes foreningens formænd, lærer Mogens Kristiansen, Hjembæk, og førstelærer Ougaard, Svinninge. Derefter rettede han en tak og overrakte erindringsgaver til efterfølgende formænd: overlærer Jacobsen, Kildebjergskolen, lærer Bjørnekjær, Kundby, skoleleder Holten Hansen, Bregninge-Bjergsted centralskole, og overlærer Spliid, Jyderup kommuneskole.
Friisbæk gav et rids af foreningens historie og dens betydning og udtale gode ønsker for dens trivsel. Skoleleder Holten Hansen takkede Friisbæk for den udmærkede måde, hvorpå han havde bestridt formandshvervet.
Overlærer Svend Jørgensen causerede fornøjeligt og vittigt om skoleforhold gennem tiderne og om foreningslivet i gamle dag samt sluttede med at rette en tak til formand og bestyrelsen.
Veloplagt og festlig underholdt derefter skuespilleren Helge Kjerulff Schmidt, og den på alle måder vellykkede jubilæumsfest sluttede med et par timers dans2


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 2. november 1963, side 3+4; Lærerforeningen 50 års jubilæum
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 12. december 1963, side 3; Lærerforeningens 50 jubilæum
Noter:

Sidst opdateret 23. juni 2015
©Jyderup Realskole