Niels Peter og Kathinka Petersen
Fhv. tømrermester Niels Peter Petersen og hustru, fru Kathinka Petersen, De gamles hjem, Jyderup, kan tirsdag den 14. december 1976 fejre guldbryllup
Helbredet er for begges vedkommende ikke så godt, som ønskeligt, men hvad det åndsfriske og hukommelsen angår, så er de nærmest helt fantastiske og hvad de ikke ved om Jyderup i ældre tid, er nok ikke værd at vide! - Kathinka Petersen havde sin barndom i "Blonkehuset" på Aggersvoldvej, hvor hun blev født den 16. juni 1895. Sin første plads havde hun i tre år hos den dygtige Kristiane Frost, på den gård som Elly og Eigil Frost viderefører. Hos skræddermester Heinrichson lærte Kathinka at sy, på den kombinerede systue, hvor det var fru Heinrichson der stod for de fine rober. Der blev syet til både prinsesser, grevinder, komtesser, osv. når der var kongeligt besøg på "Lerchenborg", samt da der var kongerevy på Jyderup-egnen, med store selskaber på de mange godser. Lønnen var dog ikke videre kongelig, nemlig kun 2 kr. om dagen! Da Kathinka var godt 30 år - og stadig ugift - begyndte hun "for sig selv", på den måde, at hun - stadig for en daler om dagen - tog ud og syede i hjemmene og ofte måtte cykle langt omkring.
Da hofjægermester - senere kammerherre - S.A. Timm, Aggersvold, skulle giftes, var Kathinka på godset en hel måned og skulle bl.a. også sy betræk til møblerne, så solen ikke falmede polstringerne medens herskabet var på bryllupsrejse! Fru Fraas fik overtalt Kathinka til at sætte daglønnen op til 3 kr. men det var knapt nok den travle syerske havde mod til det!
Hr. og fru Petersen
N.P. Petersen lærte tømmerfaget hos sin far, der var tømrermester i Vinde Helsinge, hvor N.P. Petersen kom til verden den 3. juni 1894. I læretiden fik han ingen løn hos sin far, og syntes det var et eventyr da han som forbundter i Gørlev kunne opnå en ugeløn på 12 kr., plus en krone for at rengøre værksteder hver søndag. - Efter at have suppleret sin uddannelse flere steder, kom han til Jyderup i 1917 og var med til at genopbygge hotel Skarridsø, der var brændt året før. Byens baller blev imens holdt på afholdshotellet FIGARO på Høedvej, den ejendom hvor nu malermester Bruun Jensen bor.
I 27 år var Petersen kompagnon med tømrermester Carl Høyer og de var bl.a. med at bygge Jyderup Posthus og "Skovhuset"
Kathinka og N.P. Petersen kan huske mange tildragelser og har fulgt Jyderups udvikling med levende interesse - hvad de fortsat gør. Petersen var ivrig fodboldspiller og var sammen med isenkræmmer Hans Gylling Folkmann og smedemester Harald Hansen, med til at stifte Jyderup Idrætsforening fodboldafdeling. Selv var N.P. Petersen aktiv fodboldspiller fra 1917-52. I mange år var Petersen i bestyrelsen for Konservativ Forening, men mest har fulgt idrætsforeningen med interesse og svigtede aldrig som tilskuer ved en kamp, sålænge helbredet tillod det.
Indtil for få år siden havde ægteparret deres hjem i en villa på Rolighedsvej og blev af alle afholdt og respekterede. Samme gode forhold har de til beboerne og personalet på De gamles hjem, hvor der er taknemlige for den enestående omsorg. Der er ingen børn i ægteskabet, men fru Petersens søsterdatter, Else, der nu bor i København, har for en stor del haft sit hjem hos dem og er trofast til, at komme på besøg. Nu gælder Kathinka og Niels Peter Petersen sig til deres festdag på hjemme, hvor der er "åbent hus"1


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 10. dec. 1976, side 6; Guldbryllup
Noter: Oplysninger om FIGARO tilsendt gruppen der indsamler information om Høed, juli 2015

Sidst opdateret 17. juli 2015
©Jyderup Realskole