Pensionistforeningen for Jyderup-Holmstrup
Pensionistforeningen for Jyderup-Holmstrup fylder 40 år den 10 juni 1982
Det markeres ved en stor jubilæumsfest lørdag den 12. juni i Jyderuphallen
Den 10. juni 1942 tog en kreds af ældre mennesker i Jyderup initiativet til starten af en forening, hvor man kunne samles over en kop kaffe og sludre lidt om, hvad der rører sig ude omkring. Ældre mennesker var dengang mere ensomme end i dag, der var ikke så meget at tage sig til, når man havde lagt op.
Foreningen fik en rivende start. Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling på Café Trekanten (Jyderup kro) den 10. juni 1942. Foreningen fik navnet "Jyderup Aldersrente- og Invaliderente Forening", og fra starten fik man 70 medlemmer. Kontingentet fastsattes til 50 øre halvårligt, men dertil kom medlemsbladet, som kostede 75 øre halvårligt.
Holmstrup med
Ganske kort tid efter blev der fra Holmstrup udtrykt ønske om at komme med i foreningen, og det skete den 13. september 1942. Foreningens første bestyrelse fik følgende sammensætning: Ole Peter Olsen (formand), Marie Nielsen (Kasserer), Peter Andersen, Jens P.H. Nielsen og Boline Andersen. - Efter sammenlægningen med Holmstrup fik disse to repræsentanter i bestyrelsen og det blev Anders Jensen, Brokøb, og Niels Peter Petersen, Holmstrup.
Jyderup-Holmstrup Pensionistforening
Desværre ingen navne på foreningens medlemmer
Pensionistforening holdt i en lang årrække til på Jyderup Kor, men i de 40 år, der er gået, har den udviklet sig til andet end en "kaffeklub"
Der køres hvert år et stort program med foredrag, film, festlige sammenkomster og ikke mindst de tre årlige udflugter, og man kan glæde sig over et stort fremmøde når bestyrelsen kalder medlemmerne sammen.
Foreningen blev senere døbt om til "Jyderup og Omegns Pensionistforening", og ved 25 års jubilæet bestod bestyrelsen af følgende: Albert Jensen (Formand), Poul Vivaa, Kristine Enevoldsen, Johannes Jensen, Ejner Jensen, Elise Rasmussen og Alma Jensen (Kasserer) - 25 års jubilæet blev markeret, som det sig hør og bør med kaffebord om eftermiddagen, hvor festtalen blev holdt af folketingskandidat, godsejer Hans Buchart Petersen, "Bjergbygård", ligesom der blev talt af konsulent Chr. Ougaard, Vejlby som repræsentant for landsforeningen. Om aftenen var der fællesspisning og dans.
De senere år har pensionistforeningen, hvis navn nu er ændret til "Jyderup-Holmstrup Pensionistforening" haft til huse, (på Hotel Skarridsø), hvor fru Rose Marie Rørdam-Holm har stillet den store sal til rådighed for foreningens faste arrangementer. Og man har aldrig haft bedre forhold, end tilfældet er nu.
Kvindelig formand
I de 40 år pensionistforeningen har følgende ni formand: Ole Peter Olsen, Jens Christensen, Adolf Petersen, Karl Rasmussen, Marinus Christensen, Albert Jensen, Jacob Nielsen, trak sig tilbage fra formandsposten ved generalforsamlingen her i 1982, og han afløstes af sin hustru, Marie Nielsen, der således blev foreningens første kvindelige formand. - Men gennem årene har der været mange kvinder i foreningens bestyrelse, men aldrig før på formandsposten.
Ved 40 års jubilæet består bestyrelsen af følgende: Marie Nielsen (formand), Henry Olsen (næstformand, Marie Nielsen (Kasserer), Laurids Jensen (sekretær)Ejvind Prange (Kasserer), Frode Andersen (fanebærer), Johanne Hildan og Lily Olsen
Jubilæumsfesten
40 års jubilæet vil naturligvis også blive markeret ved en større festlighed, der holdes i Jyderuphallen. - Hertil er indbudt naboforeningerne, hvorfra man også venter stor repræsentation. Jyderup-Holmstrup Pensionistforening har her ved jubilæet 250 medlemmer, det største tal i foreningens historie, og heraf vil de fleste deltage i jubilæumsfesten.
Der indledes om eftermiddagen med fælles kaffebord, efter at der har været faneindmarch. - Og der vil blive talt af Tornved kommunes borgmester, Hans Roth, Mørkøv, samt af pensionistforeningernes amtsformand, Johannes Larsen, Sorø, og af redaktør for medlemsbladet, Aage Riis, Kornerup
Videre vil der i forbindelse med kaffebordet blive en imponerende opvisning i moderne dans. - Den musikalske underholdning sørger Aksel Christiansen, Havrebjerg, for.
Om aftenen er der fællesspisning af den medbragte mad, eller smørrebrød kan bestilles, hvis nogen foretrækker det. I forbindelse med spisningen afholdes også en stort bortlodning, hvortil pengeinstitutter og handlende har betænkt den jubilerende forening med et væld af gavekort, ligesom man i anledning af jubilæet har modtaget flere sølvplader til foreningens fane. Jubilæumsfesten slutter naturligvis med nogle timers dans1


Kilde:
Kilde 1: Sjællandske Tidende 5. juni 1982 Pensionistforeningen for Jyderup Holmstrup
Noter:

Sidst opdateret 14. oktober 2015
©Jyderup Realskole