Rasmine Hansen
Fru Rasmine Hansen, Lindegården, Jyderup, er død i en alder af 87 år (juli 1972).
Rasmine Hansen var født på Fyn, hvor hun boede i sin barndom og den første del af ungdommen. I ægteskabet med mælkehandler Hans Hansen gik fru Hansen ind som mor for Hans Hansens børn af første ægteskab, og hun udfyldte denne plads på en god og omsorgsfuld måde, også sådan, at der vedblev at være åbne døre for børn, svigerbørn og børnebørn.
I Jyderup blev fru Hansen kendt som et dygtigt og energisk menneske, der satte en ære i, at holde hjemmet i mønsterværdig orden. Mellem særlige interesser var blomster og håndarbejde. -
Desuden var hun til hun var over de 80 år, et aktivt og trofast medlem i husmoderforeningen for Jyderup og omegn og blev på 80-års dagen udnævnt til æresmedlem. Rasmine Hansen var afholdt og respekteret af sine mange venner og var altid glad for at få besøg i det hyggelige hjem. Helbredet har svigtet i adskillige år, men sålænge kræfterne strakte til, var ægteparret på en daglig travetur og var taknemlige for, at de kunne være hinanden til hjælp og opmuntring op i den høje alder. Da fru Hansen for nogen tid siden måtte indlægges på sygehuset, tog Hans Hansen midlertidigt ophold hos en datter i København1


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 15. juli 1972, side 6
Kilde 2: Jyderup Kirkebog 1918-1927 opslag 120 nr. 1
Noter:
I artikel fra Kalundborg Folkeblad 5. feb. 1960, side 3; Succesfest i Husmorforeningen. Her ses Fru Rasmine Hansen som æresmedlem, og i denne artikel er det lidt svært at læse direkte om fru Hansen var med i starten af foreningen.

En af Mælkehandler Hans Hansens børn Axel gik på Jyderup Realskole og tog Realeksamen 1927
iflg. Jyderup Kirkebog konfirmeret 19. april 1925 forældre Hans Henrik Hansen og afdøde hustru Ane Marie Jensen, stedmoder Anmine Rasmine Christiansen, Jyderup Stationsby2
Sidst opdateret 18. september 2015
©Jyderup Realskole