Rejseladen
Rejseladen 1952
Billedet fra 1950'erne
(1915-19222) Staldforpagter Hansen2
Billedet; Rejseladen 1952. Blev opført i forbindelse med det oprindelige hotel Skarridsø i slutningen af 1800-tallet. Her kunne landmænd og andre opstalde deres heste, når de skulle på togrejse. I 1944 overtog Peter Hansen (1902-1987) forpagtningen af Rejseladen med tilhørende salg af Esso-benzin og biludlejning.
I 1952 købte Esso Rejseladen af hoteldirektør Karl Henrik Freese, men Peter Hansen fortsatte forpagtningen. I 1957 brændte Rejseladen og brandtomten blev købt af Børge Noer, som opførte ejendom med værksted i stueplan og lejlighed på 1. sal. Samtidig fortsatte han salget af Esso-benzin.
Peter Hansen ses til venstre på foto i gang med at ekspedere grisehandler Jacob Jensen - med tilnavnet "Jyde-Jacob" og 1964 solgte Børge Noer servicestationen til Ludvig Islin Larsen, som drev den indtil 1974, hvor Lise og Leif Sandgaard overtog rejseladen, og de flyttede til Australien i 19821
Margot Bache; Rejseladen har også været ejet af min svigerfar Harald Bache sidst i 1930'erne1

1958, maj; Rejseladen
Der er fremstået et helt nyt gadebillede i Skarridsøgade i Jyderup. Man husker den gamle Rejseladen ved siden af hotel Skarridsø, uskøn og nærmest skummel, omtrent uden vinduer, men med en historie bag sig. På dens grund har nu rejst sig en bygning, som må siges at være Rejseladens diamentrale modsætning, lys og ren i linjerne og med glas over hele facaden, så det indvendige er synligt.
Det var den 14. februar 1958, den gamle rejselade delvis nedbrændte. Den var i forvejen dødsdømt, fordi der her var projekteret en moderne ny Esso servicestation, men nu blev der sat ekstra fart på arbejdet. Børge Noer, som havde taget sig af Rejseladen, har dog i hele tre måneder måtte leve på feltfod, indtil han nu er rykket ind i en ny og komfortabel beboelse ovenover.
Esso har altså forøget sin række af nye servicestationer med dette smukke eksemplar, der har en fin beliggenhed og giver rummelighed både for indkørslen til benzintankene og for den service, der skal ydes indendørs3
Rejseladen 1958
1958, maj; Jyderups nyeste servicestation indviet
Jyderup nyeste servicestation indviet
Børge Noers nye Esso servicestation på den gamle rejseplads i Jyderup indviedes i går i overværelse af mange gæster, hvoriblandt et stort tal af Jyderup næringsdrivende. Foruden vaske- og smørehal er indrettet et salgslokale med kontor og et ekstra rum, som vl være godt anvendeligt til den rutebilstation, som mu ventes oprettet i Jyderup.
Til indvielsen samledes man i vaskehallen, hvor Essos distrikstschef Carl M. Andersen, Kalundborg, bød velkommen og sag sagkyndige oplysninger. Videre tale bl.a. sognerådsformand, fru Alma Nielsen og arkitekt Demant Jensen, Holbæk, der har projekteret den nye station.
Ved en påfølgende sammenkomst på hotel Skarridsø talte tømrermester Christiansen, Jyderup, på håndværkernes vegne, og salgschef Bendixen hyldede Jyderup for skønhed og initiativ. Videre blev talt af bankdirektør Bierbum, Holbæk, sagfører Sidenius, Jyderup, cykelhandler Holger JacobsenHåndværker- og handelsforeninges vegne, fru Alma Nielsen fra sognerådet, bankbestyrer Hooge fra turistforeningen og endnu flere. Sluttelig takkede Børge Noer for de mange gode ønsker4


Kilder:
Kilde 1: Anders Hjorth-Jørgensen, Margot Bache, Hans Jørgen Larsen, Laila Rasmussen facebooksiden Stationsbyen Jyderup august 2015
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetninger 1915-23
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 23 maj 1958, side 4; Den gamle rejselades efterfølger i Jyderup
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 24. maj 1958, side 4; Jyderups nyeste servicestation indviet
Billede 1: Rejseladen 1952 fra facebooksiden Stationsbyen Jyderup 5. august 2015
Noter:

Sidst opdateret 6. marts 2016
©Jyderup Realskole