Johannes Christian Jessen
undervisteJyderup Realskole 1895-97
Johannes Christian Jessen, Førstelærer; ★ 5 April 1873 i Grimstrup; Søn af Sognefoged Niels J. og Hustru Maren, f. Iversen; gift 14. Oktober 1904 m. Anna, f. Nielsen, ★ 17.Juli 1884 i Gimlinge. Præliminæreks.; Silkeborg Sem. 1894; flere korte Kurser; Dansk Sløjdlærereks; 1894-95 forsk. Vikarpladser; 1895 Lærer Jyderup Realskole; 1897 Enelærer Horslund v. Ribe; 1900 Førstelærer Vester Vedsted v. Ribe; 1. November 1906 Enelærer Stigsnæs Skole; i 16 år Sekretær for Sognerådet, har været medlem af Værgerådet; Sekretær for Bestyrelsen af Stigsnæs Børnehjem. Stifter af og i 15 år Leder af Ungdomskreds (Afsked 31 maj 1933)1 Johannes Christian Jessen


Kilde:
Kilde 1: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind 2, side 228

og http://www.erikpetersen.be/stigsnas/johannes_christian_jessen_tekst.htm
Note:


Sidst opdateret 2. marts 2015
©Jyderup Realskole