Mads Christian Birkeland
undervisteJyderup Realskole 1899-02
Birkeland, Mads Christian, Kommunelærer (§ 35)a): ★ 26. Juli 1876 i Vorgod Sogn; Søn af Gårdejer Mads Chr. Sørensen og Hustru Mette Cathrine, f. Lustrup (død): gift 1906 med Dagny, f. Rasmussen, ★ 18 Juli 1883 i Ellede, Raklev Sogn. N. Nissum Sem. 1896; Forsk. Feriekursus: 1899-1902 Lærer Jyderup Realskole; 1902 Timelærer Kalundborg komm. Skolevæsen; 1904 fast ansat smstd.: 1932 efter § 35; Mellem- og Realskolen; Forstander for Kalundborg Handelsskole siden 1912; Censor ved Handelsmedhjælpereksamen og Realeksamen.: Medl. Af Bestyrelsen for Kalundborg Bibliotek; medl. Af Nævning-Årslisteudvalget for Holbæk Amt1 Mads Christian Birkeland


Kilde:
Kilde 1: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, bind 2, side 93

Noter:
a) §35; Endelig blev ved lønningsloven af 1931 Fru Nina Bangs Timeberegning indfør i Loven, og samtidig blev der i §35 givet mindst 2/5 af lærerne ved Realskolernes Løntillæg på 120, kr. årligt. Det var dog kun lidt i sammenligning med de 500,- kr., der 32 år før blev taget fra alle Realskolelærerne, men det var dog et lille skridt i den rigtige retning (Fra DSS Bind 1, side 285 Af Johannes Høirup)

Ifølge Kalundborg Folkeblad 26/7.1975 (Jyderup i 100 år) underviste Birkeland på Teknisk skole 1901- (1902)

Sidst opdateret 11. august 2015
©Jyderup Realskole