Niels Peter Petersen
undervisteJyderup Realskole 1900-02
Niels Peter Petersen, Enelærer; ★ 13. Januar 1976 i Halleled ved Slagelse; Søn af gårdejer A. P og Hustru Stine, f. Hansen; gift 8. Maj 1903 med Hansine, f. Jensen.
Præliminæreks.Præliminæreks. 1896; Jonstrup Sem. 1900; August 1900 Lærer Jyderup Realskole; 1902 Andenlærer Vemmelev Skole; 1903 Enelærer Højby Skole; Kirkesanger i Rorup 1905-25; Medl. Af Sognerådet 1917-251
Niels Peter Petersen


Kilde:
Kilde 1: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind 1, side 745

Noter:


Sidst opdateret 20. september 2015
©Jyderup Realskole