Marie Elisabeth Nielsen
undervisteJyderup Realskole 1913-40
Engelsk i II Mk.-Realklasse, Fransk i Realklasse, Regning i I og II Underkl., Geografi i Underkl., I og II Mk., Skrivning i II, III og IV Mk.2


Lærerinde frk. Marie Elisabeth Nielsen; ★ 15. August 1874 i Odense; 1. August 1913 Lærerinde Jyderup Realskole1

Frk. Marie Elisabeth Nielsen
In memoriam
I en alder af 80 år døde frk. Marie Elisabeth Nielsen ved påsketid i år, Frk. Nielsen havde i en lang årrække – fra 1913 til 1940 – fungeret som lærerinde ved Jyderup Realskole med engelsk og fransk som hovedfag. - Hun stillede store krav til sine elever og kunne vel til tider syntes lidt streng, men det var kun tilsyneladende, hun nærede en levende interesse for sine elever for deres vel og vel, og hun blev da også elsket og afholdt af dem og bevarede kontakten med mange af dem lige til det sidste. Blandt sine kolleger vandt hun ikke alene agtelse og respekt, men også varigt venskab.
Efter at have taget sin afsked bosatte frk. Nielsen sig hos en søster i København. Hun glemte dog ikke Jyderup Realskole, men besøgte indtil for få år siden den gamle skole. Hun bevarede til det sidste sin interesse for undervisning og drev i sit otium en ret omfattende privatundervisning.
I de senere år havde frk. Nielsen meget svært ved at gå og kom sjældent ud. Vi, der kendte hende, vil stadig bevare mindet om hende som en dygtig lærerinde og den gode kollega.
Valdemar Hansen3

Fra arkiv.dk - Jyderup B-5074
Jyderup Realskoles lærere Hr. Andersen, Frk. Nielsen, Frk. Sørensen og Hr. og Fru Storm Sørensen
fru og hr Storm, frk Nielsen,/ frk Sørensen, Hr. Andersen4


Kilde:
Kilde 1: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind 4, side 382
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1913-1941
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1955 side 2, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Billede fra arkiv.dk - Jyderup - B5074 med tilladelse til gengivelse, dog lidt tvivl om rækkefølgen af lærerne specielt frk. Nielsen og frk Sørensen

Noter:


fra http://dis-danmark.dk/a_sub/kip/FTvis_FT.php?art=afsk&amt=9&herred=151&sogn=216&ft=2357
afskrift af folketælling 1930;
Marie Elisabeth Nielsen Realskolen, Jyderup Kvinde 15-08-1874 Odense dansk Ugift Logerende Lærerinde Realskolen, Jyderup (bor hos Mønsted Friis)
Sidst opdateret 5. oktober 2015
©Jyderup Realskole