Hans Jørgen Hansen
Hans Jørgen Hansen var lærer på Jyderup Realskole 1915-1917
Lærer Jyderup Realskole Hans Jørgen Hansen Hansen, Hans Jørgen, Skolebestyrer; ★ 29. April 1889 i Frøbjerg, Orte Sogn;
Søn af Husmand Rasmus H. og hustru Dorthea, f. Jørgensen;
gift Juli 1915 m. Lærerinde Maren, f. Petersen, ★ 9. Februar 1889 i Gjesten.
Odense Sem. 1911 Nørre Aaby priv. Realskole; 1915 Jyderup priv. Realskole; 1917 Asnæs priv. Realskole;
1919 Frederikssund priv. Realskole; 1. August 1920 Bestyrer Nørre Aaby Realskole;
Medl. Af bestyrelsen for Danmarks Realskoleforening 1917-19; Medl. Af Hovedbestyrelsen for samme 1921-26;
Medl. Af Opgavekomm. For Mellem-og Realskoleeks. 1923; Medl. Af Sognerådet 1933.
Litt. Arb.: Børnenes Læsehæfte sammen med Seminarieforstander E. Møller; Læsefag og Læsning 1918;
Dansk Læsning 1922; Om undervisning i Litteratur, 1926; Udg. Af Dansk Læsebog for Mellemskolen og
Realklassen I-V sammen med Th. Heltoft 1929-33; Artikler i forsk. Pædagogiske Blade1
Lærerinde Maren Hansen, f. Petersen ses også at undervise på Jyderup Realskole 1915-17,
Geografi, Gymnastik, Historie, Tegning, Skrivning 1915/16-1916/172
Lærerinde Jyderup Realskole
1942 skriver Hans J. Hansen et indlæg i Danmarks Realskoleforening om skoletræthed

1953 oktober Undervisningsinspektør Hans Jørgen Hansen holder tale
Onsdag kl. 20 vil undervisningsinspektør Hans Jørgen Hansen tale på hotel "Skarridsø".
Foredragets titel er "Eksamensskolen og landbefolkningen", oplyser den udsendte indbydelse
til medlemmer af skolekommissionen.
Til mødet er desuden indbudt sognerådet og Jyderup Realskoles skolekreds.
Undervisningsinspektøren har tidligere været lærer ved Jyderup Realskole og er formand i den nedsatte eksamenskommission og taler hovedsagelig i private skolers interesser.
Han er derfor stærkt i vinden i øjeblikket, og der rettes mange skarpe angreb mod ham fra folkeskolekredse, fordi han modarbejder oprettelsen af de kommunale eksamensskoler.
Således udtale skoleinspektør Birkmann Jensen, Asnæs, på skolemødet i Vig, at undervisningsinspektørens stilling burde nedlægges3

Dette billede fra Jyderup Lokalarkiv evt. fru Hansen og ? 1915 se resten af billederne 1915
Lærere fra Jyderup Realskole 1915
Evt. Frk. Hansen og ? evt. hr. Storm
Fra Inga Jørgensen, I. M


Kilder:
Kilde 1: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind 4, side 419
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1916-17
Kilde 3: Sjællands posten 10. oktober 1953, side 5; Jyderup Realskole.
Kilde 4: Materiale fra Jyderup Lokalarkiv via arkiv.dk tilladelse til gengivelse 14. dec. 2015
Note:
Maren Jensine Petersen ses også www.viuff.info/Tinglev&Wiuff-med%20navne.pdf side 69 (sept. 2015)
Billederne af hr. og fru Hansen er fra Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind 4, side 419

Sidst opdateret 28. december 2015
©Jyderup Realskole