Halfdan Leschly Kristensen
undervisteJyderup Realskole 1916-191 i Tysk i Mk.-Realkl., Regning II Ukl., I Mk., Historie I Mk.-Realkl2
Halfdan Leschly Kristensen, Lærer; ★ 22 November 1895 i Mørke; Søn af Førstelærer Theodor Peder K. og Hustru Laurette Jensine, f. Sørensen; gift 28. Juli 1922 m. Ellen Jakobe f. Linderstrøm-Lang, ★ 13. Januar 1891 i København.
Jonstrup Sem. 1916; Feriekursus i Tysk, Aarsk. I Matematik, Fysik og Kemi; 1. August 1916 Realskolelærer Jyderup Realskole; 1. Oktober 1919 Andenlærer Gaarslev pr. Børkop; 1. Marts 1921 fast ansat Kalundborg Skolev; 1. August 1922 Timelærer Th. Langs Skoler; 1. August 1925 fast ansat smstds1

I 1961 deltog overlærer Halfdan Kristensen, Ebeltoft i gensyn med elever hvor jubilæumsholdet fra 1911 mødtes3
Halfdan Leschly Kristensen


Kilde:
Kilde 1: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind 4, side 344
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1918
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 28. juni 1961, side 4; Gamle elevers besøg på Jyderup Realskole
Noter:
Karakterbog for Betty (originalen findes på Jyderup Lokalarkiv)
Karakterer for Betty 1918
Til Jyderup Lokalarkiv er tilsendt elevliste 1918 hvor det ses at Betty Hansen, er fra Mørkøv og faderen var købmand
Sidst opdateret 1. august 2015
©Jyderup Realskole