Lærerinde Fru Emilie Henriksen
underviste på Jyderup Realskole 1924-36 og
er tildelt Australiens Air Force særlige æresorden

I udsendelsen "I ro og mag" i eftermiddag taler lærerinde, fru Emilie Henriksen fra Daugaard.
Fru Henriksen har gennem en årrække været lærerinde på Jyderup Realskole og hed da Frk. Christensen1


Christensen, Emilie, Frk. Lærerinde; f. 25. November 1891 i Aalborg;
Datter af Skolebetjent N. C. C. og hustru Kirstine, f. Nielsen.
Forsk. Kursus, bl.a. Statens Håndarbejdskursus, Gymnastik, Lege og Boldspil;
Skolekøkkeneks; 1912. Lærerinde Frk. M. Mansas Pigeskole, Aalborg;
1917 Fru Møllers Pigeskole, Aalborg; 1921 Husholdningslærerinde ved Slagelse
komm. Efterskole; 1923 Lærerinde Jyderup Realskole; har undervist i Lege og
Boldspil, bl.a. ved de af Udvalget for danske Skolebørns Fælleslege foranstaltede Kursus,
og ved Ungdoms- og Børnehjem. Har virket ved Folkedansens Fremme2
Emilie Christensen underviste til 19363
Fru Emilie Henriksen
Tidligere Jyderup lærerinde kontaktled for Australske flyvers forældre.
Hjemmet fyldt med gaver fra taknemlige forældre.
Radio udsendelsen "I ro og mag" i går var som omtalt en samtale med den tidligere Jyderup lærerinde, Fru Emilie Henriksen, født Christensen, og boende i Daugaard.
Samtalen var tilrettelagt af Knud Vissum.
Fru Henriksen og hendes mand, Lærer H. J. Henriksen, fortalte indledningsvis om en rejse til Rom, hvor H. J. H. gjorde studier, og hvor fru Henriksen besøgte italienske familier, hun forud havde lært at kende gennem korrespondance.
Lysten til at skrive brev blev også årsagen til, at ægteparret og navnlig fru Henriksen blev kontaktled for faldne australske flyvers forældre. En dag i 1944 kom den eneste overlevende af 7 australske flyvere til skolen i Daugaard og bad om husly. Han turde dog ikke blive ret længe, men inden han forsvandt, opgav han navn og adresse. Efter krigens ophør forsøgte fru Henriksen at opsøge soldaten pr. breve, og senere kom en ivrig korrespondance i gang. Brevene gik videre til de faldne flyvers forældre, og det ført til, at de kom på besøg for at se gravene. Nye breve og nye besøg føjedes til, endnu flere kom, ikke alene for at se gravene, men også for at lære landets kultur at kende.
Historie og kultur virkede betagende, fordi Australien ikke selv har traditioner.
Gunner Nu-Hansen formidlede hilsener, da han under de olympiske lege var i Sydney, og han havde masser af gaver med hjem til hr. og fru Henriksen. Andre er sendt gang på gang, og hele hjemmet er fyldt med gaver fra taknemmelige australske forældre, der er glade for brevenes bindeled til det land, hvor deres sønner satte livet til4

Tidligere Jyderup lærerinde med australske forbindelser
Tidligere lærerinde i Jyderup frk. Emilie Christensen, nu gift med lærer Hj. Henriksen, Daugaard, blev i går i radioens "I ro og mag" interviewet sammen med manden. Det var dog særlig fruen, der førte ordet, og samtalen kom fortrinsvis til at dreje sig om ægteparrets nære forbindelse med et stort antal forældre i Australien, hvis sønner under krigen satte livet til som flyvere ved nedskydning i Danmark. Det indledtes med, at en australsk flyver en dag i 1944 søgte tilflugt hos lærerparret som den eneste overlevende af de syv flyvere, hvis maskine var skudt ned i nærheden. Ægteparret fandt ingen mulighed for at hjælpe ham, så han måtte nogle timer senere i mørket alene drage videre. Efter krigen fik de opsportet hans adresse, og der fulgte en korrespondance, som efterhånden udvidedes til 16-18 forældrepar, hvis sønner var foulykket i Danmark. Flere gange har ægteparret haft besøg af forældre fra Australien, og hjemmet er efterhånden blevet rigt på australske minder10

Fru Emilie Henriksen og hendes mand var lærere på Boring Skole i mange år (ved Horsens).
Den 10. april 1944 kom en af hendes elever med Stanley F. Hodge fra flyet LAN ME663 der var styrtet ned ved Aale få timer tidligere.
Hun talte med ham og gav ham et måltid mad, inden han gik videre. Han håbede at kunne komme til Sverige, men han blev arresteret næste dag.

Han tilbragte krigen i Tyske krigsfangelejre. Før krigen have fru Emilie Henriksen fået Stanley F. Hodge's adresse i Australien og skrev til ham.
Det blev indledningen til en livslang korrespondance mellem ham, hans familie og andre slægtninge til de øvrige omkomne flyvere.
Emilie Henriksen blev ved med at lægge kranse og blomster ved mindestenen nær Aale i hele sit liv. Hun og hendes mand havde gennem årene mange besøg af slægtninge til flyverne.

Veteraner i Royal Australian Air Force tildelte hende deres særlige æresorden.

Fru Emilie Henriksen lavede et korsstingsbroderi med 47 navne på faldne R.A.F flyvere der mistede livet i Danmark, som hun sendte til De Danske Vikingers Kirke, St. Clement Danes, London d. 28. februar 1966 og syede diskret i et hjørne EH 1966 (Dette broderi har engelsk tekst)
Hun forærede i 1970 en kopi til Horsens Kommune, dette blev ophængt i byrådssalen i det gamle rådhus i Søndergade 26, der nu rummer Byarkivet i Horsens og Turistinformation.
(Dette broderi har dansk tekst)

Indtil for 7-8 år siden kom der stadig mennesker for at sidde lidt stille ved broderiet og mindes deres faldne. (Kilder: En række hjælpsomme menneskers udsagn efter henvendelse til Horsens Kommune udløst af artiklen 1994 Omsorg for de faldne fra Anders Lund.)
stregmai

Flere kasser med breve fra flyveres familier ses nu på Frihedsmuseet5

Emilie Henriksen - Horsens
Fru Emilie Henriksen broderede 47 navne: Original 1965* St. Clement Danes 1966* Horsens 1970
Hun syede årstal i korssting diskret i et hjørne EH 1965 *EH 1966 *EH 1966. (Ikke 1970, se hendes brev)
Hun forærede i 1970 en kopi til Horsens Kommune, hvor det blev ophængt i byrådssalen i det gamle rådhus i Søndergade 26, der nu rummer Byarkivet i Horsens og Turistinformation.
På bagsiden af broderiet i Horsens er et ark med denne tekst:
"Jeg sendte mit broderi til De Danske Vikingers Kirke, St. Clement Danes, London d. 28. februar 1966.
Det blev modtaget af Pastor Ashton. Kirken blev indviet til Royal Air Force 1958.
Jeg var med på Sømandskirkens tur til England og Skotland fra 25. april til 2. maj 1966. Vi var 34 deltagere, og vi blev venligt modtaget i kirken af pastor Ashton. Han sagde: "Jeg er glad for broderiet." Jeg sagde bl.a.: "Vi er de danske vikinger. Vi kommer med fred."
Broderiet er indrammet og hænger i krypten. I kirken er der bøger med navnene på de mange tusinde medlemmer af R.A.F., som mistede livet under krigen. Der er også navnene på 26 danske dræbte R.A.F.-flyvere.
Selvom jeg giver broderiet til Horsens 1970, har jeg broderet 1966, for jeg syntes, broderierne skulle være ens. E. Henriksen"
Korsstingsbroderi med 47 navne: Original 1965 * St. Clement Danes 1966 * Horsens 1970


Foto modtaget 28. marts 2011 fra Kristian Zouaoui med denne tekst:
"Vedr. Emilie Henriksen's broderi er det en lang historie, som jeg kan takke afdøde Ole Kraul for.
Han overtog broderiet i 1971 ved fru Henriksens død, sammen med hendes 3 fotoalbum og mange udklip.
Broderiet er det originale fra 1965, de 2 andre - det i Horsens og det i London - er produceret året efter.
Fru Henriksen mødte agterskytten fra Åle-maskinen om morgenen efter styrtet, men kunne ikke hjælpe
ham til at undgå tilfangetagelse. Hun følte en vis skyld overfor dette og gjorde det til sin mission at
kontakte familiemedlemmer til de dræbte flyvere i årene efter krigen. Hun blev et bindeled og en vigtig
drivkraft bag mindestenen i Mattrup Skov og i hendes fotoalbums er billeder af forældre, søskende og
koner til flyverne. Denne kontakt stod på indtil hendes død, hvor Ole Kraul tog over - han drev mindet
videre og var mindst lige så energisk som Fru Henriksen. (Se foto af og mere om Ole Kraul. AS)
Både hans og Fru Henriksens sager er nu i mit arkiv - dog undtaget hendes breve, som er at finde på Frihedsmuseet i København." (- og der er flere kasser! www.airmen.dk har breve fra Hodge og andre. AS)

Monument rejst af beboere i Aale for de 6 flyvere fra LAN ME663 rejst 4. maj 1947 ved nedstyrtningsstedet mellem Aale og Mattrup ved Mattrupvej 17, 7160 Tørring.
Mindesten Mindesten Mindesten Mindesten

På særlige mindedage hejses det australske, det engelske og det danske flag og der lægges blomster og kranse6


November 1971 ved Fru Emilie Henriksens 80 års fødselsdag, kan man læse "Et helt usædvanligt menneske fylder på torsdag 80 år. Det er fru Emilie Henriksen Frejasgade 6a. Desværre kan fru H. ikke være hjemme på fødselsdagen. Hun har de sidste par uger ligget til behandling på Horsens sygehus. Fru H., der er lærerenke, ydede under besættelsen sammen med sin mand en smuk indsats i modstandskampen. der er mange, der husker hende fra den tid og har hende i venlig erindring.
Da Englands store statsmand, Winston Churchill, døde, var fru Emilie Henriksen blandt det kontingent dansk modstandsfolk, der med fly rejste til London for at være til stede ved begravelsen. Ved en af den britiske hovedstads banegårde blev det meddelt, at ældre mennesker kunne blive kørt til det sted ved ruten, hvor danskerne havde fået plads. Fru Henriksen afslog dette med en bemærkning om, at Churchill havde betydet så meget for hende og hendes land, at hun - trods afstanden - ville gå til bestemmelsesstedet. Og så stod denne beundringsværdige kvinde i timevis i bidende kulde i London for i ærbødighed at yde et menneske, hun satte så højt, den sidste respekt. De kammerater, der var med ved denne lejlighed, vil aldrig glemme fru Henriksen, som opførte sig med så stort værdighed og ærbødighed.
Fru Henriksen har gennem årene hægeta om mindet over de RAF-mænd, der blev skudt ned over Danmark og fandt deres sidste hvilested her. Trofast har hun lagt blomster på mindestene og grave år efter år. Utrætteligt har hun korresponderet med de efterladte ikke mindst i Australien, og ofte har der været besøg fra den fjerne verdensdel, fordi forældre, en hustru, en kæreste eller en bror ønskede at møde et menneske, for hvem det var en æressag at mindes de faldne.
Fru Henriksen har skænket et smukt broderi til RAF-kirken i London. Hun har udført et broderi til Horsens rådhus, og når den nye kirke på Sønderbro om kort tid indvies, vil der også være en gave til den. Fru E.H hører til de stærke, milde dannerkvinder, som man kun kan komme til at holde af. Ud af et uegennyttigt sind har hun været meget for andre mennesker. Nu fylder hun 80 år, og det bedste, man kan ønske for hende, er, at hun helt må genvinde sit helbred.[Horsens folkeblad 20/11.1971]
Frk Emilie Christensen 23.12.1971
Fru Emilie Henriksen
Kun kort tid efter sin 80 års fødselsdag er Fru Emilie Henriksen død på Horsens sygehus. Et sjældent menneske har lukket sine øjne for stedse, og langt udenfor landets grænser vil budskabet om hendes død blive modtaget med sorg. Fru Henriksen øvede sammen med sin mand en smuk indsats i modstandskampen under besættelsen, båret oppe af deres national sindelag.
Igennem 25 år vedligeholdt Emilie Henriksen kontakten med de efterladte til de australske flyvemaskine besætninger som blev skudt ned af tyskerne i Danmark. Hun hægede om grave og mindestene, og dette virke for hende blev lidt af en livsopgave. Talrige er de breve, der er gået mellem Horsens og Australien, og flere af de faldnes slægtninge har været på besøg heri landet for at sige fru Henriksen tak.
Så sent som på hendes fødselsdag kom der en hjertelig tak fra det australske luftvåben. Efter eget ønske begraves fru Henriksen, som var et fin og nobelt menneske, i stilhed7 [Horsens folkeblad 23/12.1971]
Frihedskampens Veteraner bragte en nekrolog over hende i Frihedskampens Veteraner nr. 55, marts 1972, side 35. Emilie Henriksen død
Lærerinde Emilie Henriksen, Horsens, gennem mange år trofast deltager i "Frihedskampens Veteraners" årsmøde, er død.
Det var en begivenhed i 1944, der fik indflydelse på resten af hendes liv. En Royal Air Force maskine med engelske og australske flyvere ombord styrtede ned ved den lille midtjyske by Åle i nærheden af Rask Mølle. Kun en af flyverne, en australsk pilot, var sluppet heldigt fra styrtet, mens en anden såredes hårdt. Resten af besætningen omkom. Emilie Henriksen kom som en af de allerførste til stedet. Med bistand af sine kammerater i modstandsbevægelsen fik hun den australske flyver bragt i sikkerhed, således at han siden via Sverige kunne komme til England. Den engelske pilot, der var såret, fik tyskerne fat i. De bragte ham til Frankfurt, og her døde han.
Efter krigen førte Emilie Henriksen en omfattende korrespondance med flyvernes pårørende i England og Australien, og hun foranledigede, at de ved Åle omkomne flybesætningsmedlemmer overførtes til Mindelunden i Esbjerg. Emilie Henriksen blev hædret på forskellig vis, og den største hæder for hende var, dat veteranerne i Australiens Air Force tildelte hende deres særlige æresorden8 .

1950 april Engelske flyveres slægt besøger Danmark
Slægtninge til de engelske flyvere, der under krigen blev skudt ned over Danmark, har taget imod en indbydelse fra Danmark til at aflægge besøg ved deres pårørendes grave. De faldne RAFs flyvers pårørende rejser fra England den 3. maj og bliver i Danmark en uge. Det drejer sig om 80 personer9


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 6. maj 1958, side 4: Annonce for Tidl. lærerinde fru Emilie Henriksen, tidl. frk. Christensen
Kilde 2: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, udgivet 1934. Red. E. H. C. Mikkelsen 1933, Bind 4 , side 382
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1924-1936
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 7. maj 1958, side 4; Jyderup lærerinde Fru Emilie Henriksen, (tidl. Frk. Christensen)
Kilde 5: En række hjælpsomme menneskers udsagn efter henvendelse til Horsens Kommune udløst af artiklen 1994 Omsorg for de faldne fra Anders Lund
Kilde 6: Alle oplysninger om "de australske flyvere, broderi og mindesten" fra http://www.airmen.dk/p289eh.htm, maj 2013 af Anders Skraarup
Kilde 7: Horsens folkeblad 23/12.1971
Kilde 8: Frihedskampens Veteraner nr. 55, marts 1972, side 35. Emilie Henriksen død
Kilde 9: Holbæk Amts Venstreblad 20. apr. 1950, side 3; Engelske flyveres slægt besøger Danmark
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 7. maj 1958, side 4: Tidl. lærerinde fru Emilie Henriksen, tidl. frk. Christensen
Noter:
Fra nudansk ordbog (2014) betyder hæge: oprindelse; fra nedertysk, betydning; hegen 'beskytte'
Der står at hun beskytter/værner om mindestenene.
Fra DDS: Christensen, Emilie, Frk. Lærerinde; f. 25. November 1891 i Aalborg; Datter af Skolebetjent N. C. C. og hustru Kirstine, f. Nielsen. Forsk. Kursus, bl.a. Statens Håndarbejdskursus, Gymnastik, Lege og Boldspil; Skolekøkkeneks; 1912. Lærerinde Frk. M. Mansas Pigeskole, Aalborg; 1917 Fru Møllers Pigeskole, Aalborg; 1921 Husholdningslærerinde v. Slagelse komm. Efterskole; 1923 Lærerinde Jyderup Realskole; har undervist i Lege og Boldspil, bl.a. ved de af Udvalget for danske Skolebørns Fælleslege foranstaltede Kursus, og ved Ungdoms- og Børnehjem. Har virket ved Folkedansens Fremme. DSS, Bind 4, side 382
[1958, 7. maj KF, side 4: Tidl. lærerinde fru Emilie Henriksen, tidl. frk. Christensen]

fra http://dis-danmark.dk/a_sub/kip/FTvis_FT.php?art=afsk&amt=9&herred=151&sogn=216&ft=2357
afskrift af folketælling 1930;
Jyderup 43 Emilie Christensen,Jyderup Kvinde 25-11-1891 Aalborg Dansk Ugift Lejer Lærerinde (bor hos Mønsted Friis)

Sidst opdateret 23. februar 2016

©Jyderup Realskole