1955 Frk Nielsen

Frk. Marie Elisabeth Nielsen
In memoriam
I en alder af 80 år døde frk. Marie Elisabeth Nielsen ved påsketid i år, Frk. Nielsen havde i en lang årrække – fra 1913 til 1940 – fungeret som lærerinde ved Jyderup Realskole med engelsk og fransk som hovedfag. - Hun stillede store krav til sine elever og kunne vel til tider syntes lidt streng, men det var kun tilsyneladende, hun nærede en levende interesse for sine elever for deres vel og vel, og hun blev da også elsket og afholdt af dem og bevarede kontakten med mange af dem lige til det sidste. Blandt sine kolleger vandt hun ikke alene agtelse og respekt, men også varigt venskab.
Efter at have taget sin afsked bosatte frk. Nielsen sig hos en søster i København. Hun glemte dog ikke Jyderup Realskole, men besøgte indtil for få år siden den gamle skole. Hun bevarede til det sidste sin interesse for undervisning og drev i sit otium en ret omfattende privatundervisning.
I de senere år havde frk. Nielsen meget svært ved at gå og kom sjældent ud. Vi, der kendte hende, vil stadig bevare mindet om hende som en dygtig lærerinde og den gode kollega.
Valdemar Hansen


Kilde:
Jyderup Realskoles årsberetning 1955 side 2, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen