Peter Hansen
og deres datter Ellis ses på Jyderup Realskole fra 1959-61

1973, Peter Hansen, 70 år.
En kendt og populær Jyderup borger, repræsentant Peter Hansen, Lynggårdsvej 23, Jyderup, fylder fredag den 26. januar 1973, 70 år.

Peter Hansen stammer fra Odsherred og barndommen mindes med lidt blandet følelser, eftersom han allerede som kun 6 års dreng måtte ud for at tjene til livets ophold.
Gymnastik blev hans store hobby, og som ung mand sparede han op til at blive elev hos Niels Bukh på Ollerup Gymnastikhøjskole. Her blev Peter Hansen uddannet som delingsfører, og da han senere kom til Jyderup som chauffør Jyderup Savværk, blev han gymnastiklærer på Jyderup Realskole.
I øvrigt kom Peter Hansen til, at være med til, at skrive et stykke Jyderup historie i de år hvor han var staldforpagter af den gamle Rejseladen ved Hotel Skarridsø. Det var lige fra de år, hvor der blev opstaldet heste, til det senere blev underlagt bilernes tidsalder, blev til rutebilstation og endte, efter nedrivningen af Rejseladen, som Esso Servicestation. I en årrække var Peter Hansen lillebilvognmand og kom som sådan i kontakt med mange mennesker, der lærte at værdsætte Peter Hansen for hans hjælpsomhed og venlig væremåde.
Lige så afholdt er han blevet i sine andre gøremål, som repræsentant i firmaet "Ratin" og nu "Mortalin". De 70 år er hverken at se eller mærke blandt andet går Peter Hansen hundrede procent ind for sit tillidshverv som formand for Tornved Biblioteksforening. I denne egenskab har han været primus motor i mange kulturelle arrangementer, koncerter, kunstudstillinger, og meget andet, f.eks. det seneste initiativ de 14 kulturdage der er planlagt for tiden 11.-24. februar.
I det hyggelige og harmoniske hjem, som Peter Hansen og hustruen, fru Gudrun Hansen, har skabt på Lynggårdsvej, er der altid åbent hus for slægt og venner, ligesom der er tid til at dyrke et par hobby: litteratur og haven. Der er to børn i ægteskabet, en datter, Ellis, der er gift med bogholder Jakob Jensen, Glentevej, Jyderup, og en søn, Bent Hansen, der bor i Vordingborg. Den afholdte fødselar fejrer dagen ved en fest med slægt og venner1

Der ses en P. Hansen have drengegymnastik i Jyderup Realskoles årsberetning 1959/60-1960/61, 1961-632
I Jyderup Realskoles årsberetning for 1964 ses W.G. Hebin at have drengegymnastik, det vides ikke hvornår Hr. Peter Hansen, præcis startede og sluttede på Jyderup Realskole

1958; Vognmand Peter Hansen, Lynggaardsvej, Jyderup er fra 1. juli (1958) ansat som repræsentant for firmaet "Ratin"s jyderup distrikt.4

1974, 26. feb.; Vang Petersen holder tale ved genindvielsen på biblioteket
Blomsterarrangementer, grønne planter og buketter, var mellem de gaver der prydede Tornved hovedbibliotek ved genindvielsen og receptionen i går i den tidligere administrationsbygning på Holbækvej 41, Jyderup.
Mærkelig opvækst
Ved receptionen bød formanden for kulturelt udvalg, overlærere Thomas Vang Petersen velkommen. Her som andre steder startede biblioteket på privat basis. Da Vang Petersen for 32 år siden, i 1942 kom til Jyderup, havde biblioteket til huse på en balkon på Jyderup kommuneskole. Bibliotekar var fru Kreutzer, der fra en beskeden begyndelse fik skabt et folkebibliotek med en alsidig bogbestand. Biblioteksforeningen blev oprettet og stod for bogudvalget i mange år, indtil det for 6 år siden kom ind under andre former. Den mangeårige formand, repræsentant Peter Hansen, gjorde et stort og gavnende arbejde, sammen med driftsleder Lindberg Hansen og bibliotekar Vilhelm Rørbech, ligesom også Vang Petersen var med i arbejdet.
Rørbechs indsats.
Vang Petersen understregede, at Vilhelm Rørbech har gjort en kæmpeindsats, også på baggrund af, at han på en helt enestående måde var inde i litteratur hvad enten det var alle arter faglitteratur eller skønlitteratur og for alle grupper i samfundet, om det var for arbejdere eller højtærede skolemestre kom Rørbechs indsigt biblioteket til gavn og Jyderup bibliotek fik en helt usædvanlig alsidig bogbestand i Rørbechs tid som bibliotekar, selv hvad angik musiklitteratur. Det skylder vi Rørbech megen tak for.
Et stort arbejde er gået forud og mange er gået helhjertet ind for opgaven. Fra en "upåagtet krog" i starten til dette moderne hovedbibliotek, er væksten blev så stor i takt med udvidelserne - at vi nu er oppe på et udlån på 54.000 bind, eksklusive de righoldige skolebiblioteker, samt dem store filial i Mørkøv. De små filialer er desværre fra i dag nedlagt.
"Smertebarnet" er imidlertid det kun 25 kvm. børnebibliotek og vi håber, at de oprindelige planer om, at tilbygge 200 kvm., kan føres ud i livet.
Tak til alle der har støttet og medvirket5

På arkiv.dk ses Indvielse af Jyderup Bibliotek 1974; Indvielse af Jyderup Bibliotek 1974
Forrest fra venstre, Jørn Larsen, Poul Christensen, Thomas Vang Petersen, i baggrunden, Lundberg Hansen, Peter Hansen, Anny Krebs JensenKilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 23. januar 1973, side 7; Hr. Peter Hansen, 70 år.
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetninger 1960, 1961, 1961-63 og 1964, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 23. januar 1973
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 17. juni 1958, side 4; Kort sagt
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 26. feb. 1974, side 6; Vang Petersen holder tale ved genindvielsen på biblioteket
Note:
Kan ikke se Bent Hansen på Jyderup Realskole

Sidst opdateret 27. februar 2015
©Jyderup Realskole