Oversigt over lærere

Fotoalbum over lærereLeo Kyndbøl RIP ✝
underviste i matematik på Jyderup Realskole 1973-742
boede på Jernbanevej i Jyderup5
Leo Kyndbøl
Leo Kyndbøl1

Leo kom fra Brenderup og omegns Realskole før Jyderup Realskole2 og var gift med Edda og har en datter Helle3
Asger Raun Jeg arbejdede sammen med Leo på Brenderup og omegns Realskole, og at han var en god matematiklærer4
Lisbeth Filthuth: Leo Kyndbøl var udtalt Fynbo. En herlig gut. En god matematiklærer & han boede til leje på førstesalen af et hus på Jernbanevej. Han nød unkarlelivet og nød at fræse rundt i sin fede sportsvogn. Jeg var en slags "ung pige i huset" i min fritid og som modydelse fik jeg ekstraundervisning i mit ærke hadefag: Matematik. Leo mødte Nelly fra Københavns området - og så vidt jeg ved, så flyttede han fra Jyderup til Københavns området kort tid efter at jeg forlod skolen (1974). Jeg hørte at han døde kort tid efter - I en alt, alt for ung alder5

Leo Kyndbøl ses på fællesbilleder for Kollegiet 19747
Leo Kyndbøl
Leo Kyndbøl1


Kilde:
Kilde 1: Billeder af Leo Kyndbøl fra Niels Gudmunsson
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 4. aug. 1973, side 7; Skolen der er et hjem
Kilde 3: Niels Gudmunsson (svoger til Leo) facebook korrespondance juli 2017
Kilde 4: Asger Raun (facebook) 11. juli 2017
Kilde 5: Erik Filler Filthuth (facebook) 21. juli 2017
Kilde 6: Lisbeth Filthuth (facebook) 23. juli 2017
Kilde 7: Fællesbillede Kollegiet fra Jesper Hansen

Tilladelse til gengivelse af billeder af Leo Kyndbøl givet af Leo Kyndbøls datter Helle og billederne kommer fra Niels Gudmunsson

Note: Vedr. kilde 2; I denne artikle omtales tidl. skole som Brenderup Realskole, dette rettet iht. Asger Rauns omtale af skolen Brenderup og omegns Realskole
Vedr. Kilde 6; Indsat årstal i kursiv for Lisbeth Filthuths afgang fra Jyderup Realskole.


Sidst opdateret 20. august 2017
©Jyderup Realskole