✝ 18. november 1976, blev Birgit fundet af forbipasserende ved Stendyssen nær Rundingen


Den 22- årige lærerstuderende Birgit Petersen, Bjergstedvej 13, Stokkebjerg, blev torsdag aften dræbt af en flugtbilist ved Stendyssen kort efter Rundingen i Jyderup
Ved 19-tiden opdagede forbipasserende Birgit Petersen liggende i grøften. Bilisten var væk. Birgit Petersen, der kørte på cykel, blev bagfra ramt af en bil, oplyser politiet i Holbæk. Politiet har fundet så mange spor på ulykkesstedet, at det kan fastslå, at flugtbilisten kørte i en Volvo - antagelige en rød Volvo. Ved påkørslen blev bilens frontrude og højre forlygte ødelagt.
Stor medfølelses samler sig om ægteparret Ena og Vagner Petersen, Sølystvej, som torsdag aften mistede deres datter Birgit, ved ulykke ved Stendyssen.
Birgit havde netop besøgt sine forældre, og var på vej til sin bopæl "Bomhuset", Bjergsted.
Birgitte Petersens cykel ved ulykke
Af alle i Jyderup var Birgit kendt som en dygtig, intelligent og livsglad pige. Under sin studietid påtog hun sig forskellige opgaver for selv at være med til at klare udgifterne bl.a. var hun vikar ved Jyderup Realskole og var elsket af børnene for sit lyse og glade sind og for den friske måde hvorpå hun ledede undervisningen. Lige så populær var hun på Jyderup postkontor, hvor hun vikarierede som postbud. Birgit Petersen var forældrenes ældste datter, og hun havde sat sig lyse mål at nå indenfor lærergerningen1

Var det en norsk flugtbilist? (19. november 1976)
I forbindelse med færdselsdrabet ved Jyderup, hvor den 22- årige lærerstuderende Birgit Petersen, Jyderup blev fundet dræbt, kørt ned bagfra på cykel, eftersøger politiet nu en norsk indregistreret vogn, ikke en rød, som først antaget, men en karrygul.
Der har meldt sig et par mulige vidner, hvoraf den ene havde kørt bag efter den formodede flugtbilists vogn, og mente at kunne konstatere, at vognen havde norsk nummerplade. Det andet vidneudsagn går ud på, at vedkommende kort før ulykkestedet, på Nykøbingvej ved Jyderup, havde mødt en bilist i stærk fart, kørende med kun en forlygte tændt.
Til Holbæk politi blev fredag formiddag meddelt, at en norsk bilist havde henvendt sig på et autoværksted i Roskilde, for at få sat en ny frontrude i. Politiet kørte straks til det pågældende værksted, men for det første var det en dansk bilist, for det andet havde han sit alibi i orden og i øvrigt havde vognen ingen mærker af et sammenstød.
Naturligvis har politiet garderet sig mod, at vognen kan slippe ud af landet, men selvom det kun kan være et spørgsmål om kort tid før sagen er opklaret, hører Holbæk Politi fortsat gerne fra mennesker der mener at have oplysninger, til fremme af opklaringen af den dybt tragiske sag2

Flugtbilisten anholdt (20. november 1976)
36-årig nordmand har aflagt tilståelse
Ved 7-tiden lørdag morgen forsøgte den flugtbilist, der dræbte den 22 årige Birgit Petersen, Jyderup, at slippe ubemærket ud af landet ved at tage med færgen Helsingør-Helsingborg. Helsingør politi blev tilkaldt af tilfældige iagttagere, der i pressen havde læst om ulykken og beskrivelse af den karrygule, formentlige norsk indregistrerede vogn, og opdagede, at den bil der var ved at køre ombord på færgen, netop svarede til den efterlyste, med dens tydelige sport af have været impliceret i en ulykke eller et sammenstød.
Foreholdt en sigtelse, indrømmede bilens fører omgående, at være den efterlyste flugtbilist. Det er en 36 årig norsk statsborger, Arne Kjell Winger, boende i Oslo. Med i vognen var hans hustru og ægteparrets to børn. Winger blev anholdt og ført til Holbæk, hvor han lørdag eftermiddag var i et to timer langt forhør. Ved dette foreløbige retsmøde fortalte han detaljeret om den frygtelige ulykke torsdag aften.
Mærkede bump (Der ses to forskellige efternavne på den anholdte, i samme avis på samme dag!)
Sammen med en bekendt fra egnen kørt Wilken uden hustruen og børnene fra Jyderup af Nykøbingvejen mod Stokkebjerg, da de mødte en lastbil med så stærkt lys, at Wilken var blevet blændet og havde ingen cyklist set, men idet de passerede lastbilen, mærkede de pludselig "et bump" mod vognen. Selvom de blev klar over at der "skete noget" fortsatte de alligevel et stykke, gjorde derefter holdt, -(som det var bemærket af vidner. Red) - vendte vognen, kørte forbi ulykkesstedet uden at standse, men vendte igen før lyskrydset ved Rundingen, blev derefter enige om, at holde ved stedet og se hvad der var sket, men da de nåede dertil, var der andre der havde opdaget ulykken. "Det var min ven der rådede mig til at køre videre", hævdede nordmanden, og oplyste videre, at da de dels havde hørt om Birgit Petersens død i radioen, dels havde læst om efterlysningen af flugtbilisten, i aviserne, havde de forsøgt at skaffe materiel til de ødelagte dele på den norske vogn. Dette lykkedes imidlertid ikke.

I ly af mørket...
Det var naturligvis drøftet, sagde Wilken, om ikke det var bedst at melde sig, men efter sin danske vens råd gjorde han det ikke, og lørdag morgen ville han "i ly af mørket" med sin familie køre via Sverige til Norge. Hele vejen til Helsingør kørte vennen foran den norske bil."Var det for at vise vej", blev Wilken spurgt, men forklarede, at det var fordi lygterne på hans egen vogn lyste dårligt...
Anmeldelsen i Helsingør skete omgående og lige så hurtigt kom politiet til stede. Fra det øjeblik skjulte Wilken intet og erklærede sig villig til at medvirke til, at alt blev klarlagt. Af hensyn til hustruen og børnene, fik nordmanden tilladelse til at følge dem til Oslo, hvorefter han, så snart forundersøgelserne er helt tilendebragt, skal møde igen i retten i Holbæk og få de konkrete sigtelser forelagt3

Birgits gribende jordefærd 25. november 1976
Jyderup kirke var fyldt til sidste plads i går, da den unge Birgit Petersen, som forleden blev dræbt ved en trafikulykke, blev stedet til hvile. Over halvparten af følget var unge. Et væld af smukke kranse var sendt til båren, deriblandt flere båndsignerede.
Højtideligheden indledtes med salmerne "Nu falmer skoven" og "Lyksalig". Provst Hjørlund talte ved båren og sagde bl.a.: Pludseligt kan der ske noget, som totalt kan ændre menneskers situation. Vores tanker går til den aften i skoven, da Birgit så brat mistede livet. Når vi hører om en så ulykkelig og meningsløs hændelse, bør det medføre, at vi taget et og andet i vor holdning til liv og død op til en selvrevision. Når unge dør på denne meningsløse måde, rejser der sig en protest i os og bag denne protest ligger den store sorg.
Overfor Birgits forældre, søskende og venner føler vi, at vor deltagende ord er fattige og små. Birgit havde så mange fremtidsplaner, var kvik og dygtig, engageret i tidens spørgsmål og havde en positiv holdning til sin medmennesker. Birgit gik op i sin uddannelse på seminariet og på de steder, hvor hun allerede havde prøvet at arbejde med børn, bl.a. på Jyderup Realskole, blev hun værdsat, hendes placering blandt kammeraterne afspejles i deres talrige fremmøde i dag, idet de ikke blot ville dele gode dage med hende, men også været med her i dag.
Den ulykke, der ramte Birgit og dermed hendes nærmeste, minder os alle om, at et menneske, man er knyttet til, ikke er noget man ejer evigt. Også det er et lån, der ophører. Mange tyngende spørgsmål melder sig for dem, der stod Birgit nær og det får os alle til at grunde på et "Hvorfor"? - Herpå får vi aldrig svar. Det onde og meningsløse har altid været i verden, det må vi leve med. Det kristne budskab forkynder, at Gud ikke vil det onde. Nej, det onde kommer fra den onde, men kristentroen forkynder også, at Gud trods alt er med os i det onde. Overfor dødens gåde giver kristendommen ingen billige svar eller løsninger. I biblen tales der helt realistisk om, at døden er menneskets grænse. - Hvor vi erkender dette og ikke kan holde ud at leve med denne afmagt, kan vi vælge at lytte til Jesu ord om sig selv: "Jeg er opstandelsen og livet, den der tror på mig, skal leve om han end dør". Derfor må vi med al vor spørgen og uvidenhed bede om hjælp til at vælge, at tage dette ord af Jesus til os og i øvrigt lægge alt - også vore døde i Guds hånd.
Jakob Knudsen udtrykte det på denne måde i sin solo sang: "Se, nu stiger solen", hvor der står: "Livet Gud mig skærmer, jeg er hans barn, ud hans hånd mig river af dødens garn"
Provsten lyste velsignelsen og Holbæk Seminariums sangkor sang: "Den yndigste rose". Kammeraterne havde ønsket netop på denne måde at deltage.
Birgits nærmeste kammerater bar båren ud. Efter jordpåkastelsen takkede Birgits far, Vagner Petersen for deltagelse - hvorefter det store følge skiltes4

1977, 8. juli; Dommen i døds ulykken appelleres
Anklagemyndigheden har appelleret den dom, Holbæk ret den 23. juni afsagde over en fabrikant. Fabrikanten blev idømt en bøde på 2.000 kr. for at have dækket over en dødsulykke på Nykøbingvej ved Jyderup, hvor den 22 årige lærerstuderende Birgit Petersen, Jyderup, i november sidste år blev påkørt af en bil og dræbt.
Fabrikanten forklarede i Holbæk ret, at han havde søgt at skjule sporene efter ulykken og hjælpe kammeraten, der førte ulykkesvognen, med ubemærket at slippe ud af Danmark og tilbage til hans hjemland Norge. Fabrikanten udtalte i retten, at han havde personlige motiver til at skjule sin viden, idet han ikke ønskede sit navn bragt frem med den begrundelse, at de lokale dagblade tidligere på året havde skrevet om hans firmas konkurs.
Statsadvokaten for Sjælland J.M. Herz har appelleret bøde dommen til Østre landsret i håb om at stramme retspraksis på dette område. Statsadvokaten finder sagen så alvorlig, at han ønsker fabrikanten idømt en strengere straf - eventuelt frihedsstraf. Nordmandens sag kommer for retten senere på året5

1977 sept.; Dom til flugtbilist der dræbte Jyderup pige
Ved domsmandsretten i Holbæk er den 37 årig nordmand, der den 18. november 1976 påkørte og dræbte en 22 årig Jyderup pige og flygtede efter ulykken, blev idømt 10 dages hæfte.
Nordmanden var ikke selv tilstede i retten, idet han ved forundersøgelsen i juni ansøgt om at undgå rejsen til Holbæk, når dommen skulle afsiges. Den tiltalte havde erkendt at han ikke havde udvist agtpågivenhed og ikke havde tilpasset farten efter forholdene, men havde forklaret, at han og en 31 årig mand fra Havnsø den pågældende aften var kommet kørende fra Jyderup og efter krydset Skovvejen - Nykøbingvej var en lastbil kommet kørende i modsat retning, hvorefter nordmanden var trukket ud til højre med sin vogn. Derved påkørte han den unge pige. Hverken føreren eller passageren havde ifølge deres forklaring været klar over, at det var et menneske de havde påkørt.
Havnsø borgeren havde ved mødet i juni forklaret og var blevet dømt for medvirken til flugt fra ulykkesstedet. Nu blev han ført som vidne og oplyste, at de to gange var vendt tilbage til stedet uden at stoppe. sidste gang fordi de opdagede, at der var kommet hjælp. derefter var bilen blevet renset, og der var skaffet nye reservedele, men da nordmanden forsøgte at komme tilbage til Norge ved at blive fulgt til Helsingør af Havnsø boeren, sørgede en årvågen havnebetjent for at bilen og nordmanden blev tilbageholdt.
Passagerens dom var 80 dagbøder á 80 kr., men mellemværendet er endnu ikke afgjort, idet dommen af anklagemyndigheden blev anket til skærpelse. Nordmanden har endnu ikke fået dommen forkyndt, således at spørgsmålet om anke ikke er afgjort. Det blev oplyst, at dommen kan afsones i Norge6

1978 juli; Trafikdrabet i Jyderup
Sagen mod den 32 årige mand fra Havnsø, der var tiltalt for at have medvirket til at ville skjule hvem der var skyldig i trafikdrabet ved Jyderup i november 1976, hvor en 22 årig ung kvinde, lærerstuderende, blev dræbt ved en påkørsel, har været behandlet i Østre Landsret i Holbæk. Her blev en dom på 25 dagbøder á 80 kr. ændret til syv dages hæfte.
Ulykken skete ikke langt fra Rundingen ved Jyderup, hvor den unge pige, efter et besøg hos sine forældre i Jyderup, cyklede i retningen af Stokkebjerg. I samme retning kørte en bil, ført af en nordmand, der som passager havde den 32 årige fra Havnsø. Nordmanden - der senere hævdede at være blevet blændet af en modkørende lastbil, - ramte den cyklende Jyderup pige med sin vogn, - standsede umiddelbart efter, men blev af sin passager opfordret til, at fortsætte mod Havnsø, hvor den norske statsborger og hans hustru var gæster hos Havnsø familien. Yderligere havde den 32 årige været aktiv for, dagen efter, at udbedre de skader på bilen der var en følge af påkørslen. Nordmanden og dennes hustru talte flere gange om, at melde sig, men dette havde den 32 årige modsat sig. I retten forklarede han dette med, at hans navn netop havde været en del fremme i forbindelse med en konkurs, og nu ville han nødigt havde det frem igen. Den tiltalte Havnsøboer havde desuden forsøgt at bistå nordmanden med, at slippe ubemærket fra Danmark, via Helsingør, men en årvågen billettør bemærkede bilen med mærker af udbedringerne og huskede efterlysningen af flugtbilisten. En anholdelse blev følgen og den 38 årige nordmand gik omgående til bekendelse og fik dom for uagtsomt manddrab.
Advokat Jacob Holm var forsvarer for tiltalte passager og kaldte handlemåden for "panikagtig reaktion". Anklageren fuldmægtig Lisa Boxebaum, gik imod denne opfattelse og udtalte; "Der blev ikke handlet i panik, med derimod velovervejet, for eks. ved at rense vognen for glasskår, ved at køre helt til Roskilde for at få reservedele, i håb om at skjule skaden, ved at forhindre nordmanden i at melde sig, og ved at ville hjælpe til flugt via Helsingør-Helsingborg, til trods for, at nordmandens billet oprindeligt var til Oslobåden.
Efter rettens votering lød den ændrede dom, som nævnt, på skærpelse til syv dages hæfte7

Læs også
1974, Birgit Petersens rejsebeskrivelser fra Moskva fra hendes gymansietid
og flådeturen: På ni flåder af Skjern å 1974


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 19. nov. 1976, side 6; Ung Jyderup pige dræbt af flugtbilist
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 20. nov. 1976, side 9; Var det en norsk flugtbilist?
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 22. nov. 1976, side 6; Flugtbilisten anholdt
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 26. nov. 1976, side 6; Birgits gribende jordefærd
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 8. juli 1977, side 6; Dommen i døds ulykken appelleres
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 21. sept. 1977, side 7; Dom til flugtbilist der dræbte Jyderup pige
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 3. juli 1978, side 6; Trafikdrabet i Jyderup
Note:
1974 Julestuer
Elever fra Stedinghus under ledelse af Birgit Petersen underholdte til aftenunderholdningen til fællesspisningen på Jenny Marie hjemmet.

Flere af Realskolens elever skriver om Birgit på facebook,
en utrolig vellidt lærer, hvis alt for tidlige død ramte
mange som stod Birgit nær. Ære være Birgits minde.

Jette Nordal; Vi var meget rystede
Käte Larsen; Vi havde hende som vikar, hun var super sød og kunne styre os.
Vi var tit hjemme hos hende og drak te
Ole Nielsen; Dræbt af en flugtbilist.Der gik et stykke tid før han blev pågrebet.
Bjarne Sørensen; hun har en søster Lisbeth;
Sidst rettet 17. oktober 2014
©Jyderup Realskole