Johnny Olsen ✝ RIP 2014

Johnny Olsen
September 2014 - Johnny Olsen er stille sovet ind.
Vores tanker går til hans familie, fru Kate og døtrene Anette og Helle2


Johnny Olsen var med til at opsætte revyer på Jyderup Erhvervsrettede Grundskole
1979 Forældremødet
1979 Revy 1. årgang
1980 Indvielse af formningslokale
1980 Elever boycutter undervisningen

1980 16. okt.; Lærer fyret på JEG
Lærer Johnny Olsen er med øjeblikkeligt varsel blevet fyret fra J.E.G (Jyderup Erhvervsrettede Grundskole), hvor han sammen med sin hustru har haft arbejde på (JEG) Kollegiet.
Fyringen skete tirsdag kl. 12,30, og i forbindelse med fyringen har ledelsen af Jyderup Realskole og Jyderup Erhvervsrettede Grundskoles, bestyrelsens formand, Aksel H. Mathiesen, skolebestyrer Erhardt Jakobsen og viceskoleinspektør Leif Skovgaard udsendt en erklæring, hvori de bl.a. udtaler:

Det er beklageligt, når en medarbejder i en virksomhed ikke vil arbejde ud fra de forudsætninger, ledelsen giver. Det er illoyalt at modarbejde de retningslinjer, der er opstillet fra ansvarlig side. Det er en grov krænkelse af enhver anstændighed, når såvel loyale medarbejdere som virksomhedens ledelse direkte modarbejdes og bagtales. Det er ganske uhørt, såfremt eleverne, når denne virksomhed er en skole, inddrages i undergravende virksomhed og bliver manipuleret med. Konsekvensen af en sådan handlemåde må i enhver virksomhed, der ønsker at fungere, blive, at man skiller sig af med den pågældende modarbejder.
Denne konstatering er baggrunden for, at Jyderup Realskole har set sig nødsaget til med omgående virkning af meddele Johnny Olsen afsked.
Uden formildende omstændigheder. Af hensyn til de loyale medarbejdere, af hensyn til virksomheden og dermed de elever, der har deres skolegang og ophold på J.E.G., hedder det bl.a. i erklæringen.

Modarbejdet skolens linje.
Johnny Olsen har gennem en kæde af sags sammenhæng ved sit virke modarbejdet den linje, skolens ledelse har lagt for arbejdet. Han har haft sine synspunkter vedr. pædagogikken. Det har han været velkommen til. Han har været i sin gode ret til at argumentere, Men han har absolut ikke været i sin ret til at forlange alt eller intet, til at modarbejde, når han ikke ville medarbejde, og han har hverken hos kolleger eller skolens ledelse kunnet vinde gehør for sine synspunkter, hedder det.

Synd for eleverne
Leif Sørensen er børne- og ungdomskonsulent for Københavns kommune, der har omkring 100 elever placeret på de to skoler. Han var onsdag i Jyderup, hvor han talte med en del af eleverne.
Det er tydeligt, at mange af dem er påvirket af denne sag, siger Leif Sørensen, Børnene er på en uheldig måde blevet draget ind i denne sag. Jeg føler, at de er blevet brugt.
Leif Sørensen kan ikke udtale sig om afskedigelsen af Johnny Olsen, men siger:
Mange af børnene på skolen er skilsmissebørn, og det, de har været ude for her, er faktisk også noget af en skilsmisse. Nogle kan lide den ene lærer, nogle en anden. Det er med til at skabe en konflikt mellem eleverne også, og det er meget ulykkeligt.
Leif Sørensen mener, at sagen burde have været holdt indenfor lærernes fagforening frem for at eleverne nu er blevet involveret.
Johnny Olsen er for øjeblikket sygemeldt.
Lærernes tillidsmand på J.E.G., lærer Per Olsen, der repræsenterer Frie Grundskolers Lærerforening, siger:
Jeg kan ikke udtale mig i den konkrete sag, ifølge overenskomsten.
Lærerne på J.E.G. ønsker hurtigst muligt at få ro til fortsat at passe deres arbejde til gavn for skolernes elever. Lærerne ønsker ligeledes at bakke skolens idé op1


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 16. okt. 1980, side 8; Lærer fyret på JEG
Kilde 2: Elevgrupper på facebook ("Jyderup Erhvervsrettede Grundskole" og "Tidligere elever på Jyderup Realskole"), Sept. 2014
Note:

Sidst rettet 1. november 2014
©Jyderup Realskole