København september 1963

Alle elever til København
Alle Jyderup Realskoles elever skal på en tur til København i nærmeste fremtid
3., 4., 5., og 6. klasserne tog afsted i dag, og de skal besøge Zoologisk Have, Brandstationen og Tivoli. Turen ledes af overlærerne Randskov, frk. Hansen, fru Larsen og lærer Holger Ølholm.
I morgen tager 7. klasse af sted sammen med de tre realklasser.
De skal se Frederiksborg slot og slutter dagen i Tivoli.
De ældste elevers tur ledes af skoleinspektør Hebin, overlærer Randskov og fru Thastum Sørensen.
Skolens yngste elever bliver ikke snydt for en tur til København.
De skal også af sted, selv om udflugtsdagen ikke er bestemt, men den kommer, når vejret en dag er godt. Befordringen skal ske med lærerpersonalet og bestyrelsens biler1

Realskolens udflugter
Eleverne i 3., 4., 5., og 6. Klasse på Jyderup Realskole er i dag på udflugt til København med besøg i Zoologisk Have og på Brandstationen med afslutning i Tivoli. Lederne af turen er overlærer Randskov, overlærer frøken Hansen, overlærer fru Larsen og lærer Holger Ølholm
I morgen tager 7. klasse og de 3 klasser fra realafdelingen på tur til Frederiksborg slot, og ligeledes med afslutning i Tivoli under ledelse af skoleinspektør Hebin, overlærer Randskov og lærerinde, fru Thastum Sørensen.
En dag i næste uge, når vejret er rigtig fint, skal eleverne i 1. og 2. klasse samt børnehaveklassen i Zoologisk Have. Denne tur foregår i private biler, mens de store elever skal med toget2

Dejlig københavner tur
Jyderup Realskoles 7. klasse og 1., 2., 3. real var i går på en dejlig udflugt, som gik til Frederiksborg slot og til København. Besøget gjaldt først og fremmest Tivoli, som blev set igennem på alle leder og kanter, inden man trætte vendte hjem til Jyderup omkring midnat.
Turen havde et usædvanligt heldigt forløb, fortæller skoleinspektør Hebin, uden komplikationer af nogen art. Vejret var fint, og alle morede sig dejligt3

Københavner tur
På torsdag tager ca. 30 børn fra 1. og 2. klasse samt børnehaveklassenJyderup Realskole på udflugt til København, hvor besøget gælder Zoologisk Have. Tivoli er lukket for denne gang. Man tager af sted fra Jyderup kl. 12 i private biler, og venter at være hjemme igen ved 19-tiden4

Udflugt til Zoo
30 børn fra Jyderup Realskole var i går på en vellykket udflugt til Zoologisk Have i København. Det var børn fra børnehaveklassen, 1. og 2. klasse, og de blev kørt til København i lærere og bestyrelsesmedlemmers biler.
Man legede først i Søndermarken, og derefter gik man en tur rundt i Zoologisk Have, hvor de mange dyr blev beundret5


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 11. september 1963, side 6; Alle elever til København
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 11. sept. 1963, side 3+4; Realskolens udflugter
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 13. sept. 1963, side 4; Dejlig københavner tur
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 18. sept. 1963, side 4; Københavner tur
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 18. sept. 1963, side 4; Udflugt til Zoo

Sidst opdateret 19. februar 2015

©Jyderup Realskole