1967 England

Jyderup Realister til England
Med overlærer fru Agnes Thastum Sørensen og lærerinde frk. Hanne Gissemann som ledere, er 20 realister fra Jyderup Realskole, 2. realklasse, rejst på 14 dages besøg i England.
Det er tredje gang elever fra Realskolen har været på tur til England, som led i udvekslingen indenfor "Young Farmers Association", en afdeling af Verdens Venskabs Forbundet.
Det har fra begge lande hver gang været et nyt hold elever, men det har fra Jyderup alle tre gange været overlærer, fru Thastum Sørensen der har været rejseleder, og rejsens mål har været og er også denne gang - Kent Orpinton.
fru Thastum Sørensen har sluttet personligt venskab med den engelske rejseleder, Mrs. Beaumont, i hvis hjem fru Thastum Sørensen bor under opholdet.
Mrs. Beaumont er gift med en journalist og ægteparret ejer en lystgård i Orpinton. Mrs. Beaumont har til gengæld været fru Thastum Sørensens gæst de gange englænderne har været i Jyderup.
Ligesom de foregående gange, er alle privat indkvarteret i hjem, hvor der er unge jævnaldrende, således at disse unge kan komme på genbesøg i Jyderup. Under opholdet arrangeres udflugter, halv- og heldags, og fredag arrangeres afslutningsfest1

Jyderup Realister oplevede meget i England
Overstrømmende gæstfri modtagelse i Orpinton
Jyderup Realskoles 2. real, der er på genbesøg i Orpington i England, har fint udbytte af opholdet og har sendt følgende rejsebrev:
Rejsen til England forløb godt. Fra Esbjerg sejlede vi med DFDS' båd til Harwich, hvor vi "gik glat" gennem tolden og fortsatte til London.
LONDON! Byen, vi har hørt så meget om, var noget trist at køre ind til, meget snavset og grå. Fra London kørte vi i bus til vort bestemmelsessted, Orpington, hvor vi blev sat af ved et mindesmærke, "War Memorial", og dette er vort mødested, hver gang vi tager på tur.
Ved "War Memorial" blev vi en efter en hentet af vore værter og "ført væk". Vi opdagede hurtigt, at englænderne er virkelig flinke og venlige mennesker. Vi er alle meget tilfredse med vore værter og opholdet. Vi bliver behandlet som deres egne børn, og så kan man ikke forlange det bedre.
Om tirsdagen besøgte en del af os en pigeskole i Orpington
Det var afslutningsdag, og det var en meget højtidelig, men ikke mindre festlig afslutning for de engelske skolebørn. De kom - i ført deres grønne uniformer - ind og satte sig rækkevis ned på en gang. Lærerinderne - i sorte flagermuskapper - skiftedes til at læse op fra bibelen og tale til skoleeleverne. Ind i mellem blev der sunget salmer, og højtideligheden sluttedes med "The Sevenfald Amen", sunget af skolens kor.
Til selskab
Et ægtepar, mr. og mrs. Blundeil, havde om aftenen inviteret os til selskab. Det var et meget vel arrangeret selskab. De havde trykt danske tekster såsom "Velkommen, "Vær så god", "Tag selv" osv. Der blev budt på drinks og pindemadder, og aftenen afsluttedes med lysbilleder.
Onsdag var "sightseeing" dag i London. Vort første mål var Sct. Pauls Cathedral, hvor vi efter at have tilbagelagt 400 trin stod oppe i The Whispering Gallerie. Efter at have spist vor frokost i St. Pauls Park, var vi på travetur til Themsen.

Rundt i London
The Whispering Gallerie er en stor cirkelrund cementgang, og hvis man står på den ene side og hvisker, kan det tydeligt høres på den anden side. Derfra tog vi ud at sejle for at se de forskellige broer og andre interessante steder. Vi sejlede til The Tower of London og "stod af" for at bese Tower Bridge. Vi fik set de pragtfulde og meget kostbare smykker, som opbevares derinde.
Det sidste punkt på dagsordenen var besøget på te-clipperen The Cutty Sark, der er et skotsk slangudtryk. Cutty Sark betyder kort skørt. Det var et imponerende skib og meget stort. Det har været brugt til teskib og er bygget omkring år 1800, men det ligger nu på land.
Torsdag var fridag, men om aftenen havde unge gårdmænd fra Chelsfiels arrangeret partydance med konkurrencer af forskellig art.
Fredag var der besøg i Canterbury Cathedral samt badning og "shopping" i Ramsgate. Canterbury er en ualmindelig imponerende og flot kirke med mange små kapeller rundt om i kirken og blyindfattede runder i strålende mønster og farver.
I weekenden var der ingen arrangementer, men en af de danske elever have fået lov til at invitere til fødselsdagparty hos sine værter.
Desværre havde vedkommende misforstået antallet af indbydelser, der var indbudt én, og vi kom tyve!!. En overgang talte selskabet 40 mand, og det var ærlig talt mere end de stakkels værter havde regnet med, men de klarede det hele med glans.

I parlamentet
Tirsdag var der besøg på The House of Parliament og Madame Tussauds vokskabinet. Vi havde en meget morsom gennemgang af parlamentet, og i alle salene stod der politibetjente (bobbies) posteret alle vegne for at overvåge, at ingen bevægede sig inden for snorene. Der var alle steder statuer af konger og dronninger og flotte malerier ophængt.
Efter rundgangen i The House of Parliament gik turen til Londons mange parker, hvor vi spiste og hvilede os en times tid for derefter at bevæge os til dagens højdepunkt, Madame Tussauds vokskabinet. Vi gik derhen og stillede os i den meterlange kø, men da vi endelig kom ind, så vi de helt utroligt livagtige figurer. Der var figurer af Churchill, Nasser, Nehru. ærkebiskop Makarios, Kennedy, Johnson, kong Frederik, dronning Ingrid osv. I en af gangene mødte vi The Beatles, der var lidt af en skuffelse. Til gengæld var Cassius Clay meget fint "udført". Rædselskabinettet aflagde vi også et besøg. Det var dog ikke så rædselsfuldt, som navnet siger.

Med undergrundsbanen
Efter turen i vokskabinettet blev vi sluppet løs seks og seks med en engelsk guide. Vi skulle handle i London, men det var næsten umuligt at komme frem og tilbage, fordi der på det tidspunkt var så mange folk på gade. Kl. 17.30 samledes en af grupperne på seks uden for en af undergrundsbanernes nedgange, og havde der ikke været mennesker før, så var der nu. De masede og skubbede for at komme ind i undergrundsbanen. Vi trak vore 8 pence-billetter og blev skubbet ned ad en rullende trappe, som "stønnede" under overvægten. Vi kom ned i en af de nederste dele af undergrundsbanen - der var flere lag undergrundsbaner - og fik fat i det rigtige tog. Vi skiftede tre gange og nåede endelig Charing Cross, hvorfra der gik tog til Orpingon.
Endelig hjemme med en ny dag, onsdag, som velfortjent fridag.
Hilsen til alle fra 2. real b. Mary Ann Smith2

Realister hjem fra England
Realister fra Jyderup er nu vendt hjem fra England i to omgange.
En elev Erik Holst, fik halsbetændelse kort før hjemturen, og måtte til sengs, og kunne ikke komme med hjem. Lærerinde frk. Hanne Gissemann blev derfor også tilbage for at Erik Holst ikke skulle rejse alene hjem, men nu er alle samlet igen, og i morgen begynder skolen.
Fru Thastum Sørensen fortæller bl.a., at det i flere og flere engelske byer er almindeligt med swimmingpool, noget danskerne var meget begejstret for.
Torsdag blev brugt til to besøg. Det ene på godset Knole House, hvor hovedbygningen har 365 værelser. Det andet besøg var på en privat gård. Om søndage var der afslutning3

Hjem fra England
Venskabs genvisit i 1968 - i Jyderup
Velbeholdent nåede Jyderup realisterne hjem fra venskabsbesøget i England, men det blev i første omgang med 2 deltagere mindre, i det en af drengene, Erik Holst, fik halsbetændelse med feber og måtte blive i sengen et par dage ekstra. Lærerinde frk. Hanne Gissemann blev derfor også tilbage, for så Erik ikke skulle rejse alene hjem.
Nu er alle samlet igen, og i morgen begynder hverdagen på Jyderup Realskole. Forinden da har overlærer, fru Agnes Thastum Sørensen fortalt lidt om de sidste dages ophold, som fortsættelse af det rejsebrev, der blev sendt fra en elev, Mary Ann Smith.
Slot med 365 værelser
Fru Thastum Sørensen fortæller bl.a., at det i flere og flere engelske byer er almindeligt med swimmingpool. Det var en af de ting, danskerne var begejstrede for og benyttede sig af både i Orpington og nabobyen Swansea.
Torsdag blev brugt til to vellykkede besøg, det ene på godset Knole House, hvis hovedbygning var det mest overvældende imponerende, man havde været ude for. Der var f.eks. 365 værelser. Beboerne kunne simpelthen have skiftet værelse hver dag året rundt, hvis de havde ønsket det, men de rationaliserede dog til kun at benytte 10 værelser dagligt. Der var i bygningen 52 trappeopgange, og alt var tilsvarende overdådigt, også den store park med dyr af mange arter. En guide viste rundt - og det var faktisk temmelig anstrengende at følge med.

Gård med swimmingpool
Derfra gik turen til en privatmand, en jordbesidder, der var meget stærkt interesseret i internationalt samarbejde og glad for at modtage danske gæster. Gården lå nær Tonbridge, var moderne og havde eget swimmingpool. De fleste benyttede sig af tilbuddet om at få et bad, og man var i det hele taget så glad for at være på dette sted, at dagens videre program blev droppet, og i stedet blev alle på gården, med undtagelse af fire deltagere, der gerne ville se Churchills hus.

Afslutningsfesten
fandt sted hos fru Thastum Sørensens private venner, mr. og mrs. Beaumont på "Goathill". Mrs. Beaumont har været opholdets primus motor og tilrettelægger. Festen bød på spisning, musik, sang, underholdning, m.m. Fru Thastum Sørensen og frk. Hanne Gissemann havde ordet for at takke for enestående gæstfrihed mod alle. Festen - et "Barbergue Party" blev et dejligt punktum for begivenhedsrige dage, og nu håber man at kunne gøre gengæld i Jyderup i 1968.
Mrs. Beaumont kvitterede og udtrykte glæde over den værdifulde venskabskontakt, der er et led i arbejdet, for at skabe bedre forståelse landene i mellem.
På alle måder blev det en meget vellykket og udbytterig tur, til gavn og glæde for samtlige deltagere4

se også 1968 Genvisit fra England


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 1. august 1967, side 3; Jyderup Realister til England
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 14. august 1967, side 7; Realister hjem fra England
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 14. august 1967, side 7; Realister hjem fra England
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 14. august 1967, side 3; Hjem fra England


Sidst rettet 22. marts 2016
©Jyderup Realskole