1972 6.a og 6.b lejrskole på Avernakø

6.a og 6.b, hr. Hartimmer, fru Knudsen og fru Jo. rejste på lejrskole mandag 1. maj.
Turen gik til den lille ø, Avernakø, syd for Fåborg, så vi skulle både rejse med tog, færge og busser. Vi startede kl. 10 og var ved lejren kl. ca. 15,30, hvor køkkendamerne stod parat med saftevand og kage, mens flæskestegen duftede i hele huset. Resten af dagen gik med udpakning, sengeredning og sondering af terrænet.
Om tirsdagen blev vi delt op i 3 hold, dvs. 6.b blev delt i 2 hold og så skulle der bestilles noget. Vi skulle besøge en landsby og skrive rapporter i vores mapper om alt hvad vi havde set og oplevet. Vi skulle også i kirken og vores biologiopgave hed stranden.
Dagene blev inddelt sådan, at vi var ude indtil middag, efter spisning og et lille middagshvil skulle vi lave skriftligt arbejde og resten af dagen havde vi så fri til fodbold, hygge i opholdsstuen, ture osv.

Landsbyen (Avernakø)
Vi var også i landsbyen, og der skulle besvares spørgsmål og tegnes efter denne tur.
Vi tog af sted efter morgenmad og gik den dejlige tur på 6-7 km. over Drejet til landsbyen Avernak. Man så straks, at her var noget af det gamle landsbysamfund tilbage. Huse og gårde lå tæt ved hinanden. Først var vi inde i den gamle smedje, døren var åben og vi kunne gå ind og kikke på tingene. Der var ingen smed i landsbyen mere, der var for lidt arbejde til ham, men smedjen var altid åben, så enhver, der skulle have gjort noget i stand, kunne gå ind og smede eller svejse. Vi gik forbi gadekæret hen til Majsangen.
Denne Majstang er stadig et samlingsmærke for øens beboere. Hvert forår holder man majfest. Man pynter stangen ked kranse af løv rider sommeren i by og håber på en god høst. Ved denne Majsang lå også en særlig stor sten, som øens karle kappedes om at kunne rokke af stedet. Til sidst på denne tur var vi på besøg på en af landsbyens gårde. Vi så tyre, køer, kalve og grise, og ude på marken sammen med køerne sprang æslet, Klaus - omkring.

Kirken på Avernakø er som de fleste danske landsby kirker fra det 12'århundrede, oprindelig var det munkene på Holme Kloster (Brahe Trolleborg) der byggede et kapel, som senere blev afløst af en kirke, så der var meget at se på og høre om. Øens præst, pastor Raven, var ude i lejren og fortælle os om kirkens og øens historie, han viste os også nogle dejlige lysbilleder. Det var en fornøjelig aften.
Standen viste sig af være fuld af forsteninger, søpindsvin og vættelys, vi fik samlet en masse forsteninger, som vi fik præmier for. Der findes en mågekoloni på øen, som vi var ude at se på.
En anden af seværdighederne er flaskemuren. En af øens beboere havde bygget en sjov mur af flasker til værn mod havet, desværre var den slået i stykker flere steder.
Vi havde lejrbål ved stranden en aften. Vi stegte pølser i gløderne, vi sang og der blev lavet forskelligt. Det var en vældig skæg aften.

Om fredagen skulle vi ikke lave skolearbejde så den brugte vi til at spille fodbold, nogle gik med Hartimmer til nordstranden, hvor der blev fundet flintøkser, skrabere mv. en af pigerne fandt en stor klump rav. Andre gik med fru Knudsen og fru Jo ud til mågekolonien, og det var ikke få forsteninger, der blev fundet på den tur.
Lørdag den 6, kl. ca. 8 tog vi afsked med Vera, Karen og lejren, mange af os ville gerne være blevet der en uge til, men vi skulle jo hjem til skolen igen. Vi var hjemme ved 14-tiden og vi var vist nok alle glade for at have fri om søndagen 6A og 6B

Mandag d. 1. maj startede vi med Dandanel's bus fra kollegiet. Da vi havde kørt en times tid stod vi af i Slagelse hvor vi skulle videre med tog, der myldrede vi ind i toget.
Da vi ankom til Korsør løb vi med al vores bagage op på Storebælts færgen hvor vi satte os og spiste vores madpakker. 55 minutter senere stod vi på Fyn i Nyborg hvor vi stod på en bus der kørte os til Fåborg - der løb vi over til en lille færge.
En ½ time senere var vi på Avernakø. Der kom øens eneste taxa og hentede os. Vi kørte så ud til lejren hvor vi fik eftermiddagsdrik af vores udmærkede køkkendamer, Vera og Karen.
Allan Rasmussen


Kilder:
Kilde: Jyderup Realskoles skoleblad "Frikvarter" juli 1972 nr. 2, side 11-13. G. S. Offset/reklame 51 24 44

©Jyderup Realskole