Retur elevliste 1974


1974 De ni flåder

Den 7. januar 1973 holdt lærerne pædagogisk dag, og Knud Poulsen, Mogens Berggren,
Lotte Eplov og undertegnede fandt ud af, at vi ville lave en lejrskoletur for 8.a og b.
Knud Poulsen foreslog en tømmerflådetur ned ad Skjern Å. Vi syntes ideen var god, og dagen efter snakkede vi med eleverne om det, og de fandt denne utraditionelle tur spændende, og vi begyndte i fællesskab at planlægge turen i det små; "Hvem skulle "dele" flåde, hvem der sørgede for telte etc."
Og nogle uger senere begyndte vi at finde passende tømmer til flåderne og indsamle aviser.
Vi fandt dog hurtigt ud af, at avisindsamlingen ikke var tilstrækkelig til at dække vores udgifter og kontaktede derfor "Esso", dels for at få tønder og dels for at høre, om de evt. ville stå som sponsor for foretagendet.
Det ville de! 4500 kr. + 40 tønder har vi modtaget.
Da vi havde fået tønderne, gik vi i gang med at lave flåder og årer.
Eleverne har med stor iver bygget 9 flåder, som skal være vore opholds og transportmidler i ugen fra den 13. - 20. juni. De har malet og dekoreret dem på forskellig vis, så hver flåde har fået sit kendetegn.
Vi starter sejladsen fra Brande og skal slutte ved Skjern.
Under turen skal vi snakke forurening, tage vandprøver etc., samt snakke om det specielle jyske landskab vi sejler igennem.
Vort højeste ønske for hele ugen er: Solskinsvejr!
Birgit Petersen1

ESSO Sponsor (marts)
8. klasse ved Jyderup Realskole, 30 elever i alt, er for tiden intenst gået ind for at samle gamle aviser rundt om ved private i byen, for på denne måde at samle penge til en tur til Skjern Å.
Men nu har eleverne fået en hjælpende hånd fra firmaet Esso, der har indvilget i at stå som sponsor med et beløb på 5000 kr. Men derfor standses avisindsamlingen ikke.
Turen er et led i undervisningen i faget "orientering", og den vil strække sig over de ti sidste skoledage før sommerferien.
Eleverne er gået i gang med at bygge de ti tømmerflåder, der skal bruges til at gennemsejle Skjern Å på.
Hertil har man ligeledes fra Esso modtaget det antal olietønder, der skal bruges til flåderne.
Den første flåde er løbet af stablen, og den blev døbt; "Essooptimist". Endvidere er de elever, der ikke har bestået skole svømmeprøver gået i gang med træningen i Jyderup Svømmehal.
For uden disse svømmeprøver kommer ingen med på den dejlige tur, som man venter sig meget af2

Avisudklip her fra Jette Nordal Andersen;
Jyderup Realskoles tømmerflådetur 1974
Susan Holm sidder forrest til højre10

1974 På 9 flåder af Skjern Å
De 40 elever ved Jyderup realskole, der på torsdag starter på deres tømmerflåde ekspedition ned ad Skjern å, har holdt søsætning og prøvesejlads på Skarridsøen i Jyderup, og fartøjerne viste sig særdeles sødygtige og sikre.
Søsætningen skete som det hører og bør, kun havde man glemt champagnen. Strækningen de 40 elever og ledere skal gennemsejle er på 8 km og man regner med at flotillen, der består af 12 flåder, heraf to beregnet for proviant og telte, vil skyde en fart af 1½-2 km. i timen.
Ledere af turen bliver faglærer Mogens Berggren, der ved prøvesejladsen måtte en tur i Skarridsøen, da han mistede balancen på flåden, hvilket naturligvis vakte megen morskab, samt lærerne fru Lotte Eplov, Birgit Petersen og Tom Christensen.
Man er på det sidste kommet i en slem forlegenhed.
Alle elever har aflagt svømmeprøver, men alligevel skal der bæres svømmeveste ved hele sejladsen.
Disse havde man fået lovning på fra en københavnsk firma, men en del af dem er fejlekspederet til udlandet, hvorfor man nu mangler nogle stykker.
Man retter derfor henvendelse til evt. bådejere der kunne tænke sig at låne deres svømmeveste ud for 8 dage.
Henvendelse må ske til Jyderup Realskole, men det haster3

Vi har fået en melding fra Jyderup Realskoles tømmerflådeflotille, der nu er på vej ned ad Skjern å.
De 12 tømmerflåder med 40 elever og fire lærere startede i torsdags fra Brande og var lørdag nået til Skarrild, og der meldes om "alt vel ombord". Flere har været i vandet, men humøret er højt.
Lørdag var ekspeditionen i regionalradioen, og mandag får man besøg af fjernsynet, der vil optage en film til udsendelse om 14 dage.
Fra Skarrild fortsættes turen mod Sdr. Felding, hvor man er mandag4

På ni flåder ad Skjern Å
Direktør Mogens Berggren Jyderup Kino, der også er faglærer på Jyderup Realskole, var leder af den orienterings-pædagogiske forsøgsekspedition, som 25 elever fra Jyderup Realskole, sammen med lederen og lærerne Lotte Eplov, Tom Christensen og Birgit Petersen, har foretaget ved sejlads på tønder ad Skjern å. Nu er de 29 deltagere hjemme igen, efter alle tiders oplevelse.
Hvad der allervigtigst blev oplevet og "taget med hjem", ekspeditionens egentlige og bedste udbytte, vil lærer Birgit Petersen, Sølystvej 13, fortælle om. Det skal kort repeteres, at der på i alt ni flåder, bygget af Essotønder, blev sejlet i ca. 8 dage ad Skjern å, fra Brande til Skjern, en strækning på 62 km.
Esso var sponsor for turen med 4.500 kr. Resten betalte Jyderup Realskole.
Birgit Petersen fortæller
Ideen til denne temmelig udsædvanlige tur, som Jyderup Realskoles elever og lærere nu er vendt hjem fra, opstod på skolens "pædagogiske dag", som lærerne havde arrangeret i januar måned.
Forberedelserne gik man straks i gang med. Under anvisning byggede eleverne selv de 9 flåder, forarbejdede selv årer osv. Der blev jublet, da vi fik Esso som sponsor, og desuden har eleverne i 8. klasse, altså de implicerede, selv været behjælpelige med at skaffe midler, bl.a. ved at sælge aviser, som byen og egnen beredvilligt skænkede til formålet.

Forurening
Formålet med at planlægge og gennemføre en sådan "ekskursion" var mange, bl.a. et led i faget orientering, således at vi hver dag tog luft- og vandtemperaturer, snakkede dyreliv, forureningsfarer m.m.
Skjern å er meget forurenet. Ofte så vi fisk, der var døde af forurening.
Ikke blot var der kastet affald i vandet: flere steder var rør fra toiletter ført direkte ud i åen.
Væsentligt var også, at eleverne blev opøvet i praktisk arbejde med hænderne, ikke blot at de selv havde fremstillet flåder og årer, men også at de lærte at klare en situation og at planlægge, bl.a. hensyn til at administrere maden. Sidst, men ikke mindst, lærte de at samarbejde, hvilket vil komme dem til gode de følgende skoleår og senere hen. for det må indrømmes, at turen var hård, men alle gik løs på opgaven med krum hals.

Logbogen
Et lille udpluk af logbogen. I Dandanells bus blev startet fra Jyderup kl. 7 morgen den 13. juni 1974.
Ved middagstid ankomst til Brande cafeteria. Flåderne og al vor proviant var sendt dagen før, og vi gik straks i gang med at dele proviant ud. Hver deltager fik udleveret et kogekar og tre B-2 rationer, det er tørkostpakker af den slags, militæret benytter. Desuden 7 forskellige slags dåsemad.
Hver især havde selv ansvaret for at administrere provianten for hele turen.

Journalister fra forskellige dagblade samt Sønderjyllands regionalradio var vældig interesserede i ekspeditionen, og der blev lavet flere interviews inden vi ved godt 14,30 tiden kunne "lette anker"

Sejle ned ad åen...
Det var et farvestrålende syn at se de ni flåder, malet i forskellige glade farver, flotte dekorerede årer, bagage og 29 mennesker i orange redningsveste!
De fleste flåder havde en del begynder vanskeligheder, dels fordi det ikke var alle, der havde prøvet at sidde med en årer i hånden før denne premiere, dels fordi der var mindre vand i åen end sædvanligt.
Meget hurtigt fandt dog de forskellige flådekammerater dog ud af at samarbejde, og så gik det støt og roligt ned ad åen.
Vor første lejrplads lå i nærheden af Sandfeld Bjerg
Allerede næste dag var alle så fortrolige med vandet, at det hele blev taget mere afslappet...endda så nonchalant, at et par stykker røg udenbords!

En forhindring
Ved 16-tiden fredag stødte vi på en forhindring - et dambrug. Vi var nødsaget til at trække flåderne på land, læsse alt af og bære hele molevitten 300 meter for at komme videre. Det var et værre mas, og det tog os næsten 2 timer at få bragt det hele i orden i gen og atter flyde videre. Først ved 21- tiden slog vi lejr, denne gang et par kilometer fra Skarrild.
Lørdag morgen hentede vi vand, frisk mælk og æg, på den nærmeste bondegård.
Et par timer efter "dampede" vi af sted mod Skarrild, hvor vi en time efter kunne lægge til og gå på indkøb5
I morgen følger beretningen om, da der også kom vand ovenfra.
Birgit Petersen

Lærer Birgit Petersen, Sølystvej 13, Jyderup, fortsætter her sin spændende beretning - med udpluk af logbogen - fra Jyderup Realskoles elevers (8. kl.) og ledernes sejlads på 9 tøndeflåder ad Skjern Å, en strækning på 62 kilometer.
Der var "kastet anker" ved Skarrild, og da sejladsen fortsatte, var vi nogle timer senere i det våde element i dobbelt forstand, for regnen øste ned "i spandevis". Det udvandede dog ikke humøret tværtimod, og nu var det ikke blot "sejle op (ned) ad åen" der blev sunget på flåderne, men også den da aktuelle "Regndråber drypper i mit hår"!
Midt i det hele skete, sidst på eftermiddagen, et uheld eller hvad men skal kalde det: en af drengene fik et brok tilfælde. Flådekammeraterne satte sig straks i bevægelse for at hjælpe, blandt andet ved, at der blev rekvireret en ambulance, som bragte den syge elev til sygehuset i Tarm.

TV-statister
Regnen forårsagede, at da vi ved 18-tiden slog lejr i Sdr. Felding, var vi alle drivvåde, kolde og snavsede.
Værtsfolkene i Sdr. Felding Cafeteria forbarmede sig imidlertid over os og vi fik alle lov til benytte badeværelset. Nå da, hvor var det tiltrængt.
Vi blev i Sdr. Felding søndagen over og benyttede lejligheden til, at få vasket tøj i møntvaskeriet, for selvom alle havde masser tøj med, så var det de færreste der havde noget tørt eller rent tilbage.
Om aftnen var vi i biografen. Mandag morgen stod vi tidligt op og forberedte os på, at skulle være "TV-statister".
Fjernsynet ville filme afsejlingen og de havde tidligere et interview med én af eleverne.
Desuden gik produceren rundt og opsnappede replikker, medens vi pakkede.
Velsagtens for at få et helhedsindtryk af lejeren, kammeratskabet, osv.

Lindrende salve
Mange mennesker havde taget opstilling på den nærmeste bro, for at overvære afsejlingen og vinke farvel til os, og under "kendingsmelodien" "Sejle ned(op) ad åen", fortsatte vi vor færd, denne gang med Borris som mål.
Der var en del praktiske ting at ordne i Borris, f.eks. at smøre lindrende salve på solskoldet hud, for den dag havde solen nær stegt os alle levende.
Efter aftensmaden blev samlet til et kæmpe bål og over bålet bagte vi herlige snobrød.
Apropos brød: næste morgen kogte vi øllebrød af al det brød vi havde tilbage og hentede derpå en frisk brødforsyning. Egentlig var det meningen, at de hjemmefra medbragte brød skulle "strækkes" til hele turen, men...
selvom det var pakket ind i plastikposer, var en del blevet vådt og noget var blevet til brødkrummer under al bagagen på flåderne.
Hver "mand" gik i gang med øllebrødsfremstillingen, og resultatet blev i de fleste tilfælde en sælsom "masse", alt andet end en fryd for øjet, men alligevel så det ud til, at alle nød øllebrøden med stort velbehag.

Regnen den regned
Igen var det regnvejr da vi afsejlede, og "regnen den regned" hele dagen.
Mogens Berggren gik i forvejen langs åbredden og afmærkede den med hvide strimler hvor der var særligt farlige steder. Lokalbefolkningen havde orienteret os om, at netop denne strækning, fra Borris til Skjern, var den farligst, da der var meget stærk strøm og dybe huller.
At vi også skulle over laksetrapper, det vil blive beskrevet i tredje og sidste del af beretningen6

På 9 flåder ad Skjern Å - 3 del
Jyderup Realskoles 8. klasse, deres leder Mogens Berggren og lærerne er nu - under deres tøndesejlads på de 9 flåder ad Skjern å, nået til "en farefuld sejlads", og herom beretter lærer Birgit Petersen i den tredje og sidste beskrivelse af turen.

Mogens Berggren havde sat hvide strimler for at markere de farlige steder, men det viste sig, at laksetrapperne var mere farlige end vi havde regnet med.
Nogle kilometre før beregnet slog vi lejr, nærmere betegnet ved Kodbøl, netop på grund af de nævnte laksetrapper.
Disse trapper er støbt i cement og har fald, der varierer fra 75 cm. til et par meter. Ville vi sejle hele vejen til Skjern, skulle vi forcere laksetrapperne. Den risiko turde vi ikke ta' af hensyn til børnene.
Derfor stoppede vi sejladsen. ca. 300 meter før trapperne - og nåede dermed ikke Skjern ad "søvejen" eller "åvejen", omend det var umiddelbart før Skjern.

"I arv"
De 9 flåder er arvet af spejdertropperne i Brande. Det gik sådan til: Mogens Berggren havde haft forbindelse med Brande Turistbureau, og derfra var spejderne blevet kontaktet og stillet i udsigt, at de kunne erhverve flåderne, når vi "lagde op". Spejderlederen kom på besøg, blev tilbudt flåder, redningsbælter mm. vederlagsfrit - og tilbuddet blev modtaget med TAK.
Næstsidste dag gik med at få flåderne slæbt på land, skrive rapporter over turen, fiske mm. og enkelt tog traveturen til Skjern.
Sidste aften, den blev et kapitel for sig. Ved et stort bål sang vi "afskedssange", spillede sketches, og nød at hygge os sammen, føle at vi kom hinanden ved, knyttet i et dejligt kammeratskab.
Vi havde virkelig lært en masse på denne uforglemmelige tur, lært om naturen, om forurening, om samhørighed - og om sig selv. Vi ville nødigt være den oplevelse foruden - og vi glæder os til at drøfte udbyttet efter ferien.
Vi glæder os også til at se glimt fra turen i fjernsynet, fredag den 5. juli 1974 i programmet "Søstjernen" der sendes 17.157
Birgit Petersen

De ni flåderDe ni flåder
Kopi af avisartikler fra Erik Darman fra Vestkysten

Jyderup Realskoles tømmerflådetur 1974
Oversigt over turen fra Kalundborg Folkeblad


Kilder: Artikel fra Vestkysten 14. juni 1974 fra Erik Darman)8
Kilde 1: Jyderup Realskoles skoleblad "Frikvarter" juni 1973 side 14
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 23. marts 1974, side 7; ESSO Sponsor
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 11/6. 1974, side 6; søsætning på Skarridsø
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad, 16/6. 1974, side 6; Alt vel omborg
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 27 juni 1974, side 6; På ni flåder ad Skjern Å
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 28. juni 1974, side 6; På ni flåder ad Skjern Å - 2 del
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 29. juni 1974, side 6; På 9 flåder ad Skjern Å - 3 del
Kilde 8: Erik Darman fra Vestkysten 14. juni 1974
Kilde 9; 24. april 2016 Betina Petersen Elley Min bror var med Tommy Andersen
Kilde 10: Avisudklip fra Jette Nordal Andersen

Tommy Andersen var med på turen9

Sidst rettet 9. dec 2018
©Jyderup Realskole