1950 Skolefester


Information om sangaften
- Lige som de foregående år afholder Jyderup Realskole sang og musikaften på hotel Skarridsø torsdag den 4. maj 1950
hvor hele indtægten går til frihedsfonden1 og indbragte 416 kr.
Til begge disse aftener var der fuldt hus og stort bifald2

Skolefesten blev i år afholdt i begyndelsen af december
Elever fra realklassen og IV mellem spillede Hostrups fornøjelige skuespil Feriegæsterne, de høstede meget bifald. Bagefter gik dansen lystigt.
Andendagsfesten blev i første omgang aflyst på grund af den ravage, snestormen lavede på lysnettet, den holdtes så dagen efter til glæde for de yngre årgange.2


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 1. maj 1950, side 3; Information om sangaften
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1950 side 23-24, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup


Sidst opdateret 14. marts 2015