1952 Fastelavnsgildet
I december 1952 opføres Fastelavnsgildet
Den 6. og 7. december afholdtes den årlige skolefest. Realklassens elever opførte Erik Bøghs Fastelavnsgilde og bagefter gik dansen1

Jyderup Realskole har årsfest på hotel Skarridsø førstkommende lørdag og søndag.
Lørdagen er forbeholdt elever i 2. Mellem og Realklasse, og om søndagen fester 4. Underskoleklasse og 1. Mellem. Realklassen har indstuderet Erik Bøghs Fastelavnsgildet under skolebestyrer Vang Petersen instruktion2

Festligt Fastelavnsgilde
Jyderup Realskoles fest blev en ubetinget succes. Både lørdag og søndag var der fuldt hus på hotel Skarridsø, hvor festen holdtes, og forældre og børn morede sig. Der var stemning begge aftener.
Lørdag aften bød skolebestyrer Valdemar Hansen velkommen, og derefter opførte realklassens elever Erik Bøghs "Fastelavnsgildet". Skolebestyrer Vang Petersen havde forestået instruktionen, og resultatet var det bedst mulige. De unge amatører havde en fri og utvungen optræden på scenen og spillede deres roller udmærket. Naturligvis var bifaldet stort, og det var ikke udelukkende, fordi tilskuerne var forældre og kammerater. Der blev også holdt en lille tale, hvor skolens interne realskoleproblemer blev behandlet.
Efter gildet var der dans til Else Friis's orkester, og søndag aften gennemførtes programmet med samme held. I alt kan man regne med, at antallet af festdeltagere tilsammen for de to aftener var nær 8003


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1953 side 4, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 3. dec. 1952 , side 4; Realskolen opfører Fastelavnsgildet
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 8. dec. 1952, side 4; Festligt Fastelavnsgilde

Noter:
Else Friis er Niels Mønsted Friis datter.

Sidst opdateret 14. marts 2015
©Jyderup Realskole