1953 Sangaften med succes
Jyderup Realskoles sangaften i maj 1953 havde fuldt hus på Hotel Skarridsø og fik et særdeles vellykket forløb.
Korsangen fyldte den største del af programmet, men det var solonumrene, der gjorde størst lykke.
Mest bifald fik Ingen Lise Mortensen, Mørkøv, på et udtog af operetten "Sommer i Tyrol". Hun har både talent og stemme. Jørgen Christensen spillede "Irmelin Rose" som violinsolo, Leif Larsen, Akselholm, gav et rask valsepotpourri på harmonika, og Ruth Nielsen, Mørkøv, og Hanne Frost, Mørkøv, havde hver en afdeling klaversoli med henholdsvis Strauss valse og sonate pathetigue. Lis Kruhøffer, Mørkøv, sang "Den hellige stad", og Hanne Andersen, Torpenfeldt, "Heidenröslein".
Der var fire kor, 4. og 5. Underskoleklasse, ledet af fru Møller, og tre fra Mellemskoleklasserne under ledelse af bestyrer Vang Petersen.
Skolebestyrer Valdemar Hansen takkede til alle sider, og aftenen sluttede med en fællessang.
Der bliver et pænt overskud til billiggørelse af 4. Mellems Norges rejse1


Kilde:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 22. maj 1953, side 4; Sangaften med succes


Sidst opdateret 14. marts 2015
©Jyderup Realskole