Påskeliljen og Nej


"Påskeliljen" og "Nej" ved Realskolefesten i 1956
Ifølge omstående annonce holder Jyderup Realskole fest på hotel Skarridsø på lørdag og søndag. Lørdag er det for gamle elver og 3. og 4. Mellem samt Realklassen. Søndag er det for de øvrige klasser, og begge dage er forældre velkomne.
Under instruktion af skolebestyrer Vang Petersen har Realisterne indøvet Grundtvigs "Påskeliljen" samt Heibergs "Nej". Af erfaring ved man, at det bliver en festlig begivenhed, og at der vil blive fuldt hus. Efter præstationerne på scenen vil Else Friis orkester spille op til dansen - begge dage1

"Påskeliljen" og "Nej" ved Realskolens fest
Jyderup Realskoles årlige skolefest afholdes lørdag den 25. og søndag den 26. januar 1956.
Realisterne vil opføre Grundtvigs "Påskeliljen" og Heibergs Vaudeville, "Nej".
Den første dag er festen for elever fra 2. Mellem op til Realklassen, samt deres forældre og endvidere for gamle elever.
Om søndagen fester elever fra 1. Mellem og Underklasserne også med forældre. Begge dage afsluttes med dans til Else Friis orkesterx

Realskolefest med succes
2 dages festligheder i de "røde lygters" tegn.
Jyderup Realskole indledte lørdag aften sine to dages festligheder på hotel Skarridsø, begge dage med fyldt sal. Lørdag aften var også gamle elever indbudte. Alle var festklædte, hvad der understregede stemningen, som også Else Friis' orkester hjalp til at sætte i vejret.
Skolebestyrer Valdemar Hansen bød velkommen, hvorefter skolebestyrer Vang Petersen introducerede Grundtvigs "Påskeliljen" Grundtvig skrev dette digteriske værk som et bevis for, at det levende altid skulle sejre over det døde, og måske som modtræk til pietismens tidsalder.
Så gik tæppet for "Påskeliljen", hvortil meget smukke dekorationer var malet af lærerinde Fru Møller og Vang Petersen, mens fru Pastor Sørensen stod for instruktionen. De medvirkende var Ellen Marie Hansen, Jyderup, som vagtkommandanten, tre soldater: Arne Normann, Preben Bruhn Jensen og Frits Møller Svendsen, en jødisk farisæer: Tove Larsen, Akselholm og ærkeengelen Gabriel: Per Pedersen, Bregninge. Der skete et lille teknisk uheld for ærkeengelen, da den torden udeblev, som han skulle reagere overfor, men ellers klappede alt, som det skulle. Alle gik ind for opgaverne og gjorde det til en oplevelse.

Næste afdeling var Heibergs muntre "Nej". Her medvirkede Preben Buchwald Mortensen som kandidaten, Jørgen Lund Christensen, Mørkøv, som klokkeren, Poul Simonsen, Bjergsted, som etatsråden, mens Ingeborg Kjær Christensen, Viskinge, havde rollen som husets datter. Lærer Kyhnæb var instruktør for dette stykke. Også her blev der gjort en indsats af den enkelte, og særlig fortjener Poul Simonsen, Bjergsted, at nævnes for sin ligefrem fremragende fortolkning af etatsrådens rolle. Den var taget lige på kornet, og ikke mangen virkelig skuespillere kunne have gjort det bedre. Der var stort bifald for begge afdelinger, det gjaldt også søndag aften, da stykkerne blev genopført.
Efter at salen var ryddet, stillede alle eleverne op til skolemarchen og polonaise. Else Friis' orkester spillede såvel lørdag som søndag aften til det festlige skolebal3

I omtalen af Realskolefesten var indløbet er par fejl. Ellen Marie Hansen, som spillede vagtkommandanten i "Påskeliljen" er ikke fra Jyderup, men fra Jorløse. Poul Simonsen, som spillede etatsråden i "Nej", er ikke fra Bjergsted, men fra Svebølle. Kalundborg Folkeblad beklager fejlen4


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 23. feb. 1956, side 3; "Påskeliljen" og "Nej"
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 25. jan. 1956, side 4; "Påskeliljen" og "Nej" ved Realskolens fest
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 27. feb. 1956, side 4; Realskolefest med succes
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 29. feb. 1956, side 3; I omtalen af Realskolefesten

Sidst rettet 19. april 2015
©Jyderup Realskole